Pura Molés, un segle d’història des d’una alqueria

Pura Molés, ama de casa, és testimoni d’un segle d’història des de la casa en què va nàixer i on encara viu: la seua joventut en guerra i postguerra, i de com era el poble en aquell moment. També conta històries rebudes, com el pas de la plaga de la “Cucaratxa”, que va deixar un gran número de morts en 1918.

Alberto Albero, la Coordinadora i la segregació

Alberto Albero, treballador del poble, ens parla de la seua vida i de la seua implicació en l’associacionisme local, des de la Coordinadora que es va fer càrrec del procés de segregació però també des de l’Associació de Pare d’Alumnes.

Les Alqueries en els ‘Papers de Salamanca’

Reproduïm els 44 documents al·lusius a les Alqueries en l’Arxiu General de la Guerra Civil espanyola, un arxiu creat per donar suport a la repressió després de la Guerra Civil. S’han cedit mitjançant un conveni entre l’ajuntament de les Alqueries i el Centre Documental de la Memòria Històrica, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

Programa “Usted, por ejemplo” sobre la segregació de les Alqueries (RTVE, 1983)

Hem aconseguit que l’Arxiu de RTVE localitze, digitalitze i allotge en la seua web un dels programes que va tractar sobre el procés de segregació de les Alqueries: Usted, por ejemplo, titolat “Conflictos municipales”, emès el dissabte 24 de setembre de 1983, presentat per Manuel Torre Iglesias, i que va comptar amb la presència en directe de Miguel Blasco, aleshores president de l’Associació de Veïns. Un document històric.

Vicent Ros, memòria viva de Caixalqueries

Vicent Ros ens conta part de la seua vida, que es va fondre aviat amb la història de la Caixa Rural de les Alqueries, la institució en la que ha treballat tota la vida. Els orígens de la Caixa, l’aventura de la Guerra i la postguerra, el creixement i la crisi, amb rigor i nombroses anècdotes que il·lustren el paper destacat de Caixalqueries en la vida pública.

Antonio Marco, pintor

Amb Antonio Marco, pintor de reconegut prestigi, parlem de la seua formació artística atípica a un poble com les Alqueries; de la seua trajectòria, dels records de la Guerra i la postguerra i del treball per la segregació de Vila-real.

Col·leccio de fotos de l’Oficina del Croniste

Una vegada el poble va aconseguir el seu Ajuntament, Mn. Albert Ventura va ser nomenat Cronista oficial de les Alqueries.