Títol Les Alqueries en els ‘Papers de Salamanca’
Data d’entrada Diumenge 14 de gener de 2018
Donant Centre Documental de la Memòria Històrica. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

Ajuntament de les Alqueries

Edició (materials i textos de la publicació) Nelo Vilar i Cyrille Larpenteur (Heterotopia CEAP)
PDF

Per “Papers de Salamanca” s’entenen els documents de l’Arxiu General de la Guerra Civil espanyola, situat a la ciutat de Salamanca, un arxiu que va ser creat pel règim franquista per donar suport a la repressió després de la Guerra Civil. A partir de cartes, arxius i llibres d’institucions i particulars del bàndol republicà es van treure noms de gent que havia format part de partits o sindicats i se’n van fer fitxes per a la policia, moltes de les quals es van usar en consells de guerra de l’època.

Ací recollim els documents que afecten al nostre poble, cedits mitjançant conveni entre l’Ajuntament de les Alqueries i el Centre Documental de la Memòria Històrica, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Es tracta d’un recull de 44 documents que inclouen:

  • 6 fitxes sobre “Desmanes” (registres; robatoris, saquejos i incendis; detencions; assassinats; peticions de diners, i terres i indústries col·lectivitzades).
  • 32 fitxes sobre altres tants individus significats políticament.

I documents requisats per servir de proves contra persones:

  • Una advertència sobre la ideologia feixista d’un individua allistat en una columna de guerra l’any 36.
  • Una protesta de la Sociedad de trabajadores “El Porvenir Agrícola”;
  • Una donació de diners per part de les Joventuts Llibertàries.
  • La redacció d’un xiquet després de la visita a una finca col·lectivitzada. La repressió al mestres demòcrates va ser duríssima després de la contesa; segurament este document pesaria sobre el pervindre de Don Julio, que és el mestre que mana el treball.
  • Una carta sobre una qüestió econòmica.
  • Acta d’una reunió de la Colectividad Cooperativa Confederal Campesina, de 1938, per a formar la Sección de Exportación de Agrios.

A continuació incloem els documents i la seua transcripció. Recordeu que fent-hi clic podeu veure’ls en gran.

‘DESMANES’

Alquerías del Niño Perdido

(1)

Se constituye el comité rojo el día 2º de Julio de 1936.

-REGISTROS

-La torre de unos veraneantes.

-Fueron registradas: Centro Católico; de una viuda llamada Concha y la del cura párroco.

-Ninguno.

(2)

ROBOS, SAQUEOS E INCENDIOS

-Se destrozaron las imágenes sin quemarlas.

-Fueron robadas y saqueadas las casas de José Bertot “Capote”.

(3)

DETENCIONES

-Fueron detenidos Francisco López y Bautista Mingarro y otros muchos cuyos nombres se ignoran.

-Fueron detenidos Miguel Vallester, Bautista Martí, Manuel Lusó; Pascual Cardós, Bautista Martín, Vicente Capella y Antonio Ventura.

(4)

ASESINATOS

-Ninguno.

-Fueron asesinados Vicente Ramón y Miguel Ballester.

(5)

PETICIONES DE DINERO

-Ninguno.

-Fueron exigidas cantidades a Manuel Usó.

(6)

TIERRAS E INDUSTRIAS QUE SE COLECTIVIZARON

-La finca de Bautista Planelles; y otra de Capote.

-Fueron colectivizadas las tierras del Sr. Real.

-Fueron colectivizadas las tierras y fincas del marqués Julián Mora.

**********

Persones expedientades per la seua activitat política.

Entre ells tenim a Vicente Ochando (escrit amb “h” a la fitxa), que pertanyia al Comité de la CNT, de qui hem sentit parlar en diverses entrevistes. Se’ns contava que va ser qui va avisar de la crema de les imatges de l’església del Replà, que va permetre salvar els cabets de la Mare de Déu i el Jesuset. També va actuar en favor d’un cert individu, a qui va salvar la vida; el relat diu que esta persona, que després seria alcalde, no va fer res per evitar l’afusellament del sindicalista.

“Alguacil, el”, Lluisa.                       Miliciano voluntario

Beltrán, Vicente.                             Miliciano voluntario

“Blancobalet, el”, Vicente            UGT. Del Comité. El que se llevó a Miguel Ballester, jefe del partido carlista.

Campos, Bautista.                           UGT. Del Comité.

“Centro, del”, Benjamín.              Miliciano voluntario

Dellimes, Serafín.                            UGT. Del Comité.

El Pito, Bautista, Regata.              UGT. Del Comité.

Gavino, Enrique.                              Miliciano voluntario

Gavino, Enrique.                              Miliciano voluntario. UGT.

Gavino, Rafael.                                 Miliciano voluntario

Hochando, Vicente.                       CNT. Del Comité.

Llorens, Bautista.                             Miliciano voluntario

Lluisa, Bautista.                                Miliciano voluntario

Maciá, Pascual, Martí.                   UGT. Del Comité.

Miró, Domingo.                                UGT. Del Comité.

“Miró, de”, Pascual.                       Miliciano voluntario

Molés, Bautista.                               CNT. Del Comité.

Molés, Benjamín.                            UGT. Extremista rojo. Del Comité. Miliciano voluntario.

Molés, Ramón.                                 Miliciano voluntario

Molés, Ramón.                                 CNT. Del Comité.

Molés, Vicente.                                Miliciano voluntario

“Moreno, el”, Bautista.                 Miliciano voluntario

“Parret, el”, Agustín.                      UGT. Del Comité.

Pervicen, Miguel de.                      UGT. Del Comité.

Perico, Jaime.                                   CNT. Del Comité.

“Petit e”, Salvador.                         UGT. Del Comité.

Pitarc, Vicente.                                UGT. Del Comité.

Rambla de, Miguel.                        CNT. Del Comité.

Rosa de, Vicente.                            Miliciano voluntario.

”Sabater, el”, Fernando.               UGT. Del Comité.

“Tarroner, el”, Vicente.                                Miliciano voluntario

Terreter, Paco.                                 De la U.G.T. Voluntario en las milicias rojas.

Usó, Pascual.                                     De la UGT. Voluntario en las milicias rojas.

**********

Advertència sobre la ideologia feixista d’un individua allistat en una columna de guerra l’any 36.

Comité del Frente Popular Anti-fascista.

Alquerías del Niño Perdido (Villarreal)

Teniendo noticias de que entre los individuos últimamente alistados para la columna que se está organizando en esa plaza figura Juan Escobedo Martí, vecino de este pueblo y que para dicho objeto se ha valido del carnet de una organización sindical de Valencia, nos es grato participar a Vd, que el mencionado individuo era un destacado fascista en el pueblo de su naturaleza, hecho que hemos podido comprobar en estos últimos días.

Estimando que en el frente no pueden beneficiar los servicios de individuos de esa naturaleza, por entrañar un grave peligro en la defensa del Régimen y la causa del pueblo, lo ponemos en conocimiento de ese Comisariado de Guerra para los efectos que consideren pertinentes,

Salud y República.

Alquerías del Niño Perdido, de Villarreal a 1º de Octubre de 1936.

Por el Comité del Frente Popular Antifascista.

El Secretario

Al Camarada Jefe de la Comisaría de Guerra de Castellón.

[Sellos: Comité de Enlace CNT – UGT. Alquerías del Niño Perdido. // Frente Popular. Comité Ejecutivo. Alquerías del Niño Perdido]

**********

Protesta de la Sociedad de trabajadores “El Porvenir Agrícola”

Sociedad de trabajadores “El Porvenir Agrícola”. Niño Perdido (Por Burriana)

En nombre de esta sociedad que consta de 310 afiliados, Con todo respeto para V.E. protestamos de la forma en que se ha creado el instituto de reforma agraria hecho sin duda alguna en beneficio de los burgueses y en contra del interés de la clase trabajadora.

El Presidente – Juan Peris

El Secretario – Manuel Molés

**********

Donació de diners per part de les Joventuts Llibertàries.

En Alquerías del Niño Perdido, 23-5-38

Estimados compañeros de J.L.A.

En los mismos momentos difíciles en que se encuentra J.L.A. se encuentra el sindicato de esta localidad, el cual invirtió todo su capital en la organización de la Colectividad de Campesinos de este Sindicato.

Por lo que estas Juventudes Libertarias, haciéndose eco de la situación en que os encontráis, se digna remitiros por medio de giro postal la cantidad de cien pesetas, que disponían para ampliar la pequeña biblioteca de estas Juventudes.

Sin más por el momento se despide con fraternales saludos libertarios.

Por JJ.LL. de Niño Perdido

El secretario – Pascual Molés XXXX

**********

Redacció d’un xiquet després de l’excursió a una finca col·lectivitzada.

 

DE ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO (Nuestra excursión)

Invitado por el camarada Ochando, delegado de cultura de estas Alquerías fuimos ayer por la tarde a visitar la futura granja agrícola que quieren instalar aquí un grupo de trabajadores que buscan por todos los medios el mejoramiento del obrero.

Llegamos al sitio indicado y vimos una edificación grandiosa con su correspondiente nombre intitulado “Las Hayas”, esta finca servía para recreo de unos millonarios, tiene muchos departamentos, motores eléctricos, pozos, grandes jardines, extensiones de terreno mal cultivados, en una palabra un sitio que bien orientado puede proporcionar el pan a muchas familias a la par que el bienestar general.

Vimos unos camaradas que estaban trabajando sin percibir jornal alguno y con mucho interés les preguntamos qué se proponían hacer y poco más o menos nos dijo lo siguiente:

-Los camaradas de la C.N.T. que no tenemos tierra alguna y carecemos de jornal nos hemos agrupado en una colectividad y pensamos trabajar bien toda la finca, montar una pequeña granja avícola y para la cría de conejos, en cuanto tengamos utilidades si nos es posible aumentaremos la granja con unas cuantas vacas lecheras.

-Y lo que saquéis de aquí cómo lo distribuiréis.

-Dedicaremos una parte a la compra de utensilios y mejoramiento general, otra parte a socorrer a los compañeros del frente hoy, y mañana para auxiliar a los compañeros que lo necesiten y el resto proporcionalmente entre los colonos.

Francamente la idea nos pareció muy grande pero tememos que por falta de recursos no puedan llevar a cabo estos sueños que si llegan a realizarse serían un filón más a explotar que ayudaría en mucho a nuestra vida rural.

Esta es la impresión general que he sacado de nuestra visita escolar y que doy por escrito para complacer a mi maestro D. Julio que así me lo pide.

Victoriano Jarque

[Sello: Escuela nacional de niños. Alquerías Niño Perdido (Villarreal)]

**********

Carta sobre una qüestió econòmica.

Sindicato Único de Oficios Varios

Niño Perdido 20 de Mayo de 1938.

Federación Regional de Campesinos de Levante.

Valencia.

Estimados compañeros: Confirmando la vuestra del 9 de los corrientes en la que contenía el extracto de nuestras cuentas, tenemos el honor de participaros que después de haber sido coteado con los aciertos de nuestros libros ha resultado cero de acuerdo con las puntaciones nuestras, dándoos por tanto nuestra conformidad.

Esperando nos diréis en qué fechas podemos ir a retirar el saldo resultante a nuestro favor, quedamos como siempre vuestros y de la causa.

Vicente Capella

Nota: Esperamos noticias sobre el asunto de los materiales que han sobrado y se hallan en el almacén.

[Sello: Colectividad cooperativa confederal campesina -Niño Perdido (Villarreal). // Federación regional de campesinos de Levante. Valencia. 23 MAY 1938. Correspondencia Entrada…]

**********

Acta d’una reunió de la Colectividad Cooperativa Confederal Campesina, de 1938, per a formar la Sección de Exportación de Agrios.

En Alquerías del Niño Perdido de Villarreal (Castellón) a cuatro de Enero de mil novecientos treinta y ocho, siendo las veintiuna horas, quedan reunidos los compañeros de la Colectividad Cooperativa Confederal Campesina, bajo la presidencia del compañero Vicente Peris López, actuando de Secretario Luis Sanmiguel Capella, con el fin de formar la Sección de Exportación de Agrios, de acuerdo con las instrucciones dadas por la Federación Regional de Campesinos de Levante.

Ultimada la discusión quedan nombrados en los cargos referentes: como Delegado de Almacén: Francisco Borrás Campos,- Delegado del Campo, Secretaría y Relaciones; Vicente Capella Doñate, cuya firma queda autorizada para todos los asuntos monetarios.- Delegado de Materiales: Jaime López Membrado.- Delegado de Contabilidad y Caja: Ramón Molés Melchor.-

Y sin más asuntos que tratar en esta sesión, el Presidente da por terminada la misma, de conformidad con los reunidos, y de que yo, el Secretario, certifico-

Vº Bº El Presidente

Vicente Peris López

[Signatura il·legible]

[Sello: Colectividad cooperativa confederal campesina. Niño Perdido (Villarreal)]

[/showhide]

Títol Les Alqueries en els ‘Papers de Salamanca’
Data d’entrada Diumenge 14 de gener de 2018
Donant Centre Documental de la Memòria Històrica. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

Ajuntament de les Alqueries

Edició (materials i textos de la publicació) Nelo Vilar i Cyrille Larpenteur (Heterotopia CEAP)
PDF
0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *