Arxiu Històric de les Alqueries (1366-1964)

Primera pàgina de la peita de béns de 1523.

Iniciem l’Arxiu Històric de les Alqueries, en format digital, a partir dels documents conservats en l’Arxiu Municipal de Vila-real.

Agraïm a l’arxiver Vicent Gil Vicent l’interés en este tema i les gestions per a lliurar al poble de les Alqueries tots aquells documents que afecten al seu territori, i a Noelia Samblás Gurrea, Regidora de Tradicions, Relacions Institucionals i Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real, per la cordialitat i la col·laboració per fer possible l’accés a l’Arxiu Municipal de Vila-real.

D’esta forma es normalitza una situació anómala, que donava tota la titularitat d’aquell fabulós Arxiu al poble de Vila-real, sent que eixa titularitat hauria de ser compartida entre els dos pobles, si més no fins a 1985, quan la gestió municipal es divideix.

Si amb este arxiu -ni que siga digital- es normalitza una situació atípica, també hem d’advertir que, a diferència del material habitual en lesAlqueriespèdia, no es tracta d’un arxiu de memòria popular sinó de “burocràcia històrica”. Resulta difícil la lectura dels documents, que en algun moment haurien de ser transcrits pels corresponents especialistes en paleografia. Un bon exemple d’ús intel·ligent d’este tipus de documents és la investigació de Joaquín Aparici Martí i Vicent García Edo, El territorio de Alqueries entre los siglos XIII y XVI, reeditat a lesAlqueriespèdia.

El primer d’estos documents, el Llibre cappatro de la peyta de Villarreal, data de 1366; els següents ja pertanyen al segle XVI. En ells s’inclouen referències als antics poblets de Bellaguarda, Bonretorn i Bonastre i a la població dispersa pel territori que hui és terme municipal de les Alqueries.

El primer d’estos documents, el Llibre cappatro de la peyta de Villarreal, data de 1366. En els documents més antics (els següents ja boten al segle XVI) inclouen referències als antics poblets de Bellaguarda, Bonretorn i Bonastre i a la població dispersa pel territori que hui és terme municipal de les Alqueries.

En total són 247 documents que ocupen més de 53 GB de memòria. Anirem pujant-los poc a poc per a que estiguen disponibles per a totes i tots, per a investigadors o curiosos.

LLIBRES DE PEITA

Comencem publicant una carpeta a banda que inclou els llibres de peita de 1523, 1596, 1633, 1642, 1678, 1693, 1696, 1705, 1717, 1729, 1836, 1838 i “segle XVII”.

La “peita” era, segons el Diccionari Normatiu Valencià, el tribut que es pagava al rei o al senyor territorial pels béns seents que posseïen, o bé la servitud o tribut en espècie que l’arrendatari havia d’entregar a l’arrendador a més del lloguer pactat. Això vol dir que els llibres de peita inclouen tots els servents o arrendadors, tots els camps que tenien, a on estaven, què cultivaven o què pagaven de peita -i per tant, es pot deduir el valor de les terres i de la seua producció. És un material fabulós per a conèixer la història de les Alqueries, tal com queda palès a l’esmentat text de Joaquín Aparici Martí i Vicent García Edo, que fan ús sovint d’estes dades.

PB any 1523

PB any 1596

PB any 1633

PB any 1642

PB any 1678-2

PB any 1678-3

PB any 1693

PB any 1696

PB any 1705

PB any 1717

PB any 1729

PB any 1836

PB any 1838

PB segle XVII

PLÀNOLS DE RÚSTICA

Un grup de huit plànols de rústica.

MATERIAL D’ARXIU

Ací bolcarem la resta del material: hi ha molts documents i per la seua extraordinària mida requereixen un tractament individualitzat (cal comprimir-los de un en un i pujar-los a un lloc d’emmagatzematge que no està completament resolt), així que anirem fent-ho poc a poc i avisant de les novetats. De moment podeu veure l’índex, amb el model de signatura que utilitza l’Arxiu Municipal de Vila-real per a poder accedir als documents originals.

Este espai consta de 233 documents de diferents tipus: els primers són cappatrons de la peita [“cappatró” indica que és un registre], però més avant trobarem des de llicències d’obres a empadronaments o expedients de quintes. Etc.

Hi ha un document de 1366, cinc del segle XVI, huit del XVII, díhuit del XVIII, cent quoranta-sis del XIX i 55 del XX, els últims dels quals de 1964. Entre ells n’hi ha de molt singulars, com anirem veient. D’este arxiu vam traure, per exemple, els Documents sobre els Expedients de Segregació de 1930 i 1948.

[En construcció]

Dig Any Sign SignAnt Regesta Fons Sec SubSec Serie
D 1366 850 850 [Llibre cappatro de la peyta de Villarreal] 2 4 2 6
D 1559 851 851 Tercera mano del [Llibre cappatro de la peyta de Villarreal].

La fecha se encuentra en el folio 17r.

2 4 2 2
D 1566 852 852 [Llibre cappatro de la peyta de Villarreal] 2 4 2 2
D 1569 853 853 Un pliego del [Llibre cappatro de la peyta de Villarreal]l.

La fecha puede deducirse del registro hecho a nombre de Baltasar Rubert.

2 4 2 2
D 1572 905 905 Registro del manifiesto hecho a los colectores de General sobre la sal, morabatín, fochs, ganados y tiendas de Villarreal. 2 4 1
D 1587 855 855 Segunda mano del [Llibre cappatro de la peyta de Villarreal]. 2 4 2 2
D 1611 857 857 [Llibre cappatro de la peyta de Villarreal] 2 4 2 2
D 1648 858 858 [Llibre cappatro de la peyta de Villarreal] 2 4 2 2
D 1654 859 859 [Llibre cappatro de la peyta de Villarreal] 2 4 2 2
D 1660 860 860 Tercera mano del [Llibre cappatro de la peyta de Villarreal] 2 4 2 2
D 1670 861 861 Un pliego del [Llibre cappatro de la peyta de Villarreal]

La fecha se deduce del cotejo con el que le sigue y de algunos datos contenidos en aquel.

2 4 2 2
D 1675 862 862 [Llibre cappatro de la peyta de Villarreal] 2 4 2 2
D 1690 863 863 [Llibre cappatro de la peyta de Villarreal] 2 4 2 2
D 1696 864 864 [Llibre cappatro de la peyta de Villarreal] 2 4 2 2
D 1700 865 865 Fragmento de un [Llibre cappatro de la peyta de Villarreal]

Solo contiene lo correspondiente a los propietarios forasteros.

2 4 2 2
D 1700 866 866 [Llibre cappatro de la peyta de Villarreal] 2 4 2 2
D 1700 867 867 Fragmento de un [Llibre cappatro de la peyta de Villarreal] 2 4 2 2
D 1714 868 868 Padrón de Bienes de Villarreal. 2 4 2 2
D 1717 869 869 Padrón de Bienes de Villarreal. 2 4 2 2
D 1720 870 870 Padrón de Bienes de Villarreal. 2 4 2 2
D 1730 871 871 Padrón del manifiesto de Bienes de Villarreal. 2 4 2 2
D 1730 872 872 Padrón de Bienes de Villarreal.

La fecha se deduce del cotejo con el anterior, del que seguramente es una continuación.

2 4 2 2
D 1731 874 874 Tres fragmentos de un Padrón de Bienes de Villarreal.

La fecha es posterior a 1737, según se desprende por los datos contenidos en el interior.

2 4 2 2
D 1750 875 875 Padrón de Bienes de Villarreal.

La fecha se deduce por los datos en él contenidos.

2 4 2 2
D 1770 876 876 Padrón de Bienes de Villarreal. 2 4 2 2
D 1775 1466 1466 Expediente general de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1776 1467 1467 Expediente general de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1786 877 877 Padrón de manifiesto de Bienes, que solo comprende de los vecinos de dentro de la villa. 2 4 2 2
D 1786 878 878 Padrón de Bienes de Villarreal.

Contiene los arrabales de Valencia y Onda.

2 4 2 2
D 1786 879 879 Padrón de Bienes de Villarreal.

Contiene los propietarios forasteros.

(No está Bechí).

2 4 2 2
D 1794 1468 1468 Expediente general de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1795 1469 1469 Expediente general de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1800 880 880 Padrón del Manifiesto de Bienes de Villarreal.

Solo comprende los vecinos de la “Villa”.

2 4 2 2
D 1800 881 881 Padrón Primero de Bienes de Villarreal.

Tomo I.

2 4 2 2
D 1800 882 882 Padrón Primero de Bienes de Villarreal.

Tomo II.

2 4 2 2
D 1800 883 883 Padrón Segundo de Bienes de Villarreal.

Tomo I.

2 4 2 2
D 1800 884 884 Padrón Segundo de Bienes de Villarreal. 2 4 2 2
D 1803 1470 1470 Expediente general de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1807 1471 1471 Expediente general de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1808 1472 1472 Expediente general de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1809 1473 1473 Expediente general de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1810 1474 1474 Expediente general de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1813 885 885 Padrón de Bienes de Villarreal.

Sólo comprende los vecinos de la villa.

2 4 2 2
D 1813 886 886 Padrón de Bienes de Villarreal.

Libro I del Arrabal de Castellón.

2 4 2 2
D 1813 887 887 Padrón de Bienes de Villarreal.

Libro II del Arrabal de Castellón.

2 4 2 2
D 1813 888 888 Padrón de Bienes de Villarreal.

Propietarios forasteros.

2 4 2 2
D 1813 1475 1475 Diligencias para la presentación de dispersos del Ejército. 8 2 1
D 1815 1476 1476 Expediente de la deserción de José Monzó y Fandos. 8 2 1
D 1817 1477 1477 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1818 1465 1465 Vecindario de Villarreal hecho con fines de reclutamiento. 8 2 1
D 1819 1478 1478 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1821 1479 1479 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1822 1480 1480 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1824 1481 1481 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1827 1482 1482 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1830 1483 1483 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1833 1484 1484 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1834 1485 1485 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1835 1486 1486 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1835 1487 1487 Expediente General de la Quinta de Cien Mil Hombres. 8 2 1
D 1838 1488 1488 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1839 1489 1489 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1840 1426 1426 Registro Civil de nacimientos de Villarreal. 9 5 0
D 1840 1490 1490 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1841 1430 1430 Registro Civil de defunciones de Villarreal. 9 5 0
D 1841 1432 1432 Registro Civil de matrimonios de Villarreal. 9 5 0
D 1841 1491 1491 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1842 1427 1427 Registro Civil de nacimientos de Villarreal. 9 5 0
D 1842 1433 1433 Padrón de Población de Villarreal. 9 2 1
D 1842 1492 1492 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1843 889 889 Padrón de Bienes de Villarreal. Tomo I.

Contiene, por orden alfabético, las letras A y B.

2 4 2 2
D 1843 890 890 Padrón de Bienes de Villarreal. Tomo III.

Contiene las letras G a L.

2 4 2 2
D 1843 891 891 Padrón de Bienes de Villarreal. Tomo IV.

Contiene las letras M a Q.

2 4 2 2
D 1843 892 892 Padrón de Bienes de Villarreal. Tomo V.

Contiene las letras R a Z.

2 4 2 2
D 1843 893 893 Padrón de Bienes de Villarreal. Tomo VI.

Contiene los propietarios forasteros, de los pueblos de Artana, Almazora, Burriana, Bechí, Castellón y Onda.

2 4 2 2
D 1843 894 894 Padrón de Bienes de Villarreal. Tomo VII.

Comprende los propietarios forasteros de Mascarell, Alcira y otros pueblos, Nules, Villavieja y Onda.

2 4 2 2
D 1843 895 895 Padrón de Bienes de Villarreal. Tomo VIII.

Es un resumen de todos los anteriores, y cuya extraordinaria importancia demuestra el siguiente índice: Nombre de los vecinos que poseen casa y tierras en esta villa

2 4 2 2
D 1843 896 896 Borrador del libro Padrón de los Bienes de Villarreal, en lo referente a la tasación de casas y tierras. 2 4 2 2
D 1843 1431 1431 Registro Civil de defunciones de Villarreal. 9 5 0
D 1843 1434 1434 Empadronamiento de Villarreal. 9 2 1
D 1843 1493 1493 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1844 1428 1428 Registro Civil de nacimientos de Villarreal.

Años 1844 a 1847.

9 5 0
D 1844 1435 1435 Empadronamiento de Villarreal. 9 2 1
D 1844 1494 1494 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1845 1495 1495 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1846 1496 1496 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1847 1436 1436 Empadronamiento de Villarreal. Alquerías del Niño Perdido. 9 2 1
D 1847 1497 1497 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1848 1498 1498 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1849 1499 1499 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1850 1438 1438 Empadronamiento de Villarreal. 9 2 1
D 1850 1500 1500 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1851 1439 1439 Empadronamiento de Villarreal. 9 2 1
D 1851 1501 1501 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1852 1440 1440 Empadronamiento General de Villarreal. 9 2 1
D 1853 1502 1502 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1854 1441 1441 Empadronamiento de Villarreal. 9 2 1
D 1854 1503 1503 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1855 1442 1442 Empadronamiento de Villarreal.

Contiene sólo la parte del rabal de Valencia.

9 2 1
D 1855 1504 1504 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1856 1443 1443 Empadronamiento de Villarreal. 9 2 1
D 1856 1505 1505 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1857 1444 1444 Empadronamiento de Villarreal. 9 2 1
D 1857 1506 1506 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1858 897 897 Padrón de Bienes de Villarreal. Tomo I.

Contiene las letras A y E.

2 4 2 2
D 1858 898 898 Padrón de Bienes de Villarreal. Tomo II.

Letras C a F.

2 4 2 2
D 1858 899 899 Padrón de Bienes de Villarreal. Tomo IV.

Letras M a Q.

2 4 2 2
D 1858 900 900 Padrón de Bienes de Villarreal. Tomo V.

Letras R a Z.

2 4 2 2
D 1858 901 901 Padrón de Bienes de Villarreal. Tomo VI.

Propietarios forasteros de Artana, Almazora, Burriana, Bechí, Castellón, Onda y Bienes Nacionales.

2 4 2 2
D 1858 902 902 Padrón de Bienes de Villarreal.Tomo VII.

Propietarios forasteros de Mascarell, varios pueblos, Nules, Villavieja y Valencia.

2 4 2 2
D 1858 903 903 Padrón de bienes de Villarreal.

Corresponde exclusivamente a los seis primeros volúmenes del Padrón de Bienes de dicho año, que contiene sólo los propietarios vecinos de la villa. Bastardelos del Repartimiento.

2 4 2 2
D 1858 904 904 Padrón de bienes de Villarreal.

Corresponde exclusivamente a los volúmenes VI y VII del padrón de bienes de este año, correspondientes a los propietarios forasteros.

2 4 2 2
D 1858 1445 1445 Empadronamiento de Villarreal. 9 2 1
D 1858 1507 1507 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1859 1446 1446 Empadronamiento de Villarreal. 9 2 1
D 1859 1508 1508 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1860 1447 1447 Empadronamiento de Villarreal. 9 2 1
D 1860 1509 1509 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1861 1448 1448 Empadronamiento de Villarreal. 9 2 1
D 1861 1510 1510 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1862 1511 1511 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1863 1512 1512 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1864 1513 1513 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1865 1514 1514 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1866 1422 1422 Registro civil de nacimientos, defunciones y matrimonios de Villarreal. 9 5 0
D 1866 1515 1515 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1867 1423 1423 Registro civil de nacimientos en el año 1867 de Villarreal y Alquerías del Niño Perdido. 9 5 0
D 1867 1516 1516 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1868 1424 1424 Registro civil de nacimientos, defunciones y matrimonios de Villarreal. 9 5 0
D 1868 1517 1517 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1869 1425 1425 Registro civil de nacimientos, defunciones y matrimonios de Villarreal. 9 5 0
D 1869 1518 1518 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1870 1429 1429 Registro Civil de nacimientos de Villarreal. 9 5 0
D 1870 1519 1519 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1871 1520 1520 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1872 1521 1521 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1873 1522 1522 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1874 1523 1523 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1875 1524 1524 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1877 1525 1525 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1878 1526 1526 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1879 1527 1527 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1880 1528 1528 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1881 1529 1529 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1882 1530 1530 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1883 1531 1531 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1884 1532 1532 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1885 1533 1533 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1886 1534 1534 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1887 1535 1535 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1888 1449 1449 Empadronamiento de Villarreal.

Tomo I y II.

9 2 1
D 1888 1536 1536 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1889 1537 1537 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1890 1538 1538 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1891 1450 1450 Padrón de vecinos y domiciliados contribuyentes realizado con motivo de la prestación personal para obras públicas de Villarreal. 9 2 1
D 1891 1539 1539 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1892 1451 1451 Empadronamiento de Villarreal. 9 2 1
D 1892 1540 1540 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1893 1452 1452 Empadronamiento de Villarreal. 9 2 1
D 1893 1541 1541 Expedientes de exención de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1893 1542 1542 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1893 1543 1543 Expedientes de exención de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1894 1453 1453 Empadronamiento de Villarreal. 9 2 1
D 1894 1544 1544 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1895 1454 1454 Empadronamiento de Villarreal. 9 2 1
D 1895 1545 1545 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1895 1722 1722 Expediente formado con motivo de las corridas de toros en las Alquerías del Niño Perdido. 12 1 1
D 1896 1455 1455 Rectificación del Empadronamiento de Villarreal. 9 2 2
D 1896 1546 1546 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1897 1547 1547 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1898 1456 1456 Empadronamiento de Villarreal. 9 2 1
D 1898 1548 1548 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1899 1457 1457 Empadronamiento de Villarreal. 9 2 1
D 1899 1549 1549 Expediente General de Quintas de Villarreal. 8 2 1
D 1900 1458 1458 Empadronamiento de Villarreal. 9 2 1
D 1904 80 80 Escrito referente a vacunación contra la viruela en Alquerías del Niño Perdido. 5 2 0 0
D 1912 49 49 Relación de los teatros y salones teatros que existen en esta ciudad con expresión de la fecha en que se inauguraron. Se adjuntan los escritos de las distintas sociedades indicando si tienen o no teatro, hay un plano del local del Círculo Recreativo.
Asimismo se incluye un certificado del reconocimiento de los cuatro casinos o sociedades de las Alquerías del Niño Perdido realizado por el arquitecto Francisco Tomás Traver.
12 2 0
D 1919 42 6093 Sociedad de Trabajadores Agrícolas.  Reglamento. Alquerías del Niño Perdido.
D 1922 6273 41 Urbanismo. Proyecto de alineaciones para la situación de un mercado de abastos en las Alquerías del Niño Perdido. Contiene la memoria descriptiva y el plano. 6 2 3 2
D 1922 6289 63 Solicitud de Francisco Casalta Almela para celebrar corridas en las Alquerías del Niño Perdido los días 16, 17, 18, 19 y 20 de octubre. Presenta una especie de plano del lugar donde se lidiaran los novillos y una relación 12 1 1
D 1923 81,03 6360,03 Licencia de obras mayores nº 347/1923.
Propietario: José J. Márquez de Torres.
Situación: Caserío del Horno de Alquerías del Niño Perdido.
C.M.P.: 03/02/1924.
Contiene: Instancias con expediente y plano.
6 7 1 1
D 1924 86,05 6467,05 Licencia de obras mayores nº. 519/1924.
Propietario: Antonio Vilar López.
Emplazamiento: Carretera de Madrid a Castellón. (Alquerías del Niño Perdido).
C.M.P.: 28/08/1924.
Contiene: Instancia y plano.
Arquitecto: No consta.
6 7 1 1
D 1924 6479 98 Hidroeléctrica del Mijares, S.A. Contrato establecido entre el Ayuntamiento y la compañía para el suministro de alumbrado público en las Alquerías del Niño Perdido. 6 3 6
D 1925 101 101 Consentimiento del Alcalde para la celebración de la Junta General en Alquerías del Niño Perdido. 1 3 4
D 1927 6830 68 Expediente sobre adquisición de terrenos para emplazamiento de dos escuelas unitarias en las Alquerías del Niño Perdido y de otro grupo escolar en el camino del Cedre. Contiene las escrituras de compra-venta a favor del ayuntamiento. 2 1 2
D 1928 110 110 Solicitud de Miguel Requena Martínez de reanudar las sesiones del cine Valencia, sito en las Alquerías del Niño Perdido, camino de Artana, barrio del horno, número 1.
Contiene el acta de aforo de 28 de enero de 1929: 380 localidades.
12 2 0
D 1929 6805 63 Expediente sobre construcción de un muro-andén en el camino de Forners o Artana en las Alquerías del Niño Perdido. Recoge un expediente de 1927, presupuestos y planos. 6 3 8 0
D 1930 72,02 9975 Autorización Comisión Técnica Espectáculos. Se detallan características sala y aforo. Contiene:
1. Salón teatro en Centro Sociedades Obreras “La Unión” (28-10-30).
2. Reforma del Cinematógrafo del horno. Alquerías del Niño Perdido (9-10-30).
6 8 1
D 1930 113 Licencias de Obras nº 208/1930.
Propietario: Bautista Ripollés García.
Emplazamiento: Alquerías del Niño Perdido. Junto al camino de entrada a los muelles de mercancías de la estación de Burriana, del Ferrocarril del Norte.
Obras: Construcción de un almacén para naranjas.
C.M.P.: 24/01/1930
Contiene: Instancia con expediente y plano.
Arquitecto: No consta.
6 7 1 1
D 1931 13,21 13,21 Expediente de construcciones de escuelas en Alquerías del Niño Perdido.Incluye 2 cuadernillos con protestas, uno de vecinos y otro de vecinas, para que la escuela se construya en otro lugar de Alquerías. 6 4 2
D 1931 13,41 13,41 (13-04) Jesús Barrachina Aparisi solicita abrir una farmacia en Villarreal, partida de Alquerías del Niño Perdido, barrio del Horno. Se adjunta un “plano geométrico” de la planta firmado por el solicitante. 5 6 0
D 1931 20,13 Licencia de obras mayores nº 136/1931.
Proyecto de una casa de planta baja.
Propietario: Vicente Mollá Mollá.
Emplazamiento: Partida de Bellaguarda, margen derecha de la carretera de Valencia a Molins de Rey, kilometro 54, hectómetro 1. (Alquerías del Niño Perdido).
C.M.P.: 5/09/1931.
Contiene: Expediente y plano (1:100).
Arquitecto: José Gimeno Almela.
Alquerías del Niño Perdido.
6 7 1 1
D 1931 57 Licencias de Obras nº 329/1931.
Propietario: Ramón Vicent Casalta como presidente del Pozo Bellaguarda.
Emplazamiento: Alquerías del Niño Perdido, camino de Bechí. Pozo Bellaguarda.
Obras: Casa de máquinas del pozo.
C.M.P.: 13/11/1931.
Contiene: Instancia con expediente y plano.
Arquitecto: José Gimeno Almela.
6 7 1 1
D 1932 86 86 Proyecto de escuelas en las Alquerías del Niño Perdido, linda con camino carretero, camino de fincas y huertos. 6 4 2
D 1932 91 Licencias de Obras nº 375/1931.
Propietario: Vicente Boix Muñoz como presidente de la “Agrupación Pozo Niño Perdido”
Emplazamiento: Alquerías del Niño Perdido, frente a la Iglesia. Camino de Valencia.
Obras: Casa de máquinas del pozo.
C.M.P.: 8/01/1932.
Contiene: Instancia con expediente y plano.
Arquitecto: José Gimeno Almela.
6 7 1 1
D 1934 78 78 Proyecto de escuelas unitarias en las Alquerías del Niño Perdido (dos aulas)
Emplazamiento: ángulo norte del cruce del camino de Artana y del sedeny.
Contiene: Memoria descriptiva (febrero 1934) y planos (29 de agosto de 1931 y febrero de 1933).
Arquitecto: José Gimeno Almela.
6 4 2 0
D 1934 84 Licencia de obras mayores nº. 84/1934.
Propietario: Manuel Usó Molés.
Emplazamiento: Alquerías del Niño Perdido. Lindante con el camino Forners frente a la acequia de Abajo y formando esquina con la plaza del barrio de Lloreta.
C.M.P.: 10/08/1934.
Contiene: Instancia y plano.
El aparejador de obras: R. ¿Almenar?
6 7 1 1
D 1942 63 Oficio del Ingeniero Jefe de Obras Públicas. Boletín Oficial del Estado 24/02/1942. Proyecto Plan carreteras del Estado camino local entre Bellaguarda, Alquerías del Niño Perdido, y la ciudad de Burriana. 6 3 8 0
D 1944 24,17 24 Licencia de obras mayores nº. 31/1944.
Propietario: Daniel Gimeno Esteban.
Emplazamiento: Barrio Bellaguarda, 105 (Alquerías del Niño Perdido).
C.M.P.: 03/05/1944.
Contiene: Instancia y plano.
Arquitecto: José Gimeno Almela.
6 7 1 1
D 1948 52 52 Documentos sueltos relacionados con el expediente de segregación de las Alquerías del Niño Perdido. 1 1 0
D 1948 59,07 59 Proyecto de aumento de dos aulas en la Escuela de Párvulos de Alquerías del Niño Perdido.
Contiene: Memoria descriptiva, Detalle presupuestario y plano.
6 4 2 2
D 1950 92 Instancia del Vicario de Alquerías del Niño Perdido Juan Miralles Vilarroig sobre ampliación del cementerio parroquial de las Alquerías. 5 1 0 0
D 1951 59 59 Centro primario de higiene y vivienda del médico en Alquerías del Niño Perdido.Contiene plano. 5 5 0
D 1952 79 – Cuentas y facturas de las fiestas celebradas en Alquerías del Niño Perdido. 12 1 1 0
D 1953 80 80 Apertura de la farmacia de Juan Roig Casanova en la calle Barrio Lloreta, 108 de las Alquerías del Niño Perdido. 5 6 0
D 1953 123 Acta de entrega del Centro Primario de Higiene Rural y vivienda del médico construido en las Alquerías del Niño Perdido y relación de material clínico. 5 5 0 0
D 1955 111 – Relación de maestros de Alquerías del Niño Perdido. 11 0 0 0
D 1956 18 18 – Libro 3º Sanidad.Vacunación antidifterica, Alquerías del Niño Perdido. Años 1956 y 1957. 5 5 0
D 1958 44,106 44 Licencia de obras mayores nº. 261/1958.
Propietario: Cooperativa Nuestra Señora del Niño Perdido.
Emplazamiento: Barrio Lloreta. Alquerías del Niño Perdido.
C.M.P.: 28/11/1958.
Contiene planos.
6 7 1 1
D 1959 82 82 Expediente para lograr la subvención con destino a mejoras de pavimentación de varios sectores de la barriada de Alquerías del Niño Perdido. 2 2 5 1
D 1959 153 Inventario de mobiliario clínico e instrumental quirúrgico del Centro de Higiene rural de Alquerías del Niño Perdido. 5 5 0 0
D 1960 16 16 Expediente de subasta de las obras de pavimentación de las Alquerías del Niño Perdido.
Contiene el proyecto de urbanización.
6 3 1
D 1960 131 131 Mandamiento de Pago a nombre de Francisco Pajarón, orfebre y joyero, por adquisición de una custodia de plata, dorada con oro fino cincelada a mano destinada a la Comunidad de Carmelitas Descalzas del Sagrado Corazón de Alquerías del Niño Perdido. 2 2 1 5
D 1961 49,04 49 Expediente instalación de taller reparación bicicletas.
Nº 29.
Solicitante: Manuel Nebot Molés.
Situación: Barrio de Lloreta, s/n (Alquerías del Niño Perdido).
C.M.P. 21/04/1961.
6 8 1 0
D 1962 2 2 Expediente de urbanización en las Alquerías del Niño Perdido. 6 1 9
D 1962 28,04 28,04 Expedientes industriales. Paquete nº 1.
Titular: Antonio Yuste Belmonte
Actividad: Fábrica de baldosas hidráulicas.
Emplazamiento: Calle Barrio de Lloreta, 175
Alquerías del Niño Perdido.
6 8 1 0
D 1962 28,26 28,26 Expedientes industriales. Paquete nº 2.
Titular: Victorino Albalate Izquierdo.
Actividad: Carpintería mecánica.
Emplazamiento: Barrio del Horno.
Alquerías del Niño Perdido.
6 8 1 0
D 1962 133 Contrato de arrendamiento de la casa vivienda del médico titular de las Alquerías del Niño Perdido, propiedad del Ayuntamiento, a Vicente Enguidanos Garrido (practicante) y a Trinidad Alcón Herrero (comadrona). 2 1 4 0
D 1963 26,04 26 Expedientes industriales cuya tramitación no se ha concluido.
Titular: Cooperativa Cosecheros (Vicente Ventura Molés).
Emplazamiento: Camino Corral Nou. Alquerías del Niño Perdido.
Actividad: Acondicionamiento de naranjas
6 8 1 0
D 1963 27,11 27,11 Expedientes industriales. Paquete nº 2.
Titular: Vicente Muñoz y Cia SL.
Actividad: Acondicionamiento naranjas.
Emplazamiento Barrio Lloreta s/n Alquerías del Niño Perdido.
6 8 1 0
D 1963 27,12 27,12 Expedientes industriales. Paquete nº 2.
Titular: José Franch Vicent
Actividad: Cerrajería
Emplazamiento: Barrio Lloreta, 176
Alquerías del Niño Perdido.
6 8 1 0
D 1963 28,07 28,07 Expedientes industriales. Paquete nº 3.

Titular: Ramón Vicent Capella.- Cooperativa de Cosecheros

Actividad: Acondicionamiento naranjas.

Emplazamiento: Barrio Lloreta Calle Corral Nou s/n

Alquerías del Niño Perdido.

6 8 1 0
D 1963 28,25 28,25 Expedientes industriales. Paquete nº 3.

Titular: José Vilar Martínez

Actividad: Acondicionamiento naranjas.

Emplazamiento: Calle Bellaguarda, 232. Alquerías del Niño Perdido.

6 8 1 0
D 1963 111 111 Apertura de la Farmacia de Juan Roig Casanova, con participación de José Calduch Almela, en la calle Mayor San Jaime, 17.
Anteriormente pertenecía a José Montesinos Corrons y la permuta con otra de Alquerías del Niño Perdido.
5 6 0
D 1963 112 112 Apertura de Farmacia de José María Montesinos Corrons en el Barrio Lloreta, 108, de las Alquerías del Niño Perdido.
Anteriormente pertenecía a Juan Roig Casanova y la permuta con otra de Villarreal.
5 6 0
D 1964 10,04 10,04 Expedientes industriales calificados por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos.
Paquete nº 4.
Titular: Manuel Gil Melchor.- TICASA
Actividad: Estación servicio de 3ª categoría.
Emplazamiento: Carretera Nacional 340. Km. 53 Hm. 4 Alquerías del Niño Perdido.
6 8 1 0
D 1964 10,07 10,07 Expedientes industriales calificados por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos.
Titular: Sociedad de Exportación número 1 de la Cooperativa Agrícola San Jaime (Juan Mollar Arnau)
Actividad: Instalación de una industria de tratamiento y envasado de agrios.
Emplazamiento: Carretera N-340 Valencia-Barcelona, km. 53 Hm. 7. Alquerías del Niño Perdido.
6 8 1 0
D 1964 10,12 10,12 Expedientes industriales calificados por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos.
Paquete nº 4.
Titular: Cooperativa Agrícola San Jaime Sección de Exportación nº 2.
Actividad: Perfeccionamiento de una industria de acondicionamiento de naranjas.
Emplazamiento: Calle San Roque, 4. Barrio Lloreta. Alquerías del Niño Perdido.
6 8 1 0
D 1964 10,26 10,26 Expedientes industriales calificados por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos.
Paquete nº 4.
Titular: Cooperativa Agrícola San Jaime. Sección de exportación nº 2. Pascual Vicent Usó presidente.
Actividad: Instalación de una industria de acondicionamiento de naranjas.
Emplazamiento: Calle San Roque, 4. Barrio de Lloreta. Alquerías del Niño Perdido.
6 8 1 0