Breve historia de la Patrona de Alquerías, la Virgen del Niño Perdido

Hem aconseguit una còpia de la desapareguda Breve historia de la Patrona de Alquerías, la Virgen del Niño Perdido [feu clic sobre la imatge de la vora per obrir-lo en format PDF], escrita per mossèn Salvador Ballester Huguet i publicada per la parròquia de les Alqueries en 1983. L’obra es deu a un encàrrec del retor en aquell moment, Mn. Joaquín Cucala, per a la celebració del Centenari de la patrona. Part del contingut d’este llibret estava present en el llibre de Teodoro López Díaz, Historia de la Virgen del Niño Perdido (1993), de què ens vam ocupar en lesAlqueriespèdia en Imatges, culte i iconografia de la Mare de Déu del Niño Perdido

Esta Breve historia… és un llibret de 37 pàgines que per al poble té un interès històric més enllà del confessional. Com s’ha dit sovint, la presència de la Mare de Déu del Niño Perdido està en l’origen de la identitat col·lectiva dels alcriers i les alcrieres. La història d’esta advocació inclou, per exemple, declaracions literals de les persones que van participar en la conservació dels cabets de la imatge en els primers mesos de la Guerra civil, i altres testimonis de primera mà extremadament valuosos.

A més a més conté fotografies de les Imatges desaparegudes i d’un gravat que reprodueix el primer quadre, vingut fins a l’oratori dels frares de Caudiel el 1683. Un patrimoni específic del poble que mereix tindre’l arxivat i disponible per a tothom.

Índex

Origen de la advocación “Virgen del Niño Perdido”

La Virgen del Colmillo

La Virgen del Niño Perdido, en Caudiel

La hacienda de los Agustinos de Caudiel, en Alquerías

La devoción de nuestros mayores a la Virgen del Niño Perdido

El templo del “Camí de la Regenta”

Las imágenes de la Patrona de Alquerías

La Guerra Civil de 1936

De la post-guerra a nuestros días


Títol Breve historia de la Patrona de Alquerías, la Virgen del Niño Perdido
Autor Mn. Salvador Ballester Huguet
Edició Parròquia de les Alqueries, 1983
Data d’entrada Dimecres 11 de juliol de 2018

Fotos aèries de les Alqueries: 1945-2015

Una imatge molt impressionant és veure créixer les Alqueries des dels escassos panys dispersos de 1945 al poble gran i compacte de 2015… en només 16 segons! Per a veure-ho hem construït un GIF, és a dir, una animació que es repeteix en bucle infinitament. Per a contemplar les fotografies aèries amb tranquil·litat, les reproduïm més avall.

La font de les fotografies aèries és l’Institut Geogràfic Nacional, que ha penjat en obert tot el capital de fotografies aèries i documents cartogràfics que conserva. Podeu veure-ho a la seua web: http://fototeca.cnig.es/, i descarregar les imatges en PDF.

I ja sabeu que podeu veure les fotos en gran clicant sobre elles.

1. Vol Americà Sèrie A o Projecte “Casey Jones”: 1945-1946

Fotografia sobre les Alqueries presa dissabte 10 de novembre de 1945

Imatges del vol fotogràfic de l’Espanya peninsular, realitzat en els anys 1945-46 per l’Army Map Service dels EUA, també anomenat vol Americà Sèrie A o vol “Casey Jones”. Les imatges han estat cedides pel Centre Cartogràfic i Fotogràfic de l’Exèrcit de l’Aire (CECAF) al Centre Nacional d’Informació Geogràfica (CNIG) de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN).

«El vol, ens diu José Luis Benito al seu blog sobre botànica i paisatgisme (https://jolube.wordpress.com/), va sorgir de la necessitat que tenien els Aliats, després de desembarcar a Normandia al juny de 1944, de comptar amb una cartografia adequada del territori europeu. El projecte es va proposar al mes d’octubre d’aquest mateix any, però no es va poder dur a terme fins a la derrota final d’Alemanya per l’elevat nombre d’aeronaus requerit (Pérez Álvarez, 2013).

«Són les forces aèries dels EUA (USAF) i Regne Unit (RAF) les que dissenyen el projecte “Casey Jones” 1, qualificat com d’Alt Secret, per realitzar un vol fotogramètric de gran part d’Europa i nord d’Àfrica. Els EUA veien a Espanya com un territori clau per la seva incapacitat bèl·lica i situació geoestratègica, per la qual cosa intentaran arribar a acords puntals en un equilibri estratègic d’acords i hostilitats basats en la desproporció de forces en els quals van oferir millores d’aeroports i més tard el propi vol fotogramètric “Sèrie a”, a canvi d’establir una base aliada davant l’imminent inici de l’anomenada “Guerra Freda”.

«El vol de 1945-1946 o Project Casey Janes, per la seva antiguitat i àmplia cobertura nacional, és el vol aerofotográfico de major interès històric disponible a Espanya i altres països europeus. Si bé la seva precisió mètrica és menor que la dels vols de la dècada dels cinquanta a causa de la càmera emprada i a la seua menor escala. És la imatge aèria més antiga del país, d’aquí el seu valor.

«Gràcies als grans avenços duts a terme pel bàndol aliat en la tecnologia per al reconeixement aeri durant la guerra, EUA disposava de la logística necessària per a realitzar un vol estereoscòpic de precisió mitjançant navegació Doppler dels avions, basada en estacions receptores fora d’Espanya. S’estima que els EUA van realitzar més de 171 milions de fotografies aèries durant aquest període. El vol Sèrie A va començar entre febrer i març de 1945, al principi sense comptar amb Franco, desviant els avions nord-americans de les rutes autoritzades acordades en 1943 per al transport militar entre Gibraltar i Istres a França; i posteriorment en una segona fase des de febrer a setembre de 1946, després d’arribar a acords amb Espanya, quan ja coneixien el projecte, a canvi de cedir aquest material gratuït i permetre el control dels vols mitjançant caces espanyols.

«Els treballs es van realitzar intensament sota condicions poc idònies, lluny dels equinoccis, amb un sistema de navegació doppler que requeria d’un vol inicial en què després d’un llarg procés de càlculs es planificaven per als successius dies diverses passades seguides que devien solapar per crear els estèreo (visió en tres dimensions).

«Característiques tècniques del material gràfic

«El vol es componia originalment de 435 rotllos de pel·lícula, la meitat només estan disponibles a positius (pitjor qualitat). Cada full 1: 50.000 té una mitjana d’entre 25 i 30 fotogrames de 23cm x 23cm realitzats mitjançant 4 passades horitzontals (Est-Oest) i 7 a 9 fotogrames per passada. Els fotogrames no tenen les dades d’altímetre, hora, dades de vol, de la càmera i del seu focal. S’estima que han estat realitzats entre 6000 m i 8000 m d’altitud amb una focal d’entre 150 i 155 mm, aconseguint una escala real d’aproximadament 1: 45.000.»

2. Vol Americà Sèrie B: 1956-1957

Fotografia sobre les Alqueries presa dimecres 4 de juliol de 1956. Vol fotogramètric d’Espanya realitzat en els anys 1956-1957 per l’Army Map Service dels EUA, l’anomenat vol Americà Sèrie B.

3. Vol Interministerial: 1973-86

Vol sobre les Alqueries en una data indeterminada entre 1973 i 1986,

4. Vol Nacional: 1980-1986

Vol sobre les Alqueries en una data indeterminada entre 1980 i 1986.

El canvi de la fotografia número tres a la número quatre és molt gran, tot i que teòricament es van fer en époques similars. Suposem que la primera es faria a meitat dels anys 70 i la segona a meitat dels 80.

5. Vol quinquenal: 1998-2003

Vol sobre les Alqueries datat el dijous 4 de novembre de 1999. Com es pot apreciar a les fotos, els vols es fan cap a migdia, entre altres coses per evitar les boires matinals i les possibles confusions provocades per l’ombra del sol.

6. Vol PNOA 2005

En 2004 comença el Pla Nacional d’Ortofotografia Aèria (PNOA) de l’Institut Cartogràfic Nacional (dependent del Ministeri de Foment). Es poden consultar els seus objectius i les seues especificacions tècniques a la seua web http://pnoa.ign.es/. Cada any varien les zones de vols del PNOA, de manera que només estan disponibles les que reproduïm en esta pàgina. Els canvis en el poble continuen sense pausa. El vol es va realitzar el dissabte 1 d’octubre de 2005.

7.  Vol PNOA 2012

Dimecres 25 de juliol de 2012.

8. Vol PNOA 2015

Vol sobre les Alqueries del dilluns 8 de juny de 2015, és l’últim realitzat.