Col·leccio de fotos de l’Oficina del Croniste

Una vegada el poble va aconseguir el seu Ajuntament, Mn. Albert Ventura va ser nomenat Cronista oficial de les Alqueries.