Portada del número 0 de ‘El Municipi’, 1987.

Hem tingut accés a la col·lecció completa de El Municipi. Butlletí d’informació municipal de les Alqueries, publicat per primera vegada el segon semestre de 1987, en la primera legislatura amb un ajuntament constituït de forma normalitzada (els dos primers anys se’n va fer càrrec una Gestora).

Ací teniu en versió digital els primers 60 butlletins (del núm. 0 al 60, excepte el número 54, de desembre de 2003, que encara no hem aconseguit). Dels números 0 a 27 es va fer càrrec Rosa Ros, i en els números successius va ser responsabilitat de regidors però també de persones externes. En el 30 hi hagueren canvis de disseny importants, i de nou en el 39, quan va passar a tindre una portada a tot color.

La periodicitat del BIM era trimestral, tret d’alguna excepció (per eleccions, per exemple). Ací teniu des de finals de 1987 fins a desembre de 2006. La extensió de cada número és variable, de 8 a 24 pàgines, i la mida és un A4 aproximadament.

Els inicis

El Municipi ha sigut des del principi un gest de transparència molt digne. Va començar a proposta de la professora Rosa Ros Pons, primera regidora del municipi (responsable de “Cultura i Medi ambient” en la primera legislatura, i “Cultura, educació i acció social” en la segona), que es va implicar molt personalment en la seua existència i en la seua regularitat.

Ens contava la seua responsable que ella personalment redactava els textos en el seu temps lliure i ho feia quasi tot. Per al “Comunicat de l’alcaldia” es reunia amb l’alcalde, Miguel Montés Miró; ell anava dient el que volia posar i ella redactant-ho.

Els regidors delegats li donaven les seues redaccions i ella els feia una ullada per corregir. Les dades les demandava a l’ajuntament. Les fotos generalment les feia Amparo Vicent o les buscava de qui hagués estat a algun acte. Quan ho tenia tot, ho muntava i ho portava personalment a la impremta. Així va ser durant les seues dos legislatures, des de 1987 a 1995.

Amb sentit de l’humor ens deia que els regidors “la feien boja”, que els posava una data tope perquè li donaren els textos i no hi havia manera, sempre anava amb retard.

Rosa també va tindre que treballar molt per trobar finançament; per al primer número va acudir a la Diputació de Castelló, que històricament disposa de la seua pròpia impremta per a servei dels pobles, però estos no van voler fer-se’n càrrec per evitar que altres pobles també vulgueren imprimir els seus butlletins. Finalment Rosa va aconseguir que li imprimiren el primer número, però des del principi, en un ajuntament amb molt pocs diners, va tindre dificultats per a finançar-lo.

El Municipi va ser una bona herència deixada per Rosa Ros, a qui agraïm l’accés a la seua col·lecció, les explicacions i la generositat.

El contingut

El Municipi fa una bona radiografia de l’activitat de l’Ajuntament. En els primers números assistim a l’esforç per constituir el municipi. A la falta de recursos i d’experiència se sumava la particularitat d’un poble tradicionalment dispers que necessitava reinventar el seu urbanisme (obrint o asfaltant carrers, cobrint sèquies, etc.).

A la informació merament administrativa cal afegir aquella altra més política, la presa de decisions sobre el model de poble que es vol i els conflictes en la gestió. Hi ha a més a més textos i fotografies dels canvis urbanístics que s’anaven produint, i sovint també articles de recerca d’Albert Ventura i Rius —que a partir de 1993 i per algun temps es convertiria en cronista de les Alqueries—, que aportava documents sobre les històriques Alqueries del Niño Perdido (núm. 1, 7, 11, 28 i 29). Seua va ser la iniciativa del concurs de fotografia (núm. 28 a 31) i la secció “Els nostres arrels” (núm. 33 a 39, 41 a 46, 48, 50 i 52) que recollia articles sobre diferents qüestions de la història, la tradició i el patrimoni local.

Finalment també volem fer menció al número 51, un número especial molt emotiu dedicat a la figura de Miguel Montés, primer alcalde democràtic de les Alqueries, desaparegut sobtadament.

Confiem que l’accés a El Municipi permeta en el futur la realització d’estudis i de valoracions sobre la nostra història recent.

Esta edició

A continuació trobareu El Municipi 0 a 60, número per número. En breu seguirem publicant els BIM en format digital fins que arribem a 2017, en què es poden llegir a la pàgina web de l’Ajuntament: http://www.lesalqueries.es/vecinos/boletin-municipal

Bona lectura!

Títol ‘El Municipi’. Butlletí d’Informació Municipal
Persones informants Rosa Ros Pons
Números disponibles en esta publicació Números 0 a  60
Data de publicació Dijous 28 de maig de 2021. Actualització dilluns 7 de juny de 2021.

Números digitalitzats

El Municipi n. 0

Juliol-desembre de 1987

Editorial (presentació del butlletí). Dades estadístiques des de la creació del jutjat d’Alqueries fins el 30 de setembre de 1987 (naixements, matrimonis, defuncions); telèfons d’interés; horari de trens. Constitución del primer ayuntamiento democrático. COMUNICACIÓN DE LA ALCALDÍA: Obras realizadas; Otras actuaciones. Agricultura. Registro municipal de plantones. ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Promoción del deporte base. CULTURA: Llegaron los Reyes Magos; Concurso de Belenes. Fiestas. Educación (EPA). Acto de deslinde del término municipal. Plenos. Gobierno (Acuerdos C. de Gobierno). Horario y competencias de las distintas concejalías.

El Municipi n. 1

Gener-març 1988

Editorial. Firma del acta de deslinde término municipal. Registro civil de Alquerías del Niño Perdido. Teléfonos de interés. Horario de trenes. Horario de concejales. Comunicación de la Alcaldía. Educación y cultura. Concejalía de fiestas. Acuerdos de Plenos. Acuerdos Comisión Gobierno. Licencias obras. Investigación histórica (A. Ventura i Rius).

El Municipi n. 2

Abril-juny 1988

Editorial. Registro civil. Teléfonos de interés. Horario de trenes. Horario de concejales. Comunicación de la Alcaldía. EDUCACIÓN Y CULTURA: Tercera edad, Amas de casa, Guardería infantil, EPA. Fiestas. Deportes. Comisión Gobierno. Acuerdos Plenos.

El Municipi n. 3

Juliol-setembre 1988

Editorial. Registro civil. Teléfonos de interés. Horario de trenes. Horario de concejales. Comunicación de la Alcaldía. Fiestas. CULTURA: [Actes]; Aprobado por el pleno el proyecto de escudo municipal. EDUCACIÓN: Curso escolar; Guarderia infantil. Licencias de obras. Acuerdos de la Comisión de Gobierno. Acuerdos de Pleno. Proyecto de escudo municipal.

El Municipi n. 4

Octubre-desembre 1988

Editorial. Registro civil. Teléfonos de interés. Horario de trenes. Horario de concejales. Comunicación de la Alcaldía [consultori mèdic]. Cultura. Policía Local. DEPORTES: II Semana deportiva de Navidad. Acuerdos de Pleno. Licencias urbanísticas. Acuerdos de la Comisión de Gobierno.

El Municipi n. 5

Gener, febrer i març 1989

Editorial. Registro civil. Teléfonos de interés. Horario de trenes. Horario de concejales. Comunicación de la Alcaldía. Biblioteca municipal. Cultura (actes). Informe de la Concejalía de Fiestas. Licencias de obras. Acuerdos de pleno. Comisiones de Gobierno.

El Municipi n. 6

Abril, maig i juny 1989

Editorial. Registro civil. Teléfonos de interés. Horario de trenes. Horario de concejales. Comunicación de la Alcaldía. Actividades deportivas en las fiestas de junio. Agricultura. EDUCACIÓN: Educación Permanente de Adultos; Transporte escolar. CULTURA: Programa cultural. Fiestas. Licencias de obras. Acuerdos de pleno. Acuerdos de Comisión de Gobierno.

El Municipi n. 7

Juliol, agost i setembre 1989

Editorial. Registro civil. Teléfonos de interés. Horario de trenes. Horario de concejales. Comunicado de la Alcaldía. Educación (EPA). CULTURA: La Real Academia de la Historia emitió su dictamen sobre el proyecto de escudo municipal; La tercera edición de sendos actos de pleitesía a las reinas Mayor e Infantil de fiestas proporcionaron un alto nivel cultural a las fiestas patronales. Anuncio Servei Valencià de Salut (pediatria). Informe de la Concejalía de Fiestas. Nuevo Servicio de Correos. Acuerdos de Comisión de Gobierno. Licencias de obras. Acuerdos de pleno. Datos históricos.

El Municipi n. 8

Octubre-desembre 1989

Editorial (Iniciativas de la Alcaldía ante la crisis de la campaña citrícola). Registro civil. Teléfonos de interés. Horario de trenes. Horario concejales. Comunicado de la Alcaldía. Acta reunión alcaldes. Cultura (actes, teatre). Los Reyes Magos repartieron juguetes y regalos en la población de Alquerías del Niño Perdido. Informe de la Concejalía de Fiestas. Policía Local. Licencias de obras. Acuerdos de pleno. Acuerdos de Comisión de Gobierno.

El Municipi n. 9

Gener-març 1990

Editorial. [Ordre d’Aprovació de l’Escut]. Registro civil (naixements, defuncions, matrimonis, estadístiques biblioteca). Horario de trenes. Teléfonos de interés. Horario de concejales. Planos de situación de los nuevos nombres de calles (en fulla solta). Comunicado de la Alcaldía. Agricultura. Concurso de carteles. CULTURA: Sant Antoni. FIESTAS: Pregó de la Magdalena. Modificación nombres de calles. Acuerdos Comisión de Gobierno. Acuerdos de pleno.

El Municipi n. 10

Abril, maig i juny 1990

Editorial (V Aniversari de la Segregació). Aprovació de l’Escut. Registro civil. Teléfonos de interés. Horario de trenes. Horario de concejales. Comunicado de la Alcaldía. CULTURA: Conmemoración del Día de Europa: concierto Unión Musical Alqueriense; Las fiestas conmemorativas de la Segregación, enmarcaron diversos actos culturales; Manuel Antonio Arnau Vilar, ganador del I Concurso de carteles; El Grup de teatre Alqueries puso en escena dos sainetes valencianos; Dos colectivos importantes, la Asociación de Pensionistas y Jubilados y la Asociación de Amas de Casa celebraron en armonía una comida de hermandad; 4 de junio: gala del deporte; Inaugurado oficialmente el escudo oficial. Educación (EPA). Fiestas. Acuerdos de pleno. Acuerdos Comisión de Gobierno. Licencias de obras. Nota informativa (sobre la reproducció de l’Escut). Análisis aguas potables.

El Municipi n. 11

Juliol, agost i setembre 1990

Editorial. Registro civil (naixements, defuncions, matrimonis, estadístiques biblioteca). Teléfonos de interés. Horario de trenes. Horario de concejales. Comunicado de la Alcaldía. Asistencia médico-sanitaria. Abierta la calle Colón. Nueva urbanización de la calle Molino. El Polideportivo en fase de ejecución. Concluyeron las obras de acceso por la N-340. Pasaje peatonal Virgen de Gracia-Castellón. Informe de la Concejalía de Fiestas. CULTURA: Un Festival de bandas de música en la víspera de la festividad de San Jaime. Educación (EPA). Análisis aguas potables. Licencias de obras. Acuerdos Comisión de Gobierno. Acuerdos de pleno. Conclusiones (als “Datos históricos” publicats al número 7) (A. Ventura i Rius).

El Municipi n. 12

Octubre, novembre i desembre 1990

Editorial. Registro civil. Teléfonos de interés. Horario de trenes. Horario de concejales. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Balance de un año. CULTURA: Realizado el segundo Ciclo de teatro en el mes de noviembre; Simeón Ventura Capella, 1er Premio del Concurso de Belenes 1990; Vera Carda Ibáñez ganadora del concurso de tarjetas navideñas; El Belén al aire libre instalado en los jardines del Ayuntamiento abarcó este año casi 200 mts2; El villancico “Noche de Paz” interpretado a la luz de las bengalas cerró el concierto extraordinario de Navidad; El “Grup de teatre Alqueries” despidió el año con la puesta en escena de dos sainetes valencianos; SS. MM. los Reyes Magos visitaron Alquerías; Los animales domésticos protagonistas en el pasacalle de San Antonio. DEPORTES: IV San Silvestre Alqueriense; El equipo cadete masculino de la E.M. de balonmano clasificado para el campeonato regional.) Análisis aguas potables. Acuerdos de pleno. Acuerdos Comisión de Gobierno. Licencias de obras. Policía Local: Balance de un año. Equipo base de Servicios Sociales.

El Municipi n. 13

Gener, febrer i març 1991

Editorial. Registro civil (naixements, defuncions, matrimonis, estadístiques biblioteca). Teléfonos de interés. Horario de trenes. Horario de concejales. Comunicado de la Alcaldía. Cultura. Educación. Fiestas. Análisis aguas potables. Acuerdos de pleno. Acuerdos Comisión de Gobierno. Licencias de obras. Alumbrado.

El Municipi n. 14

Abril-septiembre 1991

Editorial. Registro civil. Teléfonos de interés. Horario de trenes y autobuses. Horario de concejales. Comunicado de la Alcaldía. Constituida la segunda Corporación Local democrática de Alquerías del Niño Perdido. Educación Permanente de Adultos. Guardería infantil. Deportes: Cinco cursillos de natación tuvieron lugar durante los meses de julio y agosto; ciclismo en Alquerías del Niño Perdido; IX Edición de fútbol sala; Escuelas municipales deportivas. CULTURA: Joan Manuel Llácer expone en Alquerías del Niño Perdido; La Asociación de Amas de Casa celebró su fin de curso en un simpático acto; El 2 de mayo elegido Día del Pensionista por la Asociación de Pensionistas y Jubilados 25 de Juny; La Escuela municipal de danza “El Replà” estrenó banderín; Tercera edad; Centro de encuentro juvenil; Escuela de verano; Oficina de Información Juvenil; Ciclos culturales; Teatro. Concejalía de Fiestas. Agricultura. Vías, obras, parques y jardines. Sanidad. Análisis aguas potables. Comisión de Gobierno. Acuerdos de pleno.

El Municipi n. 15

Octubre-desembre 1991

Editorial. Registro civil (naixements, defuncions, matrimonis, estadístiques biblioteca). Teléfonos de interés. Horario de concejales. Calendari 1992 [“servicio de recogida de basuras”, en full solt]. Comunicado de la Alcaldía. CULTURA: Dª Dolores Ros Martí, cien años de una vida; Raquel Marco Molés, ganadora del concurso escolar de tarjetas navideñas 1991; El concierto extraordinario de navidad llenó la noche del 21 de diciembre; Los pajes de sus majestades estuvieron en Alquerías a recoger las cartas de los niños y los Reyes llegaron cargados de regalos; Alumnos de 8.º curso del Colegio Público Pintor Sorolla autores del mural de fondo del Belén del Ayuntamiento; La Escuela Municipal de Danza “El Replà” cantó villancicos en la inauguración del Belén; El Grup de Teatre “Alqueries” estuvo en escena a despedir el año; Simeón Ventura Capella, primer premio del Concurso de Belenes. Rafael Calvo Ortega, eurodiputado del Parlamento Europeo, visitó Alquerías del Niño Perdido. I Campanya d’animació a la lectura. Noviembre: Ciclo de teatro. Cursillo de tintura y reciclaje de papel. DEPORTES: Escuela Municipal de Balonmano; Masiva participación en la San Silvestre 1991. Sanidad. Análisis aguas potables. Agricultura. Protección civil. Licencias de obras. Acuerdos Comisión de Gobierno. Acuerdos de pleno.

El Municipi n. 16

Gener-març 1992

Editorial. Registro civil (naixements, defuncions, matrimonis, estadístiques biblioteca). Teléfonos de interés. Horario de concejales. Comunicado de la Alcaldía. CULTURA: Masiva participación en el pasacalle de San Antonio; Concurso de carteles; Reconstruir nuestro pasado. EDUCACIÓN: Guardería infantil; E.P.A. Educación Permanente de Adultos. Servicios Sociales. Vías y obras. Sanidad. Agricultura. DEPORTES: Salida de Alquerías del Niño Perdido de la VII Etapa a Contrareloj individual de la Vuelta Ciclista a España; Escuela Municipal de Fútbol; Escuela Municipal de Balonmano. Licencias de obras. Fiestas. Acuerdos Comisión de Gobierno. Acuerdos de pleno.

El Municipi n. 17

Abril-juny 1992

Editorial. Registro civil (naixements, defuncions, matrimonis, estadístiques biblioteca). Teléfonos de interés. Horario de concejales. Comunicado de la Alcaldía. Protección Civil. Transporte escolar. CULTURA: Día provincial de las Amas de Casa; 7 de junio, comida de hermandad de Pensionistas y Jubilados “25 de juny”; Actividad de la Unión Musical Alqueriense; La Escuela municipal de danza “El Replà”, organizadora de la I exposición etnológica; Manifestaciones culturales dentro del marco de las fiestas de la Segregación; Juan Carlos Sáez Armijo, primer premio del II Concurso de carteles; El final de la “Ruta del llibre”. Servicios Sociales. Vías y obras. Agricultura. Deportes. FIESTAS: Nombramiento oficial de Begoña Julio Marco y Cristina Llopis Manchón, reinas mayor e infantil de fiestas y sus respectivas cortes de honor; Del 22 al 28 de julio se celebraron las fiestas conmemorativas de la Segregación. Licencias de obras. Análisis de aguas potables. Acuerdos Comisión de Gobierno. Acuerdos de pleno.

El Municipi n. 18

Juliol-setembre 1992

Editorial. Registro civil (naixements, defuncions, matrimonis, estadístiques biblioteca). Teléfonos de interés. Horario de concejales. Comunicado de la Alcaldía. CULTURA: Educación Permanente de Adultos; Guardería infantil; Juan Carlos Sáez, autor del cartel anunciador de las fiestas patronales 1992; Nuevo ciclo de conciertos para el mes de noviembre; ¡Y Colón gritó… tierra!. SERVICIOS SOCIALES: Escuela de verano; Se reanudaron los cursos de gimnasia para mujeres y 3.ª edad. DEPORTES: Llama olímpica; XII Volta ciclista a la Plana; X Campeonato local de fútbol sala 1992; Escuela municipal de fútbol; Fútbol amateur; Escuela municipal de balonmano; X Open de ciclismo Alquerías del Niño Perdido. Agricultura. Análisis Aguas Potables. FIESTAS: Alquerías del Niño Perdido tuvo su representación en las fiestas de diversos pueblos de la provincia; Las fiestas patronales de octubre de 1992 se realizaron según lo programado. Licencias de obras. Acuerdos de pleno. Acuerdos Comisión de Gobierno.

El Municipi n. 19

Octubre-desembre 1992

Editorial. Registro civil (naixements, defuncions, matrimonis, estadístiques biblioteca). Teléfonos de interés. Horario de concejales. Calendari 1993 [“servicio de recogida de basuras”, en full solt]. Tríptic Oficina d’Informació Juvenil [en full solt]]. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Aprobado el fondo de ayudas a familias pensionistas y jubilados; Iniciadas las obras de remodelación y acondicionamiento de la Casa Consistorial; El proyecto de urbanización de la Vía Augusta, pendiente de supervisión en la C.O.P.U.T.; La fuente de las plazas funcionó en período de pruebas; En las correspondientes pruebas de oposición se cubrieron dos plazas de policía local, una de encargado de biblioteca y una de asistente social y una de auxiliar administrativo; Cívico y loable comportamiento el de los “Quintos” 1992. SERVICIOS SOCIALES: Resumen estadístico de atención; Resumen estadístico de prestaciones; Cursos de gimnasia. CULTURA: El Ciclo de conciertos finalizó con el concierto extraordinario de Santa Cecilia; Vanesa Almancio Talavera, autora de la tarjeta navideña 1992; Jorge Monsonís Rius, primer premio del concurso de belenes 1992; Nicasi Camps en interpretación del Grup de teatre “Corfa amarga”; Tres entidades culturales unidas en el concierto extraordinario de Navidad; Los Reyes Magos fieles a su cita anual con los niños; La ruta del llibre. Licencias de obras. Sanidad (donació de sang); VÍAS Y OBRAS: Las obras de remodelación e integración de la plaza mayor en su fase final; Aprobado en el pleno el proyecto de urbanización de la calle Valencia entre las calles Colón y Bonretorn; Obras de adecuación en guardería infantil. Agricultura. DEPORTES: San Silvestre alqueriense 1992; Escuela de balonmano. Análisis Aguas Potables. Acuerdos Comisión de Gobierno. Acuerdos de pleno.

El Municipi n. 20

Gener-març 1993

Editorial. Registro civil (naixements, defuncions, matrimonis, estadístiques biblioteca). Teléfonos de interés. Horario de concejales. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: El convenio de servicios sociales generales firmado por el Ayuntamiento con Generalitat y Diputación; 243 solicitudes de subvención sobre las tasas de alcantarillado y basuras fueron las formuladas por pensionistas y jubilados; Supervisado el proyecto de urbanización de la Vía Augusta por la Consellería de Obras Públicas y Organismo; Continúa la renovación del alumbrado público del casco urbano; Una estación depuradora dotará de agua a las fuentes de la Plaza Mayor y calle Colón. Policía local. CULTURA: Abierto el plazo de preinscripción en la guardería infantil para el curso 1993-94; Abierto también el plazo de inscripción para el curso 1993-94 de E.P.A.; Concurso de carteles; 16 de mayo, concierto extraordinario de primavera; Albert Ventura Rius cronista oficial de Alquerías del Niño Perdido. Biblioteca municipal. FIESTAS: Mª Dolores Huguet Sifre, reina mayor de fiestas 1993. Silvia Usó Vicent, reina infantil 1993. Licencias de obras. Sanidad. Análisis aguas potables. DEPORTES: Escuela municipal de balonmano; Escuela municipal de fútbol. Agricultura: Estadística meteorológica. SERVICIOS SOCIALES: Programa de cooperación social; Continúa con gran éxito el curso de gimnasia para mujeres. Acuerdos Comisión de Gobierno. Acuerdos de pleno.

El Municipi n. 21

Abril-maig 1993

Editorial. Registro civil (naixements, defuncions, matrimonis, estadístiques biblioteca). Teléfonos de interés. Horario de concejales. Saludo del Alcalde. FIESTAS: Acto de presentación de Mª Dolores Huguet Sifre y Silvia Usó Vicent, reinas mayor e infantil, y sus cortes de honor. Biblioteca municipal. CULTURA: Fi de la II Campanya d’animació a la lectura organitzada per la Biblioteca. VÍAS Y OBRAS: Mobiliario urbano completa la adecuación del entorno plazas Mayor y de la Segregación; Las obras del ayuntamiento en fase avanzada; Primer paso para la construcción de viviendas sociales. Licencias de obras. PROGRAMA DE LES FESTES COMMEMORATIVES DEL VIII ANIVERSARI DE LA SEGREGACIÓ (fotos de regines i cort d’honor, programa de festes, salutacions, etc.). DEPORTES: Escuela municipal de balonmano; El ayuntamiento con el deporte local. Acuerdos Comisión de Gobierno. Acuerdos de pleno.

El Municipi n. 22

Juny-setembre 1993

Editorial. Registro civil (naixements, defuncions, matrimonis, estadístiques biblioteca). Teléfonos de interés. Horario de concejales. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: 510086 nuevo número telefónico de la Policía local; Aprobada la ordenanza municipal de limpieza y recogida de residuos sólidos; Iniciado el expediente de rescisión de contrato obras pabellón deportivo; Adjudicada la última fase del alumbrado público casco urbano y carretera nacional 340; Propuestas las piscinas municipales para su inclusión en los planes provinciales de obras y servicios 1994; Alcanzado un nuevo acuerdo para la apertura y urbanización de la calle Iturbi; Intensificación de la campaña de vigilancia rural; Esperanzadora reunión sobre el reparto de patrimonio; Vicente Ros Ventura propuesto por el pleno municipal como juez de paz y Bautista Mingarro Llobat fiscal de paz; Proyecto de reparcelación UA-6; Agua potable de Vila-real y Artana para la red de Alquerías; Contenedores especiales para la recogida de pilas botón serán colocados en breve; Proyectado el ensanche y remodelación de la carretera Burriana-Betxí; El barrio el Pino dispondrá en breve de una red de alcantarillado. AGRICULTURA: Datos obtenidos en la estación meteorológica situada en la depuradora. CULTURA: El 12 de octubre, el Centro Aragonés de Alquerías del Niño Perdido celebró la fiesta de su Patrona; 1993 Año Santo Compostelano tuvo su reflejo también en Alquerías; El día 16 de septiembre abrió sus puertas la Guardería infantil; Siete entidades locales más el Ayuntamiento se volcaron en el festival pro-Unicef. Licencia de obras. FIESTAS: Gran participación ciudadana en las fiestas patronales. SANIDAD: Reestructuración de los servicios médicos; Uso de contenedores; Contenidors de vidre i paper. Biblioteca municipal. DEPORTES: XI Edición de 24 horas de fútbol sala; Marcha popular en bicicleta; Escuelas municipales de fútbol y balonmano. SERVICIOS SOCIALES: Trámite de ayudas; Clausura del curso de gimnasia; II Escuela de verano municipal; Programación de cursos; Aviso; Jóvenes; Oficina de información juvenil. Acuerdos Comisión de Gobierno. Acuerdos de pleno.

El Municipi n. 23

Octubre-desembre 1993

Editorial. Registro civil (naixements, defuncions, matrimonis, estadístiques biblioteca). Teléfonos de interés. Horario de concejales. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Obras rehabilitación Casa consistorial; D. Juan Miralles Vilarroig nombrado Hijo adoptivo de Alquerías del Niño Perdido; El acto oficial de nombramiento de Hijo adoptivo tendrá lugar el día 27 de febrero de 1994. CULTURA: El concierto conmemorativo de Santa Cecilia cerró el ciclo de conciertos Noviembre 1993; Yolanda Moya Sánchez de 8º B ganadora del concurso escolar de tarjetas navideñas; Francisco Nebot Rius, primer premio Concurso de Belenes; El Belén al aire libre sigue montándose en los jardines del Ayuntamiento; SSMM. los Reyes Magos estuvieron en Alquerías y repartieron sus regalos a los domicilios de los niños; Varios poetas ofrecieron un recital de poesía en Alquerías del Niño Perdido; Dos conciertos extraordinarios y una tarde de danza completaron la programación cultural navideña; Centenares de personas participaron en el pasacalle de San Antonio. Licencias de obras. AGRICULTURA: Datos obtenidos en la estación meteorológica situada en la depuradora, Fiestas. Análisis aguas potables. Sanidad. BIBLIOTECA MUNICIPAL: Noves adquisicions; Las publicaciones periódicas en nuestra biblioteca. DEPORTES: San Silvestre 1993; Liga autonómica de balonmano, cadetes. SERVICIOS SOCIALES: Estadística; Finalización del curso de manualidades: trabajos en estaño; Reanudación del curso de gimnasia para mujeres; Programa de cooperación social; Tercera edad. Acuerdos Comisión de Gobierno. Acuerdos de pleno.

El Municipi n. 24

Gener-març 1994

Editorial. Registro civil (naixements, defuncions, matrimonis, estadístiques biblioteca). Teléfonos de interés. Horario de concejales. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Inminente la dotación de alcantarillado al barrio el Pino; Próximas a reanudarse las obras de rehabilitación de la Casa Consistorial; Salvados los obstáculos comienzan las obras de finalización de la calle Iturbi; La mayoría de las calles de la población mejorarán su estado con el asfaltado de las mismas; La Consellería de Trabajo otra vía de ayudas; Pasos subterráneos al ferrocarril en Virgen de la Rosa y Camí Corrent. Agricultura. Sanidad. Fiestas: Elección de reinas de fiestas 1994. CULTURA: Casi cuatrocientos pinos pequeños fueron plantados por nuestros escolares en un alegre Día del Árbol; El Centro Aragonés de Alquerías del Niño Perdido presentó a su reina; Concurso de carteles; Abierto el plazo de inscripción en la Guardería infantil. Biblioteca municipal. DEPORTES: Escuela municipal de fútbol; Escuela municipal de ciclismo; Club balonmano Alqueries-System. SERVICIOS SOCIALES: Trámite de ayudas; Programa de cooperación social 1994. Análisis aguas potables. Licencias de obras. Acuerdos de pleno. Acuerdos comisión de gobierno.

El Municipi n. 25

Abril-septiembre 1994

Editorial. Registro civil (naixements, defuncions, matrimonis, estadístiques biblioteca). Teléfonos de interés. Horario de concejales. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Inauguración c/ Iturbi, Ayuntamiento y plazas Mayor y de la Segregación; Alcantarillado barrio Pino; Pegatinas para los usuarios de vado permitirá a sus propietarios el aparcamiento en los mismos; Importante acuerdo al que se ha llegado con la delegación del Ministerio de Obras Públicas; Acuerdo con la Diputación Provincial; Plan de informatización del Ayuntamiento; Aprobado el proyecto de una piscina municipal; Unidades de actuación urbanística nº 6 y zona de Bellaguarda; Comenzadas las obras de finalización del Pabellón deportivo municipal; Donación de ambulancia por parte de la Caja Rural al Ayuntamiento. Tramitación del D.N.I. en el Ayuntamiento. AGRICULTURA: El Ayuntamiento requiere al Sindicato de riegos por la colocación del escudo de Villarreal en término de Alquerías. Bando [animals de companyia]. CULTURA: El cartel anunciador de nuestras fiestas patronales, obra de Francisco Royo Vilanova; Las entidades culturales locales manifiestan su actividad; Charla informativa sobre medicamentos; Comenzó un nuevo curso de E.P.A.; Biblioteca municipal; La Ruta del Llibre; L’Ajuntament ofereix el seu suport a l’Associació l’Aljub per a estimular l’activitat de la joventut. SERVICIOS SOCIALES: Ayudas realizadas; Oficina de información juvenil; IV Escuela de verano municipal; Programa de cooperación social. FIESTAS: María Dolores Ferrer Miró y María Molés Cubedo, reinas mayor e infantil 1994, culminaron su reinado en las pasadas fiestas patronales; Festejos taurinos, calderas, pa-i-porta y paella los actos más concurridos de las fiestas. VÍA Y OBRAS: Cambio de señalización; Obras en la primera travesía Juan Miralles; Parques y jardines. Licencias de obras. Sanidad. DEPORTES: Escuelas municipales deportivas; XII campeonato de fútbol sala; Marcha popular en bicicleta; Indurain estuvo de nuevo en Alquerías. Acuerdos de pleno. Acuerdos comisión de gobierno.

El Municipi n. 26

Octubre-diciembre 1994

Editorial. Registro civil (naixements, defuncions, matrimonis, estadístiques biblioteca). Teléfonos de interés. Horario de concejales. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Piscina municipal; Asfaltado de calles; Vía Augusta y alcantarillado barrio el Pino; Homenaje al “ex-síndic”; Inauguración Polideportivo municipal; Desarrollo urbanístico de la zona de Bellaguarda y Bº Pino; Residencia tercera edad; Plantación de pinos en la Zona verde del margen derecho del río Seco; Vertidos de la depuradora industrial de Onda-Betxí-Villarreal. Agricultura; CULTURA: Intercambio cultural Cortes-Alquerías; Ciclo conciertos 1994; Diversos actos culturales tuvieron como marco las fiestas navideñas; Adela Ribes, primer premio concurso de centros navideños; La asociación juvenil L’Aljub organizó una fiesta para los niños; Paco Puchalt, autor de la exposición de óleo; Un año más las calles de Alquerías revivieron el Belén; Los Reyes Magos llegaron a Alquerías; La Escola municipal de dansa El Replà cerró la programación de las actividades navideñas; 21 de enero popular pasacalle de San Antonio; Educación permanente de adultos. BIBLIOTECA MUNICIPAL: Novetats; La sección de referencia. SERVICIOS SOCIALES: Trámite de ayudas; Programa de termalismo social; Programa de cooperación social; Curso de gimnasia para mujeres. VÍAS Y OBRAS: Convenio de colaboración INEM; Bandas sonoras serán instaladas en diversos cruces peligrosos; Construido garaje ambulancia; Señalización para camiones de gran tonelaje. Licencias de obras. DEPORTES: VIII San Silvestre Alqueriense. Acuerdos de pleno. Acuerdos comisión de gobierno.

El Municipi n. 27

Gener-març 1995

Editorial. Registro civil (naixements, defuncions, matrimonis, estadístiques biblioteca). Teléfonos de interés. Horario de concejales. Comunicado de la Alcaldía. SERVICIOS SOCIALES: Trámite de ayudas; Casos atendidos; Visitas domiciliarias; Participación en el programa de termalismo social; Programa de cooperación social general; Programa de cooperación social Tercera edad. CULTURA: La Unión Musical Alqueriense recibió de manos del alcalde una copia de la medalla concedida por la Generalitat a la Federación de Bandas de Música; Abierto el plazo de inscripción para el curso 1995-96 de E.P.A.; Biblioteca munipal. DEPORTES: Inaugurado el polideportivo municipal; Copa latina de balonmano 1995. Sanidad. Agricultura. Consultorio municipal. VÍAS Y OBRAS: Renovación de asfalto en diversas calles de la población; Adecuación para parque infantil en el recinto de las antiguas escuelas de la “Palmera”; Seguridad vial; Parques y jardines. Licencias de obras. Acuerdos de pleno. Acuerdos comisión de gobierno.

El Municipi n. 28

Abril-octubre 1995

Editorial. Acto de constitución de la nueva corporación municipal. Comunicado de la Alcaldía. CULTURA: I Trobada de bandas de música de la Plana Baixa; Biblioteca municipal. Hacienda local. Educación. SERVICIOS SOCIALES: Trámite de ayudas; Casos atendidos; Visitas a domicilio; V Escuela de verano municipal; Programa de cooperación social general; Programa de cooperación social Tercera edad. Agricultura. Sanidad. DEPORTES: Pabellón polideportivo municipal; Horario de pista del Pabellón polideportivo municipal. FIESTAS: Fiestas en honor a Ntra. Sra. la Virgen del Niño Perdido. VÍAS Y OBRAS: Actualización del callejero. [Necrològica per Mª Dolores Ros Martí, de 104 anys]. Licencias de obras. Acuerdos comisión de gobierno. Juventud. Acuerdos de pleno. Análisis aguas potables. Registro civil (naixements, defuncions, matrimonis, estadístiques biblioteca). Teléfonos de interés. Farmacias de guardia. Horario de trenes. Horario de concejales. Concurso fotografías antiguas.

El Municipi n. 29

Novembre 95 – gener 1996

Editorial. BIBLIOTECA MUNICIPAL: La biblioteca como punto de encuentro; Estadísticas de biblioteca; Novetats. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Mapa escolar; Consejo agrario; El Replà; Zona hortofrutícola; Agua potable. SERVICIOS SOCIALES: Casos atendidos; Visitas a domicilio; Programa de termalismo social; Programa de cooperación social; Curso de gimnasia para mujeres. CULTURA: Belén al aire libre; Belén viviente; Concursos; Cabalgata de reyes. EDUCACIÓN: Educación permanente de adultos. FIESTAS: Festividad de San Antonio; Concejalía de Fiestas. Agricultura. Temperaturas y precipitaciones. DEPORTES: Nueva ordenanza municipal sobre publicidad en instalaciones deportivas; San Silvestre 95. Policía Local. VÍAS Y OBRAS: Parques y jardines; Alumbrado; Vías y obras. Hacienda local. Els nostres arrels (Albert Ventura Rius, Croniste Oficial). Juventud. Licencias de obras. Acuerdos comisión de gobierno. Acuerdos de pleno. Análisis aguas potables. Registro civil (naixements, defuncions, matrimonis, estadístiques biblioteca). Teléfonos de interés. Farmacias de guardia. Horario de trenes. Horario de concejales. Concurso fotografías antiguas.

El Municipi n. 30

Febrer – abril 1996

Editorial. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Visita de las Directoras del Patrimonio y Servicios Sociales; La reforma del mapa escolar y la aplicación de la E.S.O. en Alquerías; Conferencia del Tercer Mundo. CULTURA Y EDUCACIÓN: Un projecte per a una escola d’adults; Porgramación cultural de Primavera; Alquerías participa en el Pregó de Castellón. DEPORTES Y SANIDAD: Nace el Club de Gimnasia Rítmica Alquerías del Niño Perdido; Novedades de Fútbol; Consultorio Médico. AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y AGUAS: Próxima clausura del “Vertedero de la Pols”; Agricultura; Análisis aguas potables. FIESTAS, SERVICIOS SOCIALES Y JUVENTUD: La Srta. María Dolores Montés Vilar, Reina de las Fiestas 1996; Servicios Sociales; Juventud; Cooperación Social. VIAS Y OBRAS: Se regulariza el tratado de la Avenida José Izquierdo; Nuevas aceras; Asfaltos y rótulos; Licencias de obras. 90 DÍAS: Alquerías, sede de un concurso nacional sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo. ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO: Bases concurso carteles fiestas; Acuerdos Plenos. DIPUTACIÓN: Bases per les quals es regeix la concessió d’ajudes a entitats públiques i privades per a la realització d’activitats culturals i esportives 1996; Bases per les quals es regeix la concessió de subvencions per a la realització d’activitats juvenils en l’àmbit rural 1996. AGENDA: Teléfonos de interés; Trenes; Nacimientos; Matrimonios; Defunciones; Farmacias; Horarios concejales. BIBLIOTECA: Así se hizo la Transición (Victoria Prego); Pobre Manolito (Elvira Lindo); Altres novetats; Estadísticas. LES NOSTRES ARRELS: La Semana Santa. CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS. REPORTAJE: 1ª Festa del Llibre.

El Municipi n. 31

Maig – agost 1996

Editorial. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Alquerías, respaldada por las instituciones. CULTURA Y EDUCACIÓN: “Cultura a la Plaça”; Instalación del portero automático y pintado de la valla del colegio; Apertura de la guardería infantil; Autobús escolar; “Curs de Valencià”. AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y AGUAS: Reglamento y composición del Consejo Agrario Municipal; Programa de ayudas a los trabajadores de frutas y hortalizas; Reunión con el Director Territorial de la Conselleria de Agricultura; Desempleo Agrícola; Análisis de las aguas potables. FIESTAS: María Dolores Montés Vilar; Reina de las Fiestas de 1.996. SERVICIOS SOCIALES: Servicio de ayuda domiciliaria; Servicios Sociales; Programa de acogimiento temporal de menores en familias; Cooperación Social; Taller de manualidades para mujeres y jóvenes. DEPORTES: La selección española de balonmano en Alquerías; La escuela de balonmano cerró el curso en Banyoles; Primer trofeo internacional de fútbol Costa de Azahar. VÍAS Y OBRAS: Contratación de la urbanizació UA-6; Rotonda de la C/ Iturbi; Proyecto de la urbanización de la zona de Bellaguarda; Licencias de Obras. EN ALQUERÍAS: Placa al mérito deportivo; E.S.O. 90 DÍAS: Distintas personalidades visitaron Alquerías durante este periodo. ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO: Acuerdos de la comisión de gobierno; Cobro de tributos; Acuerdos Plenos. AGENDA: Teléfonos de interés; Trenes; Nacimientos; Matrimonios; Defunciones; Horarios concejales. REPORTAJE: ¿Vuelve el médico de familia? CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS. CONTRAPORTADA: Foto recuerdo “Fiestas de Alquerías del Niño Perdido”.

El Municipi n. 32

Setembre -octubre 1996

Editorial. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Llegan las inversiones; Ayuda al Zaire; Quintos ’97; Copa del Rey; Uji-Diputación; Adquisición dotacional de la Casa de la Cultura; Instalación de contadores; Polígono industrial; 1997, final de un olvido de 189.606.407 pesetas. CULTURA Y EDUCACIÓN: Se inicia la construcción del Belén al aire libre; Alqueries… ya tiene su bolero; Curso de iniciación al teatro. BIBLIOTECA: Libros; Altres novetats; Estadísticas; Concurso de carteles y centros de Navidad. AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y AGUAS: Vigilancia y asfaltado de caminos rurales del término municipal; Subvenciones para paliar la tristeza de los cítricos; Constitución del Consell Agrari Local; Pluviómetro; Análisis de aguas potables. FIESTAS: Alquerías vivió las mejores fiestas de su historia; Nit màgica de Xarxa Teatre; Carpa de fiestas; Pa i Porta, “Calderes”, Paellas; Cabalgata; Los patrocinadores; El rock, protagonista de la noche más rebelde; Presupuesto para fiestas. DEPORTES: Obras de acondicionamiento del campo municipal de fútbol; San Silvestre 1996; Campeonato entre las fuerzas de seguridad. POLICÍA: Consejos para la campaña citrícola. URBANISMO: Inicio de la sobras de la zona conocida por Unidad de Ejecución nº 6; Supresión de los pasos a nivel; Licencias de obras. SERVICIOS SOCIALES: No estés solo en Navidad; Información: pensiones no contributivas, ¿qué son? Tipos, requisitos, tramitación; Cursos de gimnasia y manualidades para mujeres. ACTVIDADES DEL AYUNTAMIENTO: Acuerdos plenos; Acuerdos comisión de gobierno. AGENDA: Teléfonos; Trenes; Farmacias de guarda; Nacimientos; Matrimonios; Defunciones; Horario de concejales. 90 DÍAS: … Cuestión de Bandera. REPORTAJE: La primera institución provincial en apoyo a los agricultores.

El Municipi n. 33

Desembre 96 – abril 1997

Editorial. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Zaplana, feliz en Alquerías; El Pabellón Polideportivo Municipal, escenario de la Copa del Rey de Balonmano; Otro acontecimiento deportivo se anuncia en Alquerías para el mes de Junio; Desarrollo urbanístico de la zona Bellaguarda. CULTURA Y EDUCACIÓN: Actividades culturales; Conciertos; Belén viviente; Concurso; Festa del Llibre; Alqueries en el Pregó; Ciclo “Jóvenes Intérpretes”; Rondas de la Comunión. BIBLIOTECA: Aumento de fondos; Altres novetats; Estadísticas. AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y AGUAS: Ayudas municipales para mejorar las carreteras agrícolas particulares del término municipal; Robo de naranjas y plantones; Condonación I.B.I. rústica; Proyecto de la Generalitat para la instalación de riego por goteo; Apoyo de las propuestas de FEPAC-AJASA y Unió de Llauradors-COAG sobre la tristeza de los cítricos; Conferencia sobre la repercusión de la contaminación industrial sobre los cítricos; Hacienda; Análisis aguas potables. FIESTAS: Rosa Vidal Bodí, elegida Reina de Fiestas 1997; Reyes 97; San Antonio. SERVICIOS SOCIALES: Ayudas económicas para el cuidado de ancianos en el ámbito familiar; Acógelo temporalmente en tu familia; Gimnasia y cursos diversos. URBANISMO: Prosiguen las obras para la finalización de las rotondas; Relación de licencias de obras concedidas durante Enero, Febrero y Marzo 1997. AGENDA: Teléfonos; Trenes; Farmacias de guardia; Nacimientos; Matrimonios; Defunciones; Horario de concejales. DESDE EL COLE: Desde el C.P. Pintor Sorolla; Desde la Guardería. ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO: Acuerdos plenos; Acuerdos comisión de gobierno. ELS NOSTRES ARRELS: Carnaval [Albert Ventura Rius]. 90 DÍAS: Alquerías centró la atención de la prensa. REPORTAJE: El grupo municipal de danza “El Replà”.

El Municipi n. 34

Maig – agost 1997

AGENDA: Farmacias de guardia; Matrimonios; Nacimientos; Defunciones; Horario de concejales. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: La Generalitat Valenciana aprueba dos convenios con el ayuntamiento por un total de 132.000.000 de pesetas. CULTURA Y EDUCACIÓN: “Cultura a la plaça” protagonista de Alquerías; Objetores de conciencia. AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y AGUAS: Una nueva edición de la Feria Agrícola local; Vertederos; Suministro gratuito de fitosanitarios; Solicitudes de ayudas económicas al amparo de los convenios INEM-Corporaciones Locales; Acuerdos del Consell Agrari Local; Análisis aguas potables. FIESTAS: ¡A pocos días de las Fiestas Patronales! DEPORTES: La Volta a la Plana Baixa, en Alqueries; Clausuras del curso en distintas escuelas deportivas; 21 miembros componen la nueva junta directiva del club de fútbol. SANIDAD: Los parques y jardines no son para que defequen los perros. URBANISMO: El proyecto Bellaguarda; Otras obras; Recaudación de tributos; Nuevos accesos a Alquerías; Paso subterráneo del “Camí Corrent”; Licencias de obra concedidas los meses de Mayo, Junio y Julio de 1997. SERVICIOS SOCIALES: Sistema público de servicios sociales. DESDE EL COLEGIO: Desde la Guardería Infantil; Des del C.P. Pintor Sorolla. 90 DÍAS: Resuelta la cuestión de la bandera. ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO: Acuerdos plenos; Acuerdos de la comisión de gobierno. ELS NOSTRES ARRELS: Los Romanos en la partida de “Les Alqueries” [Albert Ventura Rius]. REPORTAJE: Sociedad Unión Musical Alqueriense: 85 años de historia de un pueblo.

El Municipi n. 35

Setembre – desembre 1997

Editorial. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Alquerías, una población apreciada y respetada por todas las instituciones. CULTURA: Belén al aire libre, una realidad gracias a los vecinos de Alquerías; Cursos de baile de salón, folklórico y rondalla; Curso de Valenciano; Consigue tu plato con el Escudo Municipal. FIESTAS: Fiestas de Octubre; Nuevo sistema de elección de Festeras y Reina de Fiestas. AGRICULTURA: Bajos precios de la fruta. DEPORTES: Celebrada la XI edición de las 24 horas de fútbol-sala; Servicio de fisioterapia; Se mesura la instalación de agua caliente en el campo de fútbol. SANIDAD-POLICÍA: Sanidad: Depuradora Municipal – Vacunación contra la meningitis; Policía: Campaña de protección de cosecha. SERVICIOS SOCIALES: Subvención alquiler para jóvenes; Servicio de objetores. URBANISMO: Concluye la construcción de los túneles de R.E.N.F.E. y los accesos a Alquerías; Licencias de obra de Septiembre a Noviembre. BIBLIOTECA: Formació de persones adultes; Marisa Sánchez; Altres novetats; Estadísticas. AGENDA: Teléfonos de interés; Horario de concejales; Análisis de aguas potables; Horarios de trenes; Farmacias de guardia; Horario de autobuses. ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO: Acuerdos plenos; Acuerdos comisión de gobierno. ELS NOSTRES ARRELS: El estudio del profesor Corell emplaza el hallazgo de la lápida “Fluvia Filenis” en el municipio de Nules [Albert Ventura Rius]. 90 DÍAS: El pi. REPORTAJE: Centro Aragonés.

El Municipi n. 36

Gener – abril 1998

Editorial. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Casa cultura; Auditorio; Juzgado de paz; Consultorio médico; Servicios sociales; Proyecto Caixer; Apertura C/ Iturbi; Reparcelación C/ Comercio; Proyecto Avda. Bellaguarda. CULTURA: Intercambio cultural Unión Musical Alqueriense y la Unión Musical de Buñuel; “Rondas de la comunión” por la Rondalla del grupo municipal “El Replà”; Taller de animación a la lectura “Els contes de la por”; II Festival de Folklore organizado por el Centro Aragonés; II Concentración de bolilleras de Alquerías del Niño Perdido; Exposiciones; Festa del llibre; Desde el colegi; Guardería infantil. DEPORTES: Más de 200 jóvenes de toda España practicaron deportes de competición en Alquerías; Ciclismo; Gimnasia rítmica. AGRICULTURA: En el año 2002 todo el término de Alquerías se regará por goteo; Transformación del sistema de riego tradicional por localizado presentado por la comunidad de regantes de Vila-real; Instalación de riego por goteo en el Pla Redó; Bolsa de trabajo. Paro agrícola. URBANISMO: Plazas Públicas; Licencias de obra; Viviendas sociales o de protección municipal. FIESTAS: Sonia Bedrina Palomero, próxima reina de fiestas de Alquerías. SERVICIOS SOCIALES: Servicios de teleayuda; Cursos gratuitos programados para el presente ejercicio. HACIENDA-SANIDAD: Campaña de formalización de rentas para jubilados; Licencia para el pintado de fachadas; Sanidad. ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO: Acuerdos plenos; Acuerdos comisión de gobierno. 90 DÍAS: Gran éxito de la “Festa de la Llengua”; Recortes de periódico y fotos Xarxa Teatre; Aula internet; Videoconferencia. ELS NOSTRES ARRELS: Aquelles Pasqües [Albert Ventura Rius]. AGENDA: Teléfonos de interés; Horario de concejales; Análisis de aguas potables; Horarios de trenes; Farmacias de guardia; Horario de autobuses. REPORTAJE: Asociación de jubilados y pensionistas “25 de Juny”.

El Municipi n. 37

Maig – agost 1998

Editorial. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Importante acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes; Nuevo convenio de 253.000.000 ptas.; Ampliación aulas de educación infantil; Una peña comisión de fiestas. EL EQUIPO MUNICIPAL DE GOBIERNO INFORMA. CULTURA: I Concentración de Folklor Valencià; Taller de música. CULTURA-EDUCACIÓN: Cambio en la dirección del colegio Pintor Sorolla; Presentación oficial de la Bandera Municipal; Serenata a la Virgen del Niño Perdido; Cursos de bailes de salón. EDUCACIÓN: Guardería infantil; se inicia un nuevo curso. DEPORTES: Remodelación del terreno de juego del campo de fútbol; “Volta ciclista a la Plana Baixa”. FIESTAS: Fiestas de la Segregación 1998; Fiestas de Octubre. SANIDAD: Nuevo Consultorio Médico Municipal; Conferencias de información sanitaria; Reparto gratuito de guantes para recoger excrementos caninos. AGRICULTURA: Modificación del sifón de un camino marginal de la autopista A-7; Xª Edición de la Feria Agrícola; La mosca de la fruta. URBANISMO: Plan de renovación de aceras y asfaltado de calles gratuito: Planes provinciales de 1998, Planes provinciales 1999; Licencias de obra. SERVICIOS SOCIALES: Acogimiento familiar; Escuelas de verano 1998. 90 DÍAS: La despedida. ELS NOSTRES ARRELS: El Pi. POLICÍA: Cuento para jóvenes. ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO: Acuerdos plenos; Acuerdos comisión de gobierno. AGENDA: Teléfonos de interés; Horario de concejales; Análisis de aguas potables; Horarios de trenes; Farmacias de guardia; Horario de autobuses. REPORTAJE: Asociación amas de casa.

El Municipi n. 38

Setembre – desembre 1998

Editorial. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Convenio de 70 millones a fondo perdido para la construcción de las Piscinas y Vestuarios Municipales; Pago de las obras complementarias del Polideportivo; Otro convenio de 60 millones de ptas. a fondo perdido; La obra del Caixer recibe otra ayuda de la Generalitat de 5 millones; Iniciadas las obras de apertura parcial de la calle Valencia; Nuevo convenio para la construcción de un depósito regulador de agua potable; Acuerdos con la dirección territorial de la Conselleria de Cultura y Educación. EL EQUIPO MUNICIPAL DE GOBIERNO INFORMA. CULTURA: De la Biblioteca Pública a la Casa de la Cultura; Concurso de Centros Navideños; Ciclo Cultural “Nadal 98”. AGRICULTURA: Prevención de robo de frutas en el campo; La escasez de lluvias en Otoño. FIESTAS: Fiestas de Octubre; Elección de la Reina y Damas para 1999. URBANISMO: El Caixer; Renovación de aceras y asfaltado de calles; Licencias de obra. DEPORTES: El Sport Ciclista Alqueriense cumple 50 años; 30 horas de fútbol-sala; Carrera de San Silvestre 1998. SERVICIOS SOCIALES: Acogimiento familiar. 90 DÍAS: Gran aceptación de las ayudas al agricultor aprobadas por el Ayuntamiento de Alquerías. ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO: Acuerdos plenos; Acuerdos comisión de gobierno; Renovación del D.N.I. en Alquerías. ELS NOSTRES ARRELS: Festa dels Innocents [Albert Ventura Rius]. AGENDA: Teléfonos de interés; Horario de concejales; Análisis de aguas potables; Horarios de trenes; Farmacias de guardia; Horario de autobuses. REPORTAJE: Club de fútbol Juventud Deportiva Niño Perdido.

El Municipi n. 39

Desembre 1999

Horario concejales; Teléfonos de interés. Miguel Montes, alcalde de Alqueries: nuestro objetivo, el progreso social y urbanístico. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Mejora y realidades; Solucionar el problema de la N-340; Urbanización de la avenida Bellaguarda; El Replà; Edificio polifuncional; Reorganización de viales; Polígono industrial; Zona dotacional en el depósito de agua potable; Prolongación de la calle Exportación; Urbanización entre la calle Bonastre y la carretera de Burriana; Consorcio de aguas potables; Recogida de neumáticos; El “carrer de Basero” tendrá 12 metros de anchura. PUNTOS DE ACTUALIDAD, PUNTOS DE INTERÉS: 20 aparatos de teleayuda para las personas necesitadas; Aguas potables; La sede de Colombicultura, en Alqueries; Nuevo cuadro para la iglesia parroquial; Equipo informático; El Salt, paraje natural; Subvenciones de la Diputación. FIESTAS, ALEGRÍA Y PARTICIPACIÓN: Los actos taurinos centraron el interés de numerosos aficionados; Alqueries se volcó en la tradicional cabalgata; Las peñas aportaron imaginación y originalidad a los festejos. ROTONDAS, MODERNAS Y PRÁCTICAS: Circunvalación este; Urbanización calle Bonastre; Preparada la modificación puntual de la zona centro; Finalizadas las obras del eje centro-sur “Avinguda del Caixer”; Nueva parada de autobuses en la calle Molino. REGIDORIA D’ESPORTS: San Silvestre 99; 18 equipos participan en las 24 horas de fútbol-sala; La nueva piscina municipal abrirá sus puertas en junio. CULTURA: Alqueries admiró el arte de las bolilleras; La historia de la cabalgata de fiestas en fotografías; El folklore gallego y el valenciano dieron color a las fiestas patronales; Música y poesía en la “Serenata a la Mare de Déu”; Programación cultural de Navidad. Chip identificativo, el Ayuntamiento ha colocado un total de 23 aparatos para perros; Alquerías apuesta por la completa integración social de la mujer. JUVENTUD: Un autobús de la marcha acercará a los jóvenes a los lugares de fiesta. SERVICIOS SOCIALES: Gimnasia, manualidades y cocina, principales ofertas de esta concejalía. La POLICÍA LOCAL concluye el año con una eficiente actuación. Farmacias de guardia. Un mejorado y moderno autobús escolar. Alqueries invierte 2’5 millones en el arreglo de caminos rurales; Doce personas se han beneficiado de los convenios para la reducción del paro agrícola; El Ayuntamiento mantiene las subvenciones para la mejora de los caminos particulares. Licencias de obra. El Salt, paraje natural protegido. ELS NOSTRES ARRELS: Lápida romana [Albert Ventura Rius].

El Municipi n. 40

Març 2000

Horario concejales; Teléfonos de interés. Miguel Montes, alcalde de Alqueries: El presupuesto del 2000 aprobado por unanimidad. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Progreso y modernización; Presupuesto 2000, gastos e ingresos. EMUSIVAL, más de 600 millones para inversiones locales: Construcción de 24 viviendas unifamiliares en Bellaguarda; Nueva promoción y construcción de viviendas; Urbanización del Sector 1 y 2 de Bellaguarda; Urbanización de la prolongación de las calles Bonastre y Dos de Mayo; Urbanización del sector de suelo urbanizable S.U.R. 1; Apertura y urbanización vial de circunvalación del barrio de Bellaguarda; Apertura y urbanización del vial circunvalación este; Polígono industrial. Presupuesto EMUSIVAL. Personal del Ayuntamiento. Bolsa de trabajo: desempleo agrícola. EDUCACIÓN: Ampliación de la cocina y otras dependencias en el Colegio Público Pintor Sorolla; Mejora del sistema de calefacción en el C.P. Pintor Sorolla. FIESTAS: 20 jóvenes de Alqueries forman la nueva Comisión de fiestas; Un millar de alquerienses festejaron a Sant Antoni; Alqueries participará en el Pregó de la Magdalena; Procedimiento para la elección de las festeras y reina de fiestas. DEPORTE: Instalación de redes protectoras en el campo de fútbol, modernización de las instalaciones y siembra de césped; San Silvestre 99. SANIDAD: Reutilización de aguas depuradoras para el riego de cultivos. SERVICIOS SOCIALES: La Diputación entrega 20 aparatos de teleasistencia; Cursos de gimnasia, pintura y dietética durante todo el año. AGRICULTURA: Extensión de las unidades mínimas de cultivo en la Comunidad Valenciana. CULTURA: Actividades navideñas. Horario de trenes. Licencias de obra. Farmacias de guardia.

El Municipi n. 41

Juny 2000

Horario concejales; Teléfonos de interés. Miguel Montes, alcalde de Alqueries: El La unión del esfuerzo, una apuesta decidida en beneficio del pueblo. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA, obras y nuevos proyectos: El Replà; Adquisición de suelo urbano para la construcción de nuevas viviendas sociales; construcción de un nuevo depósito de agua potable; Reorganización del suelo urbano (zona centro); Proyecto Sur 1; Nueva zona verde. Grupo municipal PSPV-PSOE. Grupo municipal popular. URBANISMO: Supresión del poste de la Avda. del Caixer. Horario de trenes. Licencias de obra. Farmacias de guardia. EMUSIVAL, la empresa municipal de viviendas y suelo entregará próximamente las casas construidas en Bellaguarda: Nuevos proyectos; Nueva sede para EMUSIVAL; Otras actuaciones en curso. MEDIO AMBIENTE: Instalación de un ecoparque. FESTES DE LA SEGREGACIÓ: Cort d’honor; Programa de festes. SANIDAD: Utilice los contenedores correctamente. EDUCACIÓN: Preinscripción Guardería infantil. AGRICULTURA: Conservación de caminos rurales; Una campaña difícil; Fira agrícola i del comerç 2000; Pluviómetro. CULTURA a la plaça: Festa del llibre; Elección de la reina y damas de las fiestas. SERVICIOS SOCIALES: Escuela de verano 2000; Taller de cocina; Curso de manualidades. ELS NOSTRES ARRELS: Más notícias sobre Bonretorn [Albert Ventura Rius]. DEPORTE: Alqueries, sede de la Federación provincial de colombicultura; Programa VI Trofeo President de la Generalitat Valenciana; Apertura de las piscinas municipales; Escuela de fútbol.

El Municipi n. 42

Octubre 2000

Horario concejales; Teléfonos de interés. Miguel Montes, alcalde de Alqueries: Un recuerdo histórico para la coordinadora de segregación de la Asociación de Vecinos y la Comisión Gestora. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Un compromiso social destinado a todos los ciudadanos. Grupo municipal PSPV-PSOE. Grupo municipal popular. DEPORTES: El equipo senior del J.D. Niño Perdido asciende a Primera Regional; Volta ciclista a la Plana Baixa; X Campeonato autonómico de tiro con arco; Las nuevas piscinas municipales registran una gran aceptación de usuarios. SERVICIOS SOCIALES: Bono-residencia para las personas mayores. AGRICULTURA: Éxito de la XIV Fira agrícola i del comerç. FIESTAS DE LA SEGREGACIÓN: Recuerdo y homenaje de una fecha histórica; Festes de barrio. Cultura a la plaça: Una destacada y variada oferta cultural. CONCEJALÍA DE COORDINACIÓN INTERIOR. Guardería infantil, un servicio necesario para los más pequeños. SANIDAD: Utilice correctamente los contenedores de basura. MEDIO AMBIENTE: Diputación y Ayuntamiento construirán un “punt net”. URBANISMO: Planes provinciales de 2000. Licencias de obra. CONCEJALÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO. ELS NOSTRES ARRELS : La nit de Sant Joan [Albert Ventura Rius]. La Unión Musical Alqueriense, un nuevo modelo de escuela de música. Farmacias de Guardia.

El Municipi n. 43

Desembre 2000

Horario concejales; Teléfonos de interés. Miguel Montes, alcalde de Alqueries: Un balance muy positivo y un esperanzador futuro para nuestra población. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Importante carácter social del Presupuesto del 2001; Ingresos, gastos. Grupo municiap PSPV-PSOE. Grupo municipal popular. EMUSIVAL impulsa las viviendas sociales: La empresa municipal también construirá un nuevo edificio multiusos y un almacén; Entrega de la primera promoción de edificios unifamiliares. AGRICULTURA: El Ayuntamiento adquiere terrenos para construir depósitos de riego e instalar goteo en el Pla Redó; Tratamiento para la mosca del Mediterráneo. COORDINACIÓN INTERIOR: Éxito de la Semana del corazón. 200 personas participan en el Belén viviente. JUVENTUD: Oficina de información. Farmacias de guardia. ACTIVIDADES CULTURALES NAVIDAD 2000. DEPORTES. EDUCACIÓN: 50 niños en la Guardería infantil. SANIDAD: La Consellería vacuna a los niños entre 2 meses y 7 años contra la meningitis C. URBANISMO: Nuevos jardines y paseos para los ciudadanos; Atención al público. Licencias de obra. PROTECCIÓN CIVIL: 300 litros de lluvia en tres días, una cifra histórica. ELS NOSTRES ARRELS: Els forns de pa [Albert Ventura Rius]. SERVICIOS SOCIALES: Ayudas para la rehabilitación y adquisición de viviendas; Escuela de gimnasia rítmica.

El Municipi n. 44

Abril 2001

Horario concejales; Teléfonos de interés. Miguel Montes, alcalde de Alqueries: Numerosas ayudas económicas para actividades deportivas, culturales y sociales. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Una apuesta constante por la calidad de vida; La localidad dispondrá de un almacén multiusos, de un local para la juventud y un colegio de E.S.O. Grupo municipal PSPV-PSOE. Grupo municipal popular. PROGRAMACIÓN CULTURAL: Actividades lúdicas, educativas y culturales; Gimnasia de mantenimiento; Manualidades; Curso de pintura; Curso de yoga; Curso de maquillaje; Curso de corte y confeccion; Marchas a pie; Cultura a la plaça. POLICÍA LOCAL: Concluye con un balance positivo la campaña de prevención de robos de cítricos; Resumen de las intervenciones de la Policía Local. FIESTAS: Reina y damas; El Ayuntamiento concede una subvención de 75.000 ptas por reina y festera. COMERCIO: El euro, nuestra nueva moneda. ALUMBRADO PÚBLICO. URBANISMO: Remodelado el local de la Asociación de Jubilados y Pensionistas “25 de Juny”; La inversión asciende a 2.653.000 pesetas. Renovación de señalizaciones; Apertura de la C/ Iturbi; Próxima apertura de la variante de Burriana; Nueva promoción de viviendas unifamiliares; Circunvalación de Bellaguarda; Desarrollo de nuevas infraestructuras. MEDIO AMBIENTE: Las antenas de telefonía móvil; La corporación municipal decidió suspender la concesión de nuevas licencias. AGRICULTURA: La Fira Agrícola se celebrará del 22 al 24 de junio; Desempleo agrícola. SANIDAD: El Ministerio informa sobre las carnes de consumo. Calendario de desplazamientos del Equipo móvil del D.N.I. SERVICIOS SOCIALES: Tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con movilidad reducida; Tarjeta de transporte; Tarjeta dorada de RENFE; Abono social de Telefónica. ELS NOSTRES ARRELS: El Replà (I) [Albert Ventura Rius]. Guardería infantil. Licencias de obra. Farmacias de guardia. Club Balonmano Alquerías, una apuesta por la juventud

El Municipi n. 45

Juny 2001

Horario concejales; Teléfonos de interés. Miguel Montes, alcalde de Alqueries: Dieciséis años de progreso. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Alquerías albergará uno de los complejos hoteleros de lujo más importantes de la Comunidad; Instalación del gas ciudad. CASA DE LA CULTURA: La Dirección General del Libro de la Generalitat Valenciana dotará a la Biblioteca de la Casa de la cultura del mobiliario, equipos e instalaciones informáticas; Mejoras en las travesías de la calle Burriana; Obras en el paraje de la Creueta; Mejoras en travesía de la carretera nacional 340. Licencias de obra. Comunicado del Ministerio de Ciencia y Tecnología relativa a antenas móviles. EMUVISAL: Nueva promoción de 26 viviendas sociales. ACTUALIDAD: El Ministerio de Fomento invertirá 50 millones en mejoras de la Carretera nacional a su paso por Alquerías; Contratación de cuatro personas del paro agrícola para trabajos de mejora del municipio. FIESTAS DE LA SEGREGACIÓN: Programación. SERVICIOS SOCIALES: Cooperación internacional. GUARDERÍA INFANTIL: El consistorio solicita impartir el primer ciclo de Educación infantil. Farmacias de guardia. MEDIO AMBIENTE: Antenas de teléfonos móviles. SANIDAD: Ampliación del horario de la consulta de pediatra; Campaña de vacunación antitetánica; Vacuna antirrábica. POLICÍA LOCAL: Incorporación de nuevos miembros en la Policía Local. FIRA AGRÍCOLA I DEL COMERÇ: Un escaparate de la economía local. FESTA DEL LLIBRE: Cultura a la plaça; Conmemoración del Día de la Mujer. ELS NOSTRES ARRELS: El Replà (II) [Albert Ventura Rius]. DEPORTE: El Ayuntamiento subvenciona la participación del Fútbol base en el X Trofeo de la Amistad; Actividades acuáticas 2001; Alquerías, sede del campeonato autonómico absoluto de gimnasia rítmica; Balonmano, campeón autonómico de los Juegos deportivos de la Comunidad Valenciana.

El Municipi n. 46

Octubre 2001

Horario concejales; Teléfonos de interés. Miguel Montes, alcalde de Alqueries. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Urbanización de un tramo de la calle Iturbi. El Ayuntamiento modificará el área 14 para disponer de suelo urbanizable residencial. La Mina declarada de interés comunitario. El Ayuntamiento participa en el proyecto “Vacaciones en paz 2001” para niños saharauis. URBANISMO: ¿Qué es el urbanismo?. AGRICULTURA: La Feria Agrícola 2001. Farmacias de guardia. EDUCACIÓN: Más de 275 niños escolarizados en la localidad. Impuestos municipales. Guardería infantil. JUVENTUD: Éxito del “Autobús de la marcha”; El Ayuntamiento respalda las iniciativas de la juventud. MEDIO AMBIENTE: Limpieza de vertederos de basura. POLICÍA LOCAL: Incorporación de cinco nuevos agentes. Licencias de obra. Grupo municipal PSPV-PSOE. Grupo municipal popular. ELS NOSTRES ARRELS: El Replà (III) [Albert Ventura Rius]. DEPORTE: 130 jóvenes en las escuelas deportivas de fútbol; Más de 100 jugadores disfrutan del balonmano; Jóvenes promesas en la gimnasia rítmica. Éxito y participación en las fiestas en honor a la Virgen del Niño Perdido.

El Municipi n. 47

Desembre 2001

Horario concejales; Teléfonos de interés. Miguel Montes, alcalde de Alqueries. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Presupuestos 2002 aprobados un año más por unanimidad; Presupuestos 2002; EMUVISAL proyecta la construcción de dos nuevas promociones de viviendas sociales; La Diputación, siempre con Alquerías; La alcaldía potencia la iluminación navideña; Solucionados los vertidos de la depuradora; El Ayuntamiento habilitará y acondicionará el edificio “El Replà”. Farmacias de guardia. EDUCACIÓN: La educación juvenil, una labor de todos. DEPORTES: Jornadas de intercambio entre A.D. Vendemar (Cantabria) y Club de Balonmano Alqueries. SERVICIOS SOCIALES: Instalado un contenedor para recoger ropa usada. SANIDAD: Campaña para prevenir la osteoporosis. Licencias de obra. AGRICULTURA: El consistorio sensibilizado con los problemas del agricultor; Asfaltado de caminos. MEDIO AMBIENTE: Nuestra depuradora quedará inoperativa; Publicada la Ley de antenas repetidoras de telefonía móvil. Grupo municipal PSPV-PSOE. Grupo municipal popular. CULTURA: Las actividades culturales y deportivas centran los actos previstos para las fiestas navideñas; Curso de teatro.

El Municipi n. 48

Març 2002

Horario concejales; Teléfonos de interés. Miguel Montés se reúne con José María Aznar. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Construcción de dos nuevas promociones de viviendas; Alquerías ya dispone de agua potable apta para el consumo humano en todas sus viviendas; Nueva ordenanza reguladora de las antenas de telefonía móvil y televisión; Más de 132.000 euros se destinarán al mantenimiento y conservación de edificios públicos; Los municipios se unen ante el ministerio de medio ambiente en el proyecto de la línea de alta velocidad Valencia-Castellón; Alquerías apadrina la Aldea Infantil SOS, miembro de la UNESCO. SANIDAD: Solicitud de ampliar el personal en el consultorio; Utilización de contenedores. Mantenimiento y conservación de edificios e instalaciones públicas. SERVICIOS SOCIALES: Solidaridad, ayuda y comprensión para las personas más necesitadas. MEDIO AMBIENTE: Antenas de telefonía móvil. Instalación de un contenedor de ropa selectiva usada. CULTURA: Alquerías se hermanará con el municipio italiano de Sassello; Los belenes y la cabalgata, centrarán el interés de los actos de enero; Marxa a peu a la Muntanyeta de Sant Antoni. Farmacias de guardia. URBANISMO: Una nueva urbanización permitirá la apertura de nuevas calles y creación de zonas verdes y áreas de juego para los niños. Licencias de obra. AGRICULTURA: Instalación del riego por goteo en el Pla Redó; Medidas para paliar los efectdos de la mosca de la fruta; Devolución del IBI rústica. EDUCACIÓN: Los escolares de Alquerías no tendrán que desplazarse a Burriana para cursar el primer ciclo de la ESO. Grupo municipal PSPV-PSOE. Grupo municipal popular. ELS NOSTRES ARRELS: El Replà (IV) [Albert Ventura Rius].

El Municipi n. 49

Juny 2002

Horario concejales; Teléfonos de interés. Miguel Montés, alcalde de Alquerías: Diecisiete años de progreso y calidad de vida. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Alquerías sede del instituto valenciano de sanidad y calidad avícola y de alimentación animal; Nuevo almacén municipal; Mejoras en el parvulario y el Colegio Pintor Sorolla; Alquerías forma parte del consorcio de residuos; Instalación de alumbrado público en el puente de la creueta; Un nuevo celador para cubrir el horario de tardes en el ambulatorio médico; Antenas móviles: sentencia favorable al Ayuntamiento; El Ayuntamiento promueve un Polígono Industrial entre la N-340 y la Autopista A-7. AGRICULTURA: La Fira Agrícola i del Comerç, una cita con los profesionales. Alqueries será sede de la VIII Trobada de Bandas de Música de la “Plana Baixa”; La Sociedad Unión Musical Alqueriense, vencedora de la Tercer Sección del Certamen Provincial de Castellón. FIESTAS: El Ayuntamiento invitó a las 22 jóvenes nacidas en 1984 para representar a nuestro municipio como Reina y Damas; Programa de Festes de la Segregació 2002. CULTURA: Cultura a la Plaça, un ciclo de actividades que se ha caracterizado por la masiva afluencia de público. SERVICIOS SOCIALES: Más de 150 personas participan en las actividades progrmadas; Estancias de tiempo libre para mujeres que tengan hijos e hijas a su cargo; Charlas formativas para las familias con hijos adolescentes. Licencias de obra. GUARDERÍA INFANTIL: Treinta niños fueron inscritos en el curso 2001-2002; Mantenimiento y conservación de edificios públicos. URBANISMO: Construcción de un paso peatonal subterráneo en la carretera N-340; Nueva circunvalación acceso a la localidad; Arreglo de los desperfectos de la plaza Mayor y Segregación. EMUVISAL: El Ayuntamiento entrega 34 viviendas de promoción social. Grupo municipal PSPV-PSOE. Grupo municipal popular. DEPORTE: Horarios Piscinas municipales; Intercambios deportivos con otros municipios; Intercambio del Club Balonmano con la A.D. Verdemar; II Torneo Semana Santa de Fútbol de Laudio.

El Municipi n. 50

Setembre 2002

Horario concejales; Teléfonos de interés. Miguel Montés, alcalde de Alquerías: Alquerías avanza con realidades. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Resolución favorable sobre los vertidos de la depuradora; Acondicionamiento de la zona de la Creueta; Alqueries se hermana con el municipio italiano de Sassello dentro del programa europeo de hermanamientos; Programa de actividades en la localidad de Sassello; Formalizadas las escrituras de 34 viviendas sociales. MEDIO AMBIENTE: Los tribunales le dan la razón al Ayuntamiento de Alqueries en el conflicto con los regantes de Burriana; Betxí i Vila-real se unen en la iniciativa que tomó Alqueries para proteger “El Salt”. GUARDERÍA INFANTIL: Comienza un nuevo curso 2002-2003. URBANISMO: Urbanización de la calle Cervantes. Licencias de obra. URBANISMO: El Ayuntamiento construye un nuevo almacén municipal. FIESTAS: Participación y fiestas populares, pilares para el éxito de las fiestas de la Segregación; Juventud: Alqueries, Burriana y Vila-real se unen en la oferta del Bus de la Marxa; Serenata a nuestra patrona la Virgen del Niño Perdido. AGRICULTURA: La Consellera d’Agricultura inaugura la XV Fira Agrícola i del Comerç; Campaña municipal para paliar los efectos de la mosca de la fruta. Grupo municipal PSPV-PSOE. Grupo municipal popular. ELS NOSTRES ARRELS: La Venta [Albert Ventura Rius]. Horari de trens. DEPORTES: Marisol Molés, la deportista de 21 años, representó a la Sociedad de Cazadores “Niño Perdido” y tiene previsto participar en el campeonato europeo. SERVICIOS SOCIALES: Solidaridad del Consistorio y los ciudadanos para los niños saharauis.

El Municipi n. 51

Novembre 2002. Especial Miguel Montés.

Elogi fúnebre de regidors i entitats, detalls de les exèquies, hemeroteca sobre l’esdeveniment de la sobtada mort de l’alcalde.

El Municipi n. 52

Febrer 2003

Horario concejales; Teléfonos de interés. Calendari 2003 del servei de recollida de residus FOBESA. Juan Vicente Safont, alcalde de Alquerías: Los presupuestos de 2003 aprobados por unanimidad. COMUNICADO DE LA ALCALDÍA: Presupuestos 2003: El Ayuntamiento congela los impuestos; Ingresos, gastos; Inversiones en infraestructuras culturales, Casa de la Cultura; Adquisición y rehabilitación del Replà; Medidas urbanísticas: Alegaciones en la urbanización del Caixer; Se reducen las contribuciones especiales para el desdoblamiento de la avenida Bellaguarda -Circunvalación Oeste; Polígono industrial, un impulso para nuestra economía local; Urbanización promovida por Calviga s.a.; El consistorio entregará las llaves de las viviendas sociales en abril; Nuevas infraestructuras deportivas: construcción de dos nuevos vestuarios y otras dependencias en el campo de fútbol; Medidas sociales: Eliminación de barreras arquitectónicas; Cien quilos de productos de primera necesidad para Cáritas. SERVICIOS SOCIALES: Ayuda económica para el cuidado de ancianos en el ámbito familiar; Ayudas de emergencia. AGRICULTURA: El Ayuntamiento informa del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica; Atención a los mayores. EDUCACIÓN. CULTURA: Éxito de las actividades culturales. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS: Colegio y parvulario. URBANISMO: Inaugurado el nuevo almacén municipal; Solución a tres bolsas de terreno sin urbanizar; Licencias de obra; Acondicionado el paraje de la Creueta; Mejoras en la calle Burriana y travesías. MEDIO AMBIENTE: El vertedero municipal se ha vendido y el “punt net” puede ser pronto una realidad. SANIDAD. ALUMBRADO. GUARDERÍA INFANTIL. ELS NOSTRES ARRELS: El Pany del Forn [Albert Ventura Rius]. Grupo municipal PSPV-PSOE. Grupo municipal popular. DEPORTES: San Silvestre 2003, una apuesta por el deporte; Alquerías, sede de la gala del deporte provincial. Ambiente y participación en la festividad de Sant Antoni.

El Municipi n. 53

Setembre 2003

AGENDA: Teléfonos de interés; Horario autobuses; Horario RENFE; Farmacias de guardia. Consuelo Sanz, alcaldesa de Alqueries. HISENDA: Estado de la cuenta de gastos a 25 de mayo del 2003; Cuenta de gastos municipales año 2003; Transferencias del Estado para el año 2003; Transferencias de la Generalitat valenciana para el año 2003; Endeudamiento municipal. COMERÇ. SANITAT: Aviso para los propietarios de animales potencialmente peligrosos. URBANISME: Enllumenat públic; Protecció civil. EDUCACIÓ: Subvenció a la Guarderia i a l’Escola. CULTURA: Festa a la Palmera; IX Trobada de bandes de música; Acollida als xiquets saharauis. SERVEIS SOCIALS: XIIIª Escola d’estiu; Taller de cuina per a joves; Xarrada per a la 3ª Edat. Carta d’agraïment de la Deira d’Amgala (Sàhara occidental). FESTES DE LA SEGREGACIÓ. AGRICULTURA: Gestió de l’Ajuntament davant l’instalació del reg localitzat impulsat pel Sindicat de regs de Vila-real. Regidoria d’agricultura. Regidoria d’Esports. Grup municipal PSPV-PSOE. Grup municipal PP. Licencias de obras. Acuerdos plenarios. Bando.

El Municipi n. 54

Desembre 2003

[No disponible]

El Municipi n. 55

Juny 2004

INFORMACIONS ÚTILS: Telèfons d’interés; Autobusos; RENFE; Farmàcies de guàrdia. Consuelo Sanz, alcaldessa de les Alqueries. HISENDA I SANITAT: Sanejament dels deutes municipals; Campaña gratuita de la renta para jubilados y pensionistas; Campanya antiràbica 2004. NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA: El programa Salt; Subvencions a empreses, comerços i indústries per a la promoció del valencià. URBANISME: Noves modificacions en el planejament del poble. CULTURA I EDUCACIÓ: Cultura a la plaça; Biblioteca; Guarderia. SERVEIS SOCIALS: Taller de memòria; Actividades de verano. DELEGACIÓ D’INTERIOR: Seguridad ciudadana. Article d’opinió. AGRICULTURA I ESPORTS: Senyalització al camí Molifont; Neteja dels punts bruts del nostre terme; Futbol base; Gimnàstica rítmica; Campionat provincial de promeses i federació; Piscina municipal; “Destorbats” guanyadors de la 1ª Lliga local de futbol sala; Copa Segregació. Ban municipal. Grup municipal PSPV-PSOE. Grup municipal PP. Llicències d’obres. Acords plenaris.

El Municipi n. 56

Desembre 2004

INFORMACIONS ÚTILS: Telèfons d’interés; Autobusos; RENFE; Farmàcies de guàrdia. Consuelo Sanz, alcaldessa de les Alqueries. SANITAT: La tarjeta sanitaria municipal ya es una realidad; Las basuras de nuestro hogar. URBANISME: Aceras de la calle Mayor y alcantarillado de la calle San Vicente; Subvenciones EMUVISAL; Comienzo de las obras en S.U.R.-1; Situación de las obras del Polígono industrial “Ull Fondo” y de la zona residencial de Bonretorn; Desestimiento de la ejecución del P.A.I. “Carreró del Bassero”; Proyecto de ampliación del alumbrado público en Vía Augusta, Sedeny del Pi y Camino la Bota (acceso Pany dels Borillos); La pasada comisión de urbanismo nombró una serie de calles de las nuevas urbanizaciones que están realizándose en nuestro municipio. CULTURA, EDUCACIÓ I SERVEIS SOCIALS: Taller de memòria; Escola d’estiu; Guarderia infantil; Cicle de conferències sobre l’adolescència; Benvinguda als xiquets sahrauís; Escola d’adults; Biblioteca; Curs d’agricultura ecològica: l’hort familiar. AGRICULTURA I JOVENTUT: Els millors camins agrícoles de la comarca; L’Autobús de la Marxa ha tornat a funcionar tot l’estiu; Un taller de “Capoeira” amb gran acceptació; Torneig de 24 hores de futbol sala; La segon lliga local de futbol sala ja està en marxa; III Gran premi Alqueries de ciclisme; El nostre Club de Gimnàstica rítmica al campionat autonòmic; Un nou equip d’handbol. FESTES: Unas fiestas patronales marcadas por la participación. DELEGACIÓ D’INTERIOR. ARTICLE D’OPINIÓ: Els sentiments que uniren Enric Valor a les Alqueries [A.C. Pla Redó]. Grup municipal PSPV-PSOE. Grup municipal PP. Llicències d’obres. Acords plenaris.

El Municipi n. 57

Maig 2005

INFORMACIONS ÚTILS: Telèfons d’interés; Autobusos; RENFE; Farmàcies de guàrdia. Consuelo Sanz, alcaldessa de les Alqueries. Instància de la priora de les carmelites oposant-se a la concessió de llicència a una residència de la 3ª edat i centre de dia. HISENDA I SANITAT: Presupuesto municipal 2005: Ingresos, gastos; Campaña de la renta par jubilados i pensionistas; Renta bus; Consejos para luchar contra las olas de calor del verano: cuida tu salud, protéjase del calor; Ampliació dels beneficiaris de la targeta sanitària municipal; L’Ajuntament contractarà un servici de desinfecció i control contra el bacteri de la legionel·la; Información importante para los propietarios de perros. NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA: Cursos gratuïts de valencià a internet; Alquerier, alqueriera, és el gentilici dels habitants del nostre poble. Programa de vacaciones para niños saharauis. URBANISME: Proyecto Golf Subirana; Rehabilitació de “La Palmera”; L’Ajuntament subhasta un solar en el sector “Bonretorn”; Próxima construcción de viviendas de protección pública; Situació d’urbanitzacions en execució: Urbanització BONRETORN, Urbanització S.U.R.-1, Polígon industrial ULL FONDO; Adquisición de un camión con plataforma elevadora. CULTURA, EDUCACIÓ I SERVEIS SOCIALS: Dia del Llibre; Ajuda a les víctimes del tsunami del sud-est asiàtic; Guarderia; Educació; Curs bàsic de cuina per a independitzar-se; Medidas de protección contra la violencia de género; Servicios sociales ofrece un nueve servicio de transporte para personas discapacitadas o con muy pocos recursos; Programa Respiro familiar; Activitats Estiu 2005; Guardería d’estiu; Cuina per a jóvens. AGRICULTURA I ESPORTS: La ministra d’Agricultura i l’alcaldessa van inaugurar les obres del reg; 2a Lliga local de futbol sala ha tingut més èxit que a la primera edició; Els nostres futbolistes van viatjar a Girona per a disputar un torneig; Prova de ciclisme d’escoles provincials; Marxa a peu Centre excursionista; Les Alqueries se pone en marcha [C.E.A.]. FESTES: Elección de la reina de fiestas 2005; Festes de Nadal; Sant Antoni. INTERIOR. OPINIÓ. Grup municipal PSPV-PSOE. Grup municipal PP. Llicències d’obres. Acords plenaris.

El Municipi n. 58

Desembre 2005

INFORMACIONS ÚTILS: Telèfons d’interés; Autobusos; RENFE; Farmàcies de guàrdia. Consuelo Sanz, alcaldessa de les Alqueries. SANITAT: L’Ajuntament adquirirà una màquina agranadora; SIDA; Todo lo que hay que saber sobre la gripe aviar. URBANISME: Noves plaques en les llicències d’obra; UrbeDESARROLLO; Golf Subirana ; Casa de la Música/ nuevo campo de fútbol; Fila de Diego; Aceras calle Colón; Adecuación nueva sala de exposiciones; Avgda. Bellaguarda. CULTURA, EDUCACIÓ I SERVEIS SOCIALS: Premi de narrativa infantil Vila de les Alqueries; Celebració de Santa Cecília; Subvencions llibres de text; Tercera edat; Construcció del nou col·legi. FESTES: Fiestas de octubre. INTERIOR: Seguridad ciudadana. AGRICULTURA, ESPORTS I JOVENTUT: El Bus de la Marxa va tornar un any més; El Casal Jove serà prompte una realitat; Agricultura; II Copa Segregació de futbol sala; Les 24 hores de futbol sala i la lliga local; Torneig Argenta celebrat a les Alqueries; El club d’hanbol a Banyoles; Gran afluència als cursos de la Piscina municipal; 4a edició del Gran premi Alqueries de ciclisme; Gimnàstica rítmica; Colombicultura; El C.E.A. suma kilómetros. OPINIÓ. Grup municipal PSPV-PSOE. Grup municipal PP. Llicències d’obres. Acords plenaris.

El Municipi n. 59

Maig 2006

INFORMACIONS ÚTILS: Telèfons d’interés; Autobusos; RENFE; Farmàcies de guàrdia. Consuelo Sanz, alcaldessa de les Alqueries. HISENDA: Presupuesto municipal 2006. SANITAT I COMERÇ: Informació sobre les emissions de les antenes de telefonia mòbil en el municipi de les Alqueries; El municipi ja compta amb un sistema mecanitzat de neteja de les vies públiques; Ayudas a PYMES y negocios: el programa CompeTIC. URBANISME: Obras finalizadas aceras calle Colón; Pasos peatonales elevados; Avenida Bellaguarda; Apertura de C/ Les Corts – C/ Iturbi; “Carrer del Bassero”; Nueva adquisición de papeleras y bancos para los espacios públicos; Obres a realitzar pròximament: adecuació plaça Sant Ramon, voreres del barri “El Quadró”, nou accés a la població des de la N-340; Información pública del concierto previo al Plan general de ordenación urbana (PGOU) del municipio; Curs sobre la nova Llei urbanística valenciana (LUV); Estat d’execució de les urbanitzacions: Polígon industrial S.U.I.-1; Urbanització Fila de Diego; Urbanització Molí Inglés-2; Nou camp de futbol. CULTURA, EDUCACIÓ I SERVEIS SOCIALS: Internet a la Biblioteca; Campanya d’animació lectora “Imagina’t… llegint!”; Jornades de formació d’usuaris de la biblioteca; Contacontes a la Biblioteca; Actividades verano 2006 de la Concejalía de Servicios Sociales; Col·legi. FESTES: Elección de la reina de fiestas 2006; Festes de Nadal; Festes de Sant Antoni. AGRICULTURA I ESPORTS: Viatge a Mallorca dels equips de futbol base de les Alqueries; Prova de ciclisme de les escoles provincials; Campionat provincial de Castelló de gimnàstica rítmina; Club de handbol local; Asfaltat del camí “Pont de la Vez”; Neteja dels marges dels camins rurals. JOVENTUT: Presentació del Casal Jove de les Alqueries; Localització i horari; Serveis. OPINIÓ. Grup municipal PSPV-PSOE. Grup municipal PP. Llicències d’obres. Estadístiques (defuncions, naixements, matrimonis). Acords plenaris.

El Municipi n. 60

Desembre 2006

INFORMACIONS ÚTILS: Telèfons d’interés; Autobusos; RENFE; Farmàcies de guàrdia. Consuelo Sanz, alcaldessa de les Alqueries. INFORMACIÓ MUNICIPAL: Manolo Molés, primer hijo predilecto del municipio; Agermanament amb la Daira Amgala. HISENDA I FOMENT DEL VALENCIÀ: 2007, un pressupost d’acord amb les necessitats municipals; L’Ajuntament de les Alqueries va repartir exemplars del còmic de “Tirant lo Blanc” als alumnes de sisé de Primària. SANITAT: Queremos una mejor calidad de vida: siete recomendaciones sobre hábitos de vida saludables. URBANISME: Actuaciones realizadas; Implantación de gas natural; Concierto previo y nuevo P.G.O.U.; Nuevo acceso a les Alqueries desde la N-340; Nombre de nuevas calles; Estado de las nuevas urbanizaciones. CULTURA, EDUCACIÓ I SERVEIS SOCIALS: La Banda de música guanyadora del Concurs internacional de la Vall d’Aosta (Itàlia); Cursos Regidoria de Cultura; Construcció de la Casa de la Música; Educació: Col·legi Públic Pintor Sorolla; Una família de les Alqueries va acollir a una xiqueta afectada per l’accident de Chernobil; Concurs tarjetes de Nadal. FESTES PATRONALS. POLICIA: Nou vehicle policial. ESPORTS I JOVENTUT: Construcción nuevo campo de fútbol; Regidoria de Joventut. Grup municipal PSPV-PSOE. Grup municipal PP. Llicències d’obres. Acords plenaris.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *