Títol LA JUVENTUD ALEGRE: Semanario festivo bilingüe
Font Arxiu Municipal de Castelló, http://arxiumunicipal.castello.es/castellonbib/ca/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=89&anyo=1919

Repositori de la Universitat Jaume I, http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/166276/La_juventud_alegre.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Agraïm a José Antonio Torres Miravet el seu suggeriment per a esta publicació.

Edició (materials i textos de la publicació) Nelo Vilar i Laura Yustas (Etnopèdia)
Data de la publicació Dijous 29 d’octubre de 2020

Capçalera del semanari ‘La Juventud Alegre’

La Juventud Alegre: Semanario festivo bilingüe va ser una publicació editada a partir de 1901, de només quatre pàgines de 317 x 215 mm, és a dir, aproximadament un foli. Eixia els dissabtes, però sovint hi havia números extraordinaris en dimecres. Desconeixem fins a quan va sobreviure, però hem trobat exemplars fins a 1926. Funcionava de forma estacional: apareixia al mes d’abril i desapareixia en juliol fins a l’any següent. Dirigia i imprimia Vicente Bayo des de la plaça Sixto Cámara de Castelló, l’actual Plaça del Real.

L’Arxiu Municipal de Castelló conserva els números de 1918 a 1922 (entre 10 i 13 per any, 59 en total), i el Repositori de la Universitat Jaume I en conserva un altre de 1926.

En estos seixanta números hem trobat participacions de les Alqueries en pràcticament tots els exemplars. Ens ha paregut un material a tindre en compte perquè dóna detalls sobre el festeig dels nostres ascendents, un espai al que habitualment és impossible accedir i que ací ens trobem en forma de declaracions públiques dels joves. Cada edició de La Juventud… funciona com una finestreta oberta al passat per la que podem veure les relacions entre xics i xiques, alguns costums (com el passeig per l’estació, les enramades de burla, etc.) o els malnoms populars. Vegeu si reconeixeu als vostres besavis!

El setmanari La Juventud… anava adreçat a un públic que hui diríem postadolescent. El seu contingut eren les contribucions dels seus lectors. Les aportacions que s’hi feien eren xafarderies de colles de joves d’uns pocs pobles i ciutats de la Plana: Castelló, Vila-real, Borriana, Almassora, les Alqueries i les Alqueries de Santa Bàrbara, i més rarament Nules, Benicàssim, Betxí, Alcalà de Xivert, Atzeneta, Torreblanca, Benassal, la Vall d’Uixó o Alcora.

La temàtica bàsica era l’estima i les relacions de flirt i de festeig, amb burletes sobre les colles de xiques i els seus enamorats, i un humor que per al gust actual resultaria misogin, de mal gust i purità en excés; tot amagat per pseudònims, com a les actuals xarxes socials. Eren habituals les queixes del desengany, els amors platònics i les referències a xiques que els agradaven, sovint en forma de poemes i de cartes i respostes enfadades que s’allargaven durant unes quantes setmanes. Tot en esta publicació anava adreçat a les xiques, amb queixes o dedicatòries, però només n’hem vist una signada per elles (la penúltima d’esta publicació nostra, del 15 de juliol de 1922). Es parlava de la gent (especialment de les xiques) amb noms i cognoms, de vegades fins i tot posant les adreces d’on vivien; suposem que la recepció no es faria amb humor, perquè generalment eren al·lusions malintencionades: les xiques es veien assenyalades i difamades, tractades de fresques, falses, presumides o “carasseres”.

El perfil del subscriptor i participant en el setmanari seria el de joves mínimament lletrats —per a escriure cartes sentimentals i poemes més o menys complexos—, lleument frustrats per les relacions afectives difícils. Entre les moltes sorpreses que ofereixen estes cartetes destaquem la signada per “El Teléfono de la Muerte” en el número 9 del 12 de juny de 1920, en què escriu un poema un jove que en eixe moment està servint en la guerra de Marroc.

Els anys de vida de La Juventud Alegre, els dels nostres avis i besavis, eren encara temps de conflictivitat política i, a la Plana, majoritàriament d’economies agrícoles de subsistència, però també era moment de modernització de la societat, i el fet que la publicació siga bilingüe no és una cosa anecdòtica.

Per últim: de vegades apareixen missatges des de “ALQUERÍAS DE BORRIANA”, en ocasions a la vegada que “ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO” y “ALQUERÍAS DE SANTA BÁRBARA”. Hem optat per no incloure-les en este recull, tot i que podria ser que s’escrigueren des de l’actual terme de les Alqueries.

1918

Año XVIII, núm. 1. Castellón 20 Abril 1918

ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO

Sr. Director de «La Juventud».

Muy Sr. mío: Tengo el gusto de sacar a relucir a una parejita de amantes, que por lo que se ve el jóven esta muy enamorado con su novia. Bautista B. que así se llama el jóven, vive en la partida del camino real, y quien lo saca a relucir que somos tres amigos no lo vemos nunca por aquí; parece que tenga miedo de que le caiga la casa encima.

Un amigo de los tres, le pregunta al otro, ¿dónde estará Bautista?, ¿dónde tiene que estar? en la Estación.

¿No ves que su novia llamada Rosario la Broca es de la partida de abajo? Como buen amigo que eres, Bautista, te corregimos o que haces, tu novia no puede disponer de ella misma, porque tiene obligación.

Eso que haces de asomar el ojo por el agujero de la sala no está bien. Piénsalo y verás como nos das la razón, a ver si te corriges y no haces esas tonterías.

Adios amigo.

LA CUCA-RACHA.

Año XVIII, núm. 2. Castellón 27 Abril 1918

Sr. Director de «La Juventud.»

Muy Sr. mío: Tengo el gusto de sacar a relucir a una linda parejita de tórtolos llamados María «la perica» y Bautista.

No pueden figurarse lo que se quieren; cuando se encuentran por la calle parecen «Marta y menga y Chuan de la son.»

Bautista, parece mentira que un chico como tu, no comprendas que es muy jovencita María.

También voy a ocuparme de Vicentica, Dolores, Rosario y Bautista B. que estan muy enamorados.

POSTINERO

Año XVIII, núm. 3. Castellón 4 Mayo 1918

Sr. Director de «La Juventud.»

Es gust meu el partisiparle les rahons que tenien entre lengues Batiste B. y la seua enamorá Rosario la broca.

-Li diu ell:

-Chica Rosarito ¿tú saps lo que mos pasa?

-¿Qu’es lo que me dius Batistet?

-Qu’este es el segon domenche que mos trauen a relluir en este periodiquet, y yo de rabia que tinc estic que bufe, y no extrañes que si yo sé qui te eixe gust tan regran, li regale una breva.

-No, per Deu, Batiste, no fases cas de aixó.

-Calla, Rosario, yo no es que fasa cas, sino que no mes tinc malisia y estic rabiós perque si aplega a oits de ton pare. Encara com está tan llunt, pero tú te recordes que el estiu pasat, asentats baix de la teua figuereta, yo llechía «La Juventud», y ell se posá a dir que tots els chics que van en este paperet son uns vanitosos? Si que me enrecorde, pero tú no patisques de res… A vore si perque yo porte la bruseta paca amunt, y les mans a les borchaques cuan vats de paseo, me agarra tom pare com un mico y no me dixa entrar dins de casa…

-Calla, aixó no eu penses.

-Pues mira Rosario, saps lo que te dic… pa mi este añ a mosatros mos han pres el pel, y mos han agarrat pel tio de la tisa… Pasensia.

JUDEX

Año XVIII, núm. 4. Castellón 8 Mayo 1918 (N.º extraordinario)

Sr. Director de «La Juventud.»

Muy señor mío: Tengo el gusto y el honor de sacar a relucir a una paregita de muchachas, las cuales viven al camino que llamamos el Cereñ.

En primer lugar se halla Grasieta M. y en segundo Rosita U.; estas muchachas desde ya hace algún tiempo, se están creyendo que son las mas bellas y simpáticas entre todas las alquerieras, pero tienen la fatal desgracia que son las mas coquetas, las mas presumidas y mas burladas entre todos los jóvenes.

El sábado 4 de los corrientes les hicieron una sencilla enramada a la calle, la que se están creyendo que la hemos hecho por gusto y voluntad; y es todo lo contrario la hemos hecho con el menor gusto para reirnos de ella, en cuanto sea posible.

Serían las dos de la madrugada cuando andábamos unos cuantos compañeros y con unas cuantas ramitas de árbol y pequeñas flores, las echamos por la calle para principiar la fábula.

Siendo yo uno de ellos, tomo la pluma para poner en conocimiento de los lectores que dichas jóvenes han tenido el indigno proceder de tener la desdichada enramada en presencia del público durante todo el día del domingo, para decir de vez en cuando: somos las mas preferidas y las mas bellas entre todas las pollitas alquerienses.

¡No sabían estas coquetonas muchachas que esa enramada ha sido la causa de su desgraciada fábula!

Pues bien: basta ya con engañaros con esta y demas veces, para que hoy en adelante os conozcan por las fábulas enramadas.

¿No es verdad compañeros que estas muchachas aun no les decimos bastantes cosas?

-Sí, es verdad.

UN AGRICULTOR

Año XVIII, núm. 5. Castellón 11 Mayo 1918

GRAN CORRIDA DE VACAS

Sr. Director «La Juventud Alegre».

En estas Alquerías se celebrará una corrida de vaquillas por la siguiente cuadrilla.

Espadas: La simpática Coleta y Regina.

Sobresalientes: Pascualet de Colás y Bautista el sabater.

Recogerá la llave Pepe el coixet y Vicentica la curra.

Hará el salto de la garrocha la Paulina y Carmen la simona.

Pondrán banderillas Encarnación y Joaquín.

Completarán la cuadrilla Mariagrasia y Pascualet de Miró.

Por orden de la autoridad el empresario irá a la cárcel.

CANTACLARO.

***

Sr. Director de «La Juventud.»

Muy señor mío: Tengo el gusto de participar a mis queridos lectores que aquí hay unas cuantas jóvenes muy simpáticas llamadas Vicenta la curra y Dolores la borilla.

Estas dos jóvenes están poseídas de un orgullo colosal y hablan con unos chiquillos que son la risa de todos.

Con que a enmendarse un poquito y ser mas formales.

EL PASTORET.

Año XVIII, núm. 6. Castellón 18 Mayo 1918

Sr. Director «La Juventud Alegre».

Muy señor mío: Voy a ocuparme de una paregita de tórtolos llamados Joaquin V. y Encarnación que están muy enamoraditos y él está perdido por ella; así es que ella se burla la gana.

También hay por estos barrios un caprichito llamado I. F. está muy pensativa sobre un buen mozo, yo le aconsejo que no lo deje escapar.

SUSPIROS.

***

Sr. Director de «La Juventud».

Muy señor mío: Tengo el gusto de sacar a relucir a unos cuantos jóvenes alquerieros.

Les manifiesto a mis queridos lectores que hay en esta partida un joven llamado Antonio el Menero (a) guapo, que se cree ser distinguido de todos sus amigos y es la risa de todos.

También me ocuparé de una lindísima joven algo coqueta lo mismo que sus amigas, llamadas Joaquineta la Camila y su prometido José M., Doloretes P., María la racholera, María C., Rosario la broca, Dolores la nasa, Angela la borilla y su novio Aguilella.

Voy aconsejaros os enmendeis y no juguéis con la cola del gato, si no os picará.

JUDEX.

Año XVIII, núm. 7. Castellón 25 Mayo 1918

Sr. Director «La Juventud Alegre».

Muy señor mío: En el periódico que V. tan dignamente dirige y con fecha 8 de Mayo he leido una carta firmada por un «Agricultor» en la que moteja a Gracieta M. y a Rosita U. de coquetas y presumidas. Sepa V. señor Director y todos los lectores de este festivo periódico, que esas dos jóvenes son tiernos capullos de este rico vergel del Niño Perdido, que por sus bellezas y bondades, son la admiración de todos los jóvenes de esta barriada. Decirles coquetas a esas dos jóvenes solo se le puede ocurrir a ese señor que firma con el pseudónimo de «Agricultor» que más de una vez ha intentado ponerlas en ridículo sin poderlo conseguir. Y ahora menos que nunca que me propongo desenmascarar a ese señor con otra carta si persiste con su mala agricultura.

¿Se acuerda V. señor Agricultor de haberle hecho proposiciones a un amigo impropias de la desencia, para luego burlarse de una de esas dos jóvenes? ¿Sabe V. acaso lo que es ser coqueta? Mala semilla ha escogido V. para su siembra señor Agricultor, sin duda no ha leido un cantar valenciano que dice:

Sembra amor y poesía
qui vullga cullir la flor,
que té mes valor qu’el ór
y es mes dolsa que ambrosía.

También les dice que en compañía de unos amigos y a las dos de la madrugada les hicieron una enramada para luego burlarse de ellas.

¿No se enteró V. que a los diez minutos escasos fueron otros cuatro o cinco que pisotearon vuestra enramada «ya que tan bajas pasiones engendraba» y con muchas flores las festejaron como se merecían?

Así es como le contestan a V. los jóvenes de estas Alquerías señor Agricultor.

UNO DE LOS CUATRO

Año XVIII, núm. 8. Castellón 1.º Junio 1918

Sr. Director «La Juventud Alegre».

Muy señor mío: Tengo el gusto de sacar a relucir a una paregita de cadarneras, que solo es su deseo el salir en este periodiquillo y no hay ninguno que les de el gusto. Dichas cadarneras son Dolores la nasa y Grasieta la ficha, esta última canta mejor porque es más fina, más pequeña y más vieja.

Enmendaos niñas, y no critiquéis si fulano ha hecho una carta o si sotano ha hecho otra.

UN VECINO

Año XVIII, núm. 9. Castellón 8 Junio 1918

Sr. Director de «La Juventud Alegre».

Muy señor mío: Tengo el gusto de sacar a relucir a una joven muy coqueta llamada Filomena la borilla que tiene relaciones con un tal Juan el mestre pero tiene la fatal desgracia que en casa de él no la quieren pero ella como no ha tenido otro novio nunca por eso lo quiere tanto y tiene miedo de que se le escape pero a un que lo ates a la estaca del toro te se escapará, porque bien sabes que no te quiere aunque te quiera él no es bastante porque quien manda, manda, y nada mas Filomena no presumas tanto que al fin y al cabo te habras de quedar para vestir santos.

Tambien Isabel F. tiene relaciones con un tal Joaquín que están muy enamorados, Isabeleta es tan simpática que no hay otra como ella en esta barriada.

UN ESPIA.

Año XVIII, núm. 10. Castellón 15 Junio 1918

Sr. Dr de «La Juventud Alegre»

Muy señor mío: Habita en estas Alquerías una jovencita llamada Ana María Lluc que es un encanto de belleza y desea un chico con buenas referencias y que reuna las siguientes condiciones: hacer reir a su Mamaita, ser muy fuerte para el trabajo, tiene que saber hacer tejas y ladrillos y algo de mecanismo para componer una noria, sin dicho requisito es inutil presentarse.

UN VECINO.

Año XVIII, núm. 11. Castellón 22 Junio 1918

Sr. Director de La Juventud Alegre.

Tengo el gusto de sacar en este semanario unas cuantas pollitas -al caraseras- de este pueblo.

Dichas pollitas son la Simona, la Besona y la Tancá, las cuales si siguen con el mismo proceder que hasta la fecha se quedarán a la luna e Valencia.

Encarnación de mencho es algo presumida y carasera.

Encarnación M. es una jóven que tiene un tipo de mono-sipal.

María Carmen es una jóven muy simpática, pero tiene ciertos defectillos, pues no sabe lo que está bien y lo que está mal.

Esta pollita tiene relaciones con un tal Vicente R. pues dicho jóven está enamorado de ella pero ésta no lo quiere.

También paso a ocuparme de un jóven llamado José el sabater que es un sinahues.

Nada más, os saluda,

UN EN MALA PATA.

1919

Año XIX, núm. 1. Castellón 4 Mayo 1919

RECUERDOS PASADOS

A una niña.

Acuérdate nena mía
de aquella noche serena,
que juntitos en tu reja
me decías sin ofensa:

¡Me olvidarás a mí
cariño mío del alma!
y si llegaras a olvidarme
¿cómo quedaría mi alma?

Contestándote yo luego
con las siguientes palabras:
¡nunca te olvidaré,
niña sincera amada!
¿cómo llegar a olvidarte
con las cosas ya pasadas?

En este silencio inmenso
cantaba el ruiseñor
y tu dándome el beso
nos despedimos los dos.

Barriada.

Año XIX, núm. 3. Castellón 18 Mayo 1919

Señor director de “La Juventud”.

Muy señor mío: Voy a permitirme el sacar a relucir a una linda pollita que responde por el nombre de María Masiá que habita dentro de los floridos naranjales de la preciosa Ribera del Mijares.

Esta bellísima mocita, por su figura esbelta i sus andares, entusiasma a todo el barrio; es el rostro de su figura angelical, el cutis brillante como el sol, sus ojos tan bonitos como la Virgen del Carmen, su cabellera negra y reluciente como el mismo coral, dientes finos como el nácar; así es que te doy el nombre de la primera reina de las mujeres bonitas.

Un amigo que te quiere.

[Signatura inintel·ligible]

***

Sr. Dr. de «La Juventud Alegre.»

Muy señor mío: Voy a sacar a relucir una pollita llamada Dolores la que por sus andares y su tipo parece la reina del postín, está poseída de un orgullo y no hay para tanto. Lolita, yo te aconsejo te enmiendes un poco porque te aprecio de corazón.

Otra paregita de enamorados voy a ocuparme Vicenta V. del horno y Antonio que está perdido de amor y no sabe que dicha joven es de las que tantos veo, tantos quiero, y eso da malos resultados, sentiría mucho te quedaras para vestir gorriones.

El terror … [inintel·ligible]

Año XIX, núm. 5. Castellón 1.º Junio 1919

A Doloretes la Hortolana de la calle Valencia

Tienes andares tan chulos
y talla tan rigurosa
que a mí me haces sufrir
con tu palabra a hortolana.

Tienes ojitos de perla
y dientes de diamante
tus andares bonitos
y tu cuerpo elegante.

El día que yo me case
que contento estaré
tu me llamarás esposo
y yo esposa te llamaré.

Es tu pensamiento el mío
un corazón de ardores
mi fiel corazón adora
por ser nido de amores.

Qué dicha puedes tener
con tu fiel enamorado
he sacado ciento treinta y dos
el cual no irá soldado.

Me pareces alegrías
con tus vestidos de flores,
por ser nombre tan bonito
el de tu persona Dolores.

Adiós mi clavel dorado,
Adiós hasta que me contestes
y no te puedo olvidar
el nombre de Doloretes.

Bien lo sabes.

Año XIX, núm. 6. Castellón 8 Junio 1919

Señor director de “La Juventud”.

Voy a ocupar de una tal Encarnación M. que dicha jóven me tiene dislocao de amor pero como ella tiene tantos como yó no sabe a quién querer más,

pero como yo te quiero
y necesito tu amor
necesito tu consuelo
que te amo como el cielo
que me da su resplandor.

Si con placer puedo oir
un sí de tu boca hermosa
con alegría dichosa
tu me verás sonreir.

Yo jamás te olvido
día y noche estaré en tí
y si pronuncias un sí
de amores moriré.

De esa boquita de Angel
espero contestación
con hansias y sin reposo
y espero harás dichoso
a mi triste corazón.

Se despide tu rendido enamorado.

R…

***

Sr. Director de «La Juventud»

Ja, ja, ja…, empiezo por reirme.

Voy a sacar al aire para que se (seque) a una jóven del camino de honola, Su tipo.

Tiene una estatura y tipo lo mismo que una ganzua publicada en el (mundo gráfico) que tenía ocho metros de altura su hermosa carita la de un (búfalo) y su boquita se le puede poner una cajita de 1064, (sense tocar vores). Sus costumbres son de reirse de todos los jóvenes, y de criticar a todo el mundo entero.

El trabajo de esta (infeliz Lolita la de mariana) no es mas que todas las tardes desde que el sol nos da sus últimos rayos de luz, hasta una hora más tarde, cojer su cantarito y marcharse (al pozo) para ver si alguien le sigue; pero tiene la fatal desgracia que no hay nadie que se apiade de ella, son muchos las viajes que hace cada tarde.

Mariana… Mariana…
No cogerás… a ese Cala…
Mariana… Mariana…
Siempre viaje y sin nada…

El Poal y la corda

Año XIX, núm. 7. Castellón 15 Junio 1919

Sr. Dr. de «La Juventud Alegre»

Mi mol estimad amig: Li done conte de una chica que te una granera y no mes fa que limpiar les cases dels atres menos le de ella y aixó esta Josefina C. no se había de fer perque está llansan a pedre a totes les amigues, sen que les amigues no la volen raere y ella sempre en elles.

Pues lo millor que faríes Josefina, sen que ya festeches posarte en el teu novio y deisar als demes y si no isqueres el dumenche a la estasió sería millor pa les teues amigues y pa algunes chiques con que agrana ta casa y deixa les demés y posat en ta obligasió.

Y una Rosario V.
es de les amigues templaes
el que de ella se enamoren
hasta les palomes verdes.

Una Amparito Ll.
que de ofisi es panadera
li fa el gran amor
un chicot P.C.

Un vichilan.

Año XIX, núm. 8. Castellón 22 Junio 1919

Sr. Dr. de «La Juventud Alegre».

Muy señor mío: Tengo el gusto de sacar a relucir a un pollito llamado don Pascual G.R. (a) Camilo: este jóven se lo piensa mucho y habla con tres jóvenes a la vez, que son, María Marco, Carmen la Campanera y Pascualeta la Caleta; de las tres no sabe cual escoger. Pascual te doy un consejo: No hables con Pascualeta pues me ha dicho que te saque a relucir en este semanario a ver si tienes vergüenza. Ya sabes lo que dice el refrán «Animal golut lligal curt» y si vas así te quedaras para vestir santas. María y Carmen me han dicho que te darán bolleta. Si quieres saber mi nombre, míralo:

Esclafa tarrosos

Año XIX, núm. 10. Castellón 6 Juliol 1919

Señores lectores de «La Juventud Alegre»: el martes vino a ésta un joven deseoso de poner en conocimiento a un joven que una tal H. V. V. le dió lo que no se pensaba y fué tan gorda que de harto murió y el entierro se celebrará el domingo, siendo el que cantará los responsos Josefina C. el infantillo H. C., el escolá F. V., el sepulturero A. B., el que llevará el coche será H. V. y A. M. y A. Ll.; despidirán el duelo B. C. cantador con sotana.

Se ruega a la Señoritas Alcrienses acudan al entierro de P. S. C. que se despidirá el duelo desde el barrio de la picor hasta el pañ de la carregola.

Marcachifle.

***

Sr. Dr. de “La Juventud Alegre”.

He leído en el periódico de su dirección fecha 29 una carta firmada por (uno) en el cual se motejaba a un joven I. pues esta joven no tiene el Sr. (uno) nada que decir de ella porque si tuviera alguna cosa que decirle no iría a las columnas de un periódico a caer en ridículo, porque dice lo que es y sólo tiene envidia porque te ha despedido sino hubiera sido por los arreglos te digo que no hubieras festeado en ella.

Ahora te pido que te enmiendas un poquito y si le tienes que decir alguna cosa se lo digas delante, no lo digas detras.

¿Pero cómo se lo va a decir a ella si no lo quiere ver?

No diga otra ves señor uno que está llevando su nombre de una parte a otra, ella dice que antes morir que nombrar tu nombre Sr. (uno) me ha hecho reir esa palabra. ¡Oh si yo hablara! pues habla pronto y así veremos si los llevabas de… caracol.

Pues yo soy uno de los que van a defender el honor de la Srta. I. por las tonterías lanzadas por un celoso.

B.

Año XIX, núm. 11. Castellón 13 Juliol 1919

Sr. Director de «La Juventud»

Muy señor mío: Leí en el número pasado un escrito firmado por un tal «Mercachifle», el cual rogaba a las señoritas alquerienses acudiesen al entierro de un joven, el cual había muerto de una irri… irritación de calabazas, que le había dado cierta joven.

Damos en nombre del finado, al público que acudió al entierro, nuestras más sinceras gracias por el trabajo que se tomaron en acompañar a nuestro mejor amigo a su última morada.

Si es el teu gust Antonio
al nostre amic sepultar,
que te ampare el demonio
que un disgust te podem dar.

No te ocupes en criticar,
Antonio, te donem este consell,
que tindrás sense pensar
algún disgustet com éll.

Los siete amigos.

P.D. De ultratumba nuestro amigo nos envía una receta para curar el «mal de ventre» que ha sido la causa de su muerte.

***

Sr. Director de «La Juventud.»

Muy Sr. mío: Tengo el gusto de sacar a relucir una de las cosas que más perjudican al carácter femenino, es la presunción; puesto que cuando existe esta cualidad en el alma de la mujer es porque ha llegado el convencimiento pleno y terminante de que toda su persona es una maravilla, una preciosidad, una hermosura. ¿Y si esto resulta cuando la mujer es verdaderamente bella?, que no sucederá, cuando a todas clases una mujer relativamente detestable; el sacar a relucir a una pollita llamada Pascualeta la Caleta, la que por sus andares y su tipo flamenco parece la Reina del Postín; es poseída de una modestia amable, Pascualeta yo te aconsejo que no hables con estos chicos que hablas los domingos porque te aprecio de todo corazón, porque hay un joven llamado José V. que te quiere entrañablemente.

Pascualeta me da lástima que tu azucena blanquísima solo pase la vida en los brazos de José.

Adios Pascualeta perla fina.

Un amigo de José.

Año XIX, núm. 12. Castellón 20 Julio 1919

Tolon a lo telegráfico sin hilos.

Que me esplicas: pus de salud no cabe mas.

Me alegro mucho que como se ancuentran los festecantes en las Alquerías.

Pus chica moy mal se decan a los novios sin saber por que, que manera de festecar.

Y que ma dises de los bailes del casino noevo oh… que manera de reir hay tanta gente que bailábamos tan apretaos que nos damos unos ampujones unos a otros que los chicos sudaban pega.

Yo bailé toda la noche de un marcelino otro pero ahora han puesto un letrero que dice lo siguiente:

AVISO: No conviene bailar apretaos porque loego salistes a la calle y os encontrais costipados. Y cual es así que se la ha dejao pus uno que no se como se llama V. C. ni si quiera le he visto en toa mi vida, pero verdá que está mal hecho, pos ya lo creo, pobre M. que lástima le tengo. Ah no sabes lo que pasa, no… se ha marchao con la señorita D. a mudar aguas y se ha dejao pobre enfelis B. pero ya lo sabes que ella tiene a otro, este chico tambien es de aquellos del siglo XXLX ya no hay nada de nuevo si me se había olvidado pues que Gracieta la poera y Pitarch sigue hablando, qué lástima me dá esa pobre chica.

Ja, ja, ja, ja, ja, ja, como te hubieras reido con J. B. y I. N. como son tan grandes las relaciones entre ambos se hallan enamorados con sus versos, Jaimito del alma mía bien lo puedes comprender, lligate bien las espardeñas para aprender a correr. Respuesta Isabel del alma mia eres amor verdadero me elucionas mucho al verte lo mismo que veo un pandero.

MISS

***

Sr. Director de «La Juventud»

Muy Sr. mio: Tengo el honor de sacar a relucir a unas cuantas jóvenes de estas Alquerias que estan muy contentas porque tienen con quien hablar aunque sea con un perro, Rosarito la llidonera es una joven de mucho postin, cuando anda no sabe como poner los pies, y cuando vá de paseo y encuentra a algunos jóvenes, no sabe como marcarse el postin, pues tiene relaciones con un jóven que por medio del pensamiento que tienen parece que sean hermanos, es muy pagado y tonto.

Les hago saber a los lectores de este periodiquillo que se ha establecido delante de la estación una modista, muy habil en el oficio, modelos de París, le llaman Dolores la gorda pues su saber lo demuestra cosiendo pantalones de verano.

Soy quien soy

***

Sr. Director de «La Juventud»

Tengo el gusto de sacar a relucir a un jóven llamado Pascual Bodí, que dicho jóven tenía relaciones con María Marco, pues amigo te doy un consejo, no seas tan postinero y no hables con esta jóven, porque esta es de tantos veo tantos quiero, amigo me han dicho que te ha dado bolleta pues no te asustes que puedes decir te ha tocado la lotería, no te aflijas, por esa que dicha jóven está perdida por Vicente el melero, esto te lo digo por que lo oí, y la infeliz está enterada que él festea con otra… alsa mon que cuando se entere María de la tancá que trajaleo se armará.

Amigo esta carta me la dicta una jóven que tu querias pues ella tambien te quiere pero dice que tu le haces poco caso, sobre todo toma este consejo que te doy no hables con la María porque te pondrá los ojos al cielo, parece una guitarra sin cuerdas, amigo Pascual te veo muy moribundo pues esa jóven no te conviene se despide tu único amigo.

Bien lo sabes ya

1920

Año XX, núm. 2. Castellón 24 Abril 1920

Sr. Director de «La Juventud».

Muy Sr. mío: Voy a poner en conocimiento de los jóvenes alquerienses hasta dónde llegan los que se la dan de listos, pues mirad lo que le pasó a uno de ellos uno de los días de Pascua, estando en el casino:

Me dijo que se iba a merendar con su novia, pero cuando ya terminaba la tarde nos encontramos todos juntos y si que estaba en su novia, pero también había otro que la quiere y a pesar de que como buen amigo le avisé de que el día de Pascua iría este otro son su novia, y éste despreciando el aviso, dijo que su novia iría si a él le daba la gana, pues amigo si te las das de este modo ten en cuenta que de más gordas te pasarán, porque hay quien puede más que tu, y publico estas líneas para que no digas más que no festerarías con ninguna que haya tenido relaciones con otro, y ahora te digo yo que te toca tener novia; tu festeas en ella y ella festea escondida de tu y a veces delante.

Recuerda lo que te dijo una ex-suegra tuya: que eres un gat de pallisa y te se escapa la rata.

Y esto como buenos amigos.

Pancho y Cala

Año XX, núm. 3. Castellón 1.º Mayo 1920

Sr. Dr de «La Juventud Alegre»

Muy Sr. mío: Tengo el gusto de sacar a relucir a dos simpáticas jóvenes llamadas Pascualeta «del Tancat» y Encarnación «la Pita», dichas jóvenes tienen relaciones con dos pollos que están loquitos por ellas.

Tus labios Encarnación
dos claveles rojos son,
tus ojos adormecidos
dos diamantes desprendidos
de tu hermoso corazón.

Encierras Pascualeta bellezas
tu cuerpo lleno de sal;
tan perfecto es tu perfil
que aunque es copia de Labil
el tuyo es más ideal.

Hurtot.

Año XX, núm. 4. Castellón 8 Mayo 1920

A ROSITA GIL

El día que no te veo
mi corazón no está alegre
Rosarito no me olvides
que soy tuyo hasta la muerte.

Atentamente te hablo
y como un ángel te miro,
esos ojos que me tienden
el corazón mal herido.

Estoy pensativo y fijo
y colmadito de amores
te entrego gloria y placeres
coronadita de flores.

Rosarito tu nacistes
para complacerme a mi,
yo hago nacer mi cariño
y vivo solo por tí.

Sin dulzura y sin querer
no puedo nunca existir,
sin la dicha del vivir
al lado de una mujer.

El amar lo manda Dios
y el querer el hombre débil,
la voluntad las gitanas
y el ángel rosario Gil.

La mano negra.

Año XX, núm. 7. Castellón 29 Mayo 1920

A UNA D.C.N. CALLE ENMEDIO

Con la pluma en la mano
y en la mano al corazón
dirijo estos versos
a mi querido amor.

Estoy loco por tí
prenda de tanto querer
pronto cumpliré el deseo
que llegues a ser mi mujer.

Te dirijo estos versos
con mi noble corazón
y apreciaré vida mía
que tenga contestación.

Es tanto prenda querida
la pasión que tengo en tí
que si no llega pronto el día
de pena voy a morir.

Ese día cuándo será
que tanto deseo tener
y que toda la familia
nos de la enhorabuena.

Los dos juntos nos iremos
con toda la precaución
a que nos de el padre cura
la unión de nuestro amor.

Ya estamos casados
lo que tanto anhelamos
y buscar el bienestar
con mi esposa amada.

El hombre del antifaz negro

Año XX, núm. 8. Castellón 5 Junio 1920

Sr. Dr de «La Juventud».

Es mi gusto el preocuparme de unas pollitas muy simpáticas que se le dan de ricas y su presencia es de marca B.S.B.

La una responde por Isabel de Pep ha tenido relaciones cinco años con un joven, por cierto muy bueno y muy interesado, por lo visto algo habrá pasado cuando de todo aquello ya no queda ná.

La otra es su hermana Consuelo que a todos los jóvenes que le hablan para todos tiene palabras y ella tiene relaciones con un tal Pascual Poré que se encuentra en Barcelona, pero me parece que le va a pasar lo mismo que a Jaime en la otra hermana, pues esta aún se lo aprecia más.

X.

Año XX, núm. 9. Castellón 12 Junio 1920

Sr. Dr. de «La Juventud».

Tengo el gusto y el placer de poner en conocimiento de nuestros lectores a una joven llamada Carmen M. de estas Alquerías.

Mientras tu piensas en mi

Desde Ras, Remech mi choza
mi morada y mi calvario
recuerdo casi a diario
a mi amor que con paz goza.

Envidio la vuestra suerte
que va por llano camino
mientras yo con negro sino
lucho entre la vida y la muerte.

Si con mi amor, mi dolor
desapareció ligero
quedó luego el desespero
de la ausencia sin calor.

Y aunque el destino traidor
robó mi paz y albedrio
aunque queda el amor mío
que me espera con fervor.

Lucho fiero sin temor
adorando a una mujer
no me hará retroceder
del enemigo el valor.

Pensando en su pasión mucha
que hace firme mi constancia
orgulloso de arrogancia
no me amedranta la lucha.

Aunque el traidor Marroquí
me aceche por destrozarme
no conseguirá matarme
mientras tu pienses en mi.

Mas si con desden me tratas
y me niegas tu amor puro
ten entonces por seguro
que con tu frío me matas.

Y el enemigo sediento
de venganza sin clemencia
se cebará en mi existencia
hasta mi último aliento.

Quiéreme pues en verdad
sin olvidarme un instante
que con el amor constante
vendrá la felicidad.

El Teléfono de la Muerte

1921

Año XXI, núm. 2. Castellón 23 Abril 1921

Sr. Director de La Juventud Alegre

Muy señor mío: Con el mayor placer tengo el honor de dirigirme a V. para que tenga el gusto de sacar a relucir a un distinguido chulo de estas Alquerías, que se cree ser distinguido, pero este jóven que todos ya conocemos se tiene por conquistador del sexo femenino.

Esto es según a su imaginación por que actualmente le está pasando una de sus aventuras que es digna de publicar.

Este L. Casto enamorado de una gentil Adelita, es la jóven mas bonita que de postín se está dando. Esta jóven hechicera que a mi me tiene alocado, espero que llegue un día, y que no sea tardando, que este infelis L. Casto, vaya fuera de su lado.

Este infelis Benjamin gordas se las está tragando después de festear dos años por los caminos, la va buscando por que no lo dejan estar en casa sentadito a su lado. Creo que tarde será, en casa de esta Adelita a su lado se sentará.

Oh infeliz B. veo en tanto que te has creido y te quedas sin tu anhelo.

Por ser el último verso
tus amigos te agradecen
que debajo firmarán
El misterio de

Los trece

Año XXI, núm. 3. Castellón 30 Abril 1921

Sr. Dr. de La Juventud Alegre

Muy Sr. mío: En el periódico de su digna dirección fecha 23 del actual, he leído una carta contra mí dirigida y firmada con el pseudónimo «El misterio de los trece».

No porque me pese Sr. Director el haber salido mi nombre en su periódico me mueve a tomar mi pluma, sino para decirles a «Los trece» que vuelvan a escribir, que se documenten mejor, y que pongan su nombre al pie de lo escrito.

Es como quisiera contender con ellos y al mismo tiempo proporcionar a los lectores de Juventud Alegre (que aquí son muchos) interés para su lectura.

Por hoy solo les digo que no soy chulo ni quiero serlo, ni he imaginado jamás ser ningún L. Casto.

Procuro en ese particular seguir las normas de las buenas costumbres y me siento muy feliz con el amor de la mujer a quien amo.

Hasta la vuestra,

Benjamín.

***

Sr. Director de La Juventud Alegre

Muy señor mío: Voy a ocuparme de una jóven llamada Josefina la Sola que no sea tan carasera por que las mujeres que se creen ser así algo presumidas les suelen pasar algunos casos que quizás venga día de que lo tengas presente lo que ahora estás haciendo.

Eso de tener tantos amores todos a un tiempo creo o creemos que no está bien por que hay un dicho que dice que quien todo lo quiere todo lo pierde.

¿Tu te crees que teniendo tantos amores has de ganar más ¡no! no te hagas tan grandes ilusiones porque de montes mas elevados han caido derribados sobre la fuerza de un volcán.

Por lo tanto a ver si de hoy en adelante te enmendarás un poquito por que si no saldrás a relucir en este semanario todos los domingos.

Y pera que me comprengues
no sigues tan carasera
que te quedarás sinse chicot
en el tema de la faena.

Nerón

Año XXI, núm. 5. Castellón 14 Mayo 1921

Sr. Director de La Juventud.

Muy señor mío: Tengo el honor de sacar a relucir a una parejita de estas Alquerías llamados Vicente el Ventero y la señorita Condesa del Barrio, dicho jóven se encuentra enamorado de la Condesa y por eso os podeis figurar que una Condesa tenga relaciones con un labrador parece increible, me dá lástima amigo Vicente que no sepas dicha jóven tiene relaciones con otro jóven que está sirviendo en Melilla y todos los meses tiene correspondencia, y aún va diciendo la Condesita, yo como soy tan perfecta y hermosa por eso todos me quieren, porque yo, que puedo perder de dar relaciones a todos los que se me presenten, porque a veces podría ocurrir marcharse uno y queda el otro, por eso el venteret se cree todo lo que ella le dice, aunque delante le haga la pamplina, detrás si te he visto no me acuerdo.

La flor mas pura y galana
que el abril perfumado adora
al despuntar de la aurora
perfuma el primer amor.

Los cinco dedos de la mano

***

Sr. Director de La Juventud Alegre

Muy señor mío: Voy a participarle que el domingo habrá una corrida de vaquillas en el Niño Perdido por los afamados espadas Teresa la Carregina, Vicente de Fachenda, Adelina y Francisco de la resaora.

La primera Vaquilla saldrá Concha la canona que será capeada por José.

La segunda, Teresa la broca, será banderilleada por Manuel Arrufat.

La tercera, Francisca la resaora que será muerta por Manuel del ample.

La cuarta, Carmen la fachenda, que hará el salto de la galocha por Vicente de les portes negres.

El quinto, no hay quinto malo será Concepción la tisoreta, que hará de Tancredo, la simpática Grasiera.

Edie Polo

Año XXI, núm. 6. Castellón 21 Mayo 1921

Sr. Director de La Juventud.

Muy Sr. mío: Tengo el honor de dirigirme a V. para que inserte en su divertido periódico las siguientes líneas dirigidas a un andaluz llamado Juan Bautista Camilo, que según él se cree ser conquistador de sexo femenino y el que sale conquistado es él.

Camilo, muchas cosas te han pasado en estas Alquerías, que si tu te dieras cuenta no habías de darte tanto postín, sacando duros para que te pusieran en este semanario. Eso no te avergüenza. Tu no sabes que para ti eso no está bien. ¡Hay cuanto hace el no querer comprender las cosas!

Ya que tu te has valido de poner en este semanario a una joven llamada Josefina, inculpable de todas las cosas que te has atrevido a publicar, pues éste es uno de tus tantos actos de los cuales tu acostumbras a cometer, valiéndote de nobles jóvenes de que nadie tiene nada que decir. Únicamente un hombre como tú que no tiene otra cosa en qué preocuparse.

¿Tú no te acuerdas de lo que te pasó con la Mingarra? ¿Que no te acuerdas de lo que te pasó con la tabernera, y mejor dicho, Carmen la Campanera? o otras más que aún permanecen ocultas, ya que no me digno publicarlas, porque tú muy bien las conoces. Y ahora aún te atreves a preocuparte de jóvenes indignas de tu presencia.

Esperando te darás buena cuenta de lo que te he dicho, de lo contrario saldrás más a menudo en semanario.

Sabiendo lo que te pasa
a ver si te acordarás,
que de los más profundos abismos
te vigila

                Satanás.

***

Sr. Director de La Juventud.

Muy señor mío: Tengo el mayor placer en dirigirme a V. para que tenga a bien sacar a relucir en su semanario a dos pollitas, las cuales son de lo que no hay.

Escucha hermosa Amparito
Los lamentos de dolor
Cansados por tu imagen
Con anhelos del amor.

Niña que tienes los ojos
Más juguetones que el agua
Y con más chispas de luz
Que espumosas cataratas.

Imagen de la hermosura
Fresca sonrisa del alba
«Asesina» sin saberlo
Y sin saberlo incendiaria.

¡Ay, niña!, envidio estas letras
Porque su fortuna es tanta
Que van a entrar en el fondo
De tu pupila abrazada.

Angelita es tu nombre,
El apellido no lo sé
Pero pensando contigo
Noche y día estaré.

Virgen del cielo caída
Cisne de nevadas plumas
Venus formada en la espuma
Y por las ondas mecidas

Deja que ciña tu sien
Una corona de rosas
Frescas, puras, olorosas
Cual las rosas del edén;

Que quiero ver tu hermosura
Y tus gracias infantiles
Y tus diáfanos perfiles
Y tu célica dulzura.

Y en la pudorosa frente
Como el límpido cristal
Reflejarse transparente
Tu pureza virginal.

                Caliz del edén

Año XXI, núm. 7. Castellón 25 Mayo 1921

Sr. Director de La Juventud.

Voy a ocuparme de dos pollitos que no se cual de los dos quien padece más de mal de amores.

Estos dos jóvenes llamados Miguel Carreguí y Reverte, eran amigos inseparables, por todas partes se les veía juntos y siempre divertidos, pero de la noche a la mañana toda aquella franqueza, toda aquella amistad, todo ya ha desaparecido, en fin, que de todo aquello, ¡ya no queda ná!

¿Y por qué? Pues he aquí que los dos aludidos jóvenes ponen el ojo en una hermosa joven llamada Rosario Gil y casi aseguro que esta simpática joven de nada de todo esto estará enterada.

Pero yo tengo que decirle a Miguel que no sea tonto y que deje de ir detrás de Rosario porque no va a conseguir lo que él quiere.

                El fantasma de la sierra

Año XXI, núm. 8. Castellón 28 Mayo 1921

Sr. Director de La Juventud.

Muy señor mío: Voy a ocuparme de unas pollitas que sin exagerar es de lo mejorcito que hoy se pasea por estas Alquerías.

En primer lugar me ocuparé de Rosario Claramonte y Carmen Amorós que a pesar de que son muy buenas mozas, se tocan algo de cándidas, y están creídas que todos los jóvenes les miran y cuando salen de paseo siempre suelen ser las últimas, porque procuran ir muy bien vistosas y con sus mejillas sonrosadas, con su hablar tan bonito, ¡el delirio!, así es que no es aventurado asegurar el que tengan que ir a lo mejor acompañadas de algún joven.

Ahora se les han acercado dos mozos, que son Vicente Roca y Bautista el Majero, pero según dicen, esos dos jóvenes que no se crean ellas que iban a su lado porque las querían; no, tontitas, no, si estos dos jóvenes nada más iban con vosotras para pasar el rato.

También me ocuparé de otras dos jóvenes llamadas Carmen Claramonte y Carmen del Garrut, estas dos simpáticas jóvenes son el encanto de las Alquerías.

Dichas jóvenes ya han tenido en varias ocasiones relaciones amorosas con algunos pollitos de estas Alquerías, pero siempre han tenido la mala fortuna de que no encontraran un joven que les hablase en serio.

Carmen Claramonte tan buena moza como se piensa ser, ya no es lo que ella se cree, porque cualquier joven que le diga ¡váya una niña bonita!, como que lo es, ella ya da conversación en el acto y parece una virgen, aquí paz allá gloria.

A ti Carmencita Claramonte
Carmencita angelical
que pareces cuatro ceros
delante de un capital.

Cuando vayas de paseo,
¡mujer no seas así!
anda como las personas
y no vayas de postín.

No menees las caderas
con esa desfachatez
porque eso es una manera
de indicar tu insensatez.

Esas figuras que haces
nos dan ganas de reir
de verte todos los domingos
cuando sales a presumir.

Así pues, dulce Carmencita
tu puedes ya presumir,
porque el papá es rico
y tu te quieres divertir.

Como eres tan buena moza
los mozos te van detrás,
diciéndote Carmencita
peritas no comerás.

No quiero decirte más
porque cansado ya estoy
a ver si puedes pensar
quien todo esto escribió,
pues mi primer apellido
termina siempre en o.

A Carmen la del Garrut
quin chasco li ha pasad
lo millor que ella tenia
del terme li se nanat.

Carmencita, Carmencita
en cuidao tens que anar
que si vas presumint tan
fadrineta te quedarás.

Con esos lunares que tienes
y un andar tan desigual,
pareces una mascarita
cuando sale en Carnaval.

Quisiera volverme pájaro
y siempre ir elegante,
para escuchar estas jóvenes
el domingo por la tarde.

                Belmontista.

Año XXI, núm. 9. Castellón 4 Junio 1921

Sr. Director de La Juventud.

CONCHA «LA MESTRA»

Eres concha cuyo seno
Ricos tesoros recata,
Concha que en líquida plata
Meció el piélago sereno.

En tus labios dos rubíes
Colocó la naturaleza
Superiores en bellezas
A los de hermosas huríes.

Guardan en breve recinto
Que le sirven de resalte
Perlas de bruñido esmalte
Y la esencia de fascinto.

Arde en tu pura mejilla
El tinte de los corales
Y a la luz de los mortales
En tus lindos ojos brilla.

Pero en ti laudable son
Joyas de más valimento
Compostura, entendimiento
y sensible corazón.

Doloretes «La Percha»
Cuando las penas nublaban
Tu existencia siempre hermosa
Por tus mejillas rodaban.

Lágrimas que tililaban
Cual rocío en fresca rosa
Cuando el ángel del placer
Te cobijó con sus alas.

Y huyó de tí al padecer
Virgen de célicas galas
Tus sonrisas llegué a ver
Y decirlo no podría.

En medio de mi pasión oca
Si mayor encanto había
En las perlas de tu boca
O en tus ojos, nena mía.

                El delirio del Edén

Año XXI, núm. 10. Castellón 11 Junio 1921

Sr. Director de La Juventud.

Muy Sr. mío: Tengo el honor de dirigirme a V. para que dé cabida en las columnas de este semanario de las siguientes líneas:

Paso a ocuparme de una parejita de tórtolos llamados Vicente Rius y Regina la Porrina, que es tanto lo que se aprecian que él siempre y en todo momento está pensando en su adorada Regina.

Pero a pesar de profesar tanto amor a esta joven, Vicente tiene puesto el ojo en otra pollita llamada Rosario.

Y por otro lado un pollito llamado Herminio Capella le suele hacer la corte a Regina, porque le suele salir al encuentro cuando sale a pasear.

Como las dan las toman.

                Eddie Polo

***

Sr. Director de La Juventud.

Voy a ocuparme de una parejita de enamorados los cuales son María Ripollés y Jaime Guitarreta, que según me he ido enterando parece mentira que tengáis ese modo de pensar tanto el uno como el otro.

Pero María, no comprendes que tu novio se está riendo de tí.

Y también me parece que valdría más que te ocuparas de otra cosa que no de tu hermosa Doloretes.

Conque Jaime te tengo que decir que si estás creído que tu te estás riendo de todos, el que sale más burlado eres tu; y deja estar a quien con nadie se mete.

                ¡Hala adiós, tornarás!

***

Sr. Director de La Juventud.

Muy señor mío: Tengo el gusto de sacar a relucir a una pollita llamada Carmencita la de Ríos, que vive en la escalerilla del lado de casa Inés, dicha joven se toca algo de postinera y creo que no hay para tanta cosa.

Como es tan coqueta cuando sale de casa y suele encontrarse en el casino revoluciona a todos los jóvenes que en el salón se encuentran, enseguida dirigen sus miradas hacia ella, el uno le habla haciéndole señas con el ojo, el otro con los dedos y otros meneándose de forma para que ella se de cuenta y como es tan bondadosa tiene palabras dulces para todos.

Te aconsejo que no tengas que despreciar al joven Ramón Pitarch porque es un buen chico para tí, aunque digan que si tantas vé tantas quiere, tuno hagas caso de nadie y pon tu cariño con Ramonet.

                ¡Hala adiós, monín!

Año XXI, núm. 11. Castellón 18 Junio 1921

Sr. Director de La Juventud.

Muy señor mío: Tengo el gusto de sacar a relucir a una linda muchachita llamada Doloretes la Panarra, dicha joven dice que no quiere tener relaciones en ningún joven que no tenga por lo menos veinte hanegadas de naranjos bien criados y por eso mismo los jóvenes le han declarado el boicot.

¿Naranjos y que sean oval?
¡Líbranos Señor!
que me entra en la pluma
un miedo cerval.

                Un espionaje.

***

Sr. Director de La Juventud Alegre.

Muy señor mío: Para hoy domingo a las tres y media se correrán tres bravas vaquillas de esta localidad en la plaza de la Estación del Norte.

La primera que saltará al ruedo será Inés la Fusta-verda, que será capeada y banderilleada por José el de la Palmera.

La segunda será Carmen la Pifania, que será muerta a estoque por Vicente Caraca.

La tercera saldrá Doloretes la Roca que vive en la calle 1.º de Mayo, que será para los aficionados.

Durante la celebración de la corrida la joven Grasieta la Flicha, que es muy presumida, dará una vuelta por la estación por ver si encuentra novio, que la pobre Grasieta está desesperada.

                El fantasma de la sierra.

Año XXI, núm. 12. Castellón 25 Junio 1921

Sr. Director de «La Juventud Alegre»

Muy Sr. mío: Por ser el primer número que me dedico a escribirle una corrida de vaquillas para hoy domingo en la que se lidiarán cuatro bravas vaquillas que serán la primera Antonieta la Salamanquina, la segunda será Doloretes la Roca, la tercera será Teresa la Caliua y su amiga Doloretes la Cuatrila. Habrá cuatro capeadoras que serán María la Carrilla, Inés la Fustera, la Morena de Castellón y Ramoneta la de Toni.

Banderilleras: Doloretes la Ferrera y su hermana y una puntillera que será Rosa la Roca y su amigo Juan, saldrá como representante de la corrida, seis manolas que serán: Regina, Joaquineta la Camila, María-Carmen la almidonera, Rosario la Broca, Amparito la Lloba y Grasieta la Rendaora y saldrá uno vendiendo cacauet y tramuset que será Vicente Ramón el Artaneng.

Uno que todo lo sabe

***

Año XXI, núm. 7. Castellón 25 Mayo 1921

Sr. Director «La Juventud Alegre»

Muy Sr. mío: Permítame contra mi voluntad, pues no tengo afición a las corridas, pero como en estas alquerías hay tanta afición no tengo mas remedio que anunciar la corrida que se ha de celebrar el domingo a las cuatro y media de la tarde si el tiempo no lo impide y con permiso de la autoridad competente.

Se lidiarán cuatro vaquillas de mucho peso y nobles

La primera será la que le han puesto por nombre Soria que será capeada y banderillada por Joaquín el lledoner.

La segunda en suerte será su simpática amiga encargándose de banderillar al quiebro de rodillas por el sobresaliente José B.

La tercera saldrá Remedio que hará de manso.

Y la cuarta saldrá Julia S. que sufrirá pica de castigo.

Presidirán la corrida de manolas Doloretes la de Quico y Rosarito.

                Un admirador de Granero.

1922

Año XXII, núm. 2. Castellón 23 Abril 1922

Sr. Director de La Juventud Alegre.

Muy señor mío: Como primera carta de la temporada voy a ocuparme de una linda palomita a quien tanto yo suspiro por ella, llamada Josefina, y se comprende que está loquita por un tal José y no sabe la tontuela que ese jóven tiene relaciones con otra jóven.

Yo te aconsejo, porque te quiero bien, que no hagas paradas con dicho jóven, y que cuando vayas al tiro de pichon seas mas formal, no des saltos, ni des el pañuelo a los jóvenes, ni te retrates al lado de ningún jóven; si así lo haces serás la reina de las Alquerías.

Esto es lo que hay, y está dit:
la cosa es formal y tiesa,
pos ya pots volerme apresa
que no n’eixirás de buit.

Un pesó de orella em pica
de pensar cuan al meu sol
li diré pren el cresol
y pégam raere chica.

Pero guardad be de nit
si de goch el cor me salta
perque sino, micha galta
tarrancaré en un chuplit.

                En tanque humano

Año XXII, núm. 3. Castellón 30 Abril 1922

Sr. Director de La Juventud

Por ser la primera vez que escribo en este semanario voy a ocuparme de una hermosa niña llamada Rosita C. que es la mas simpática de estas Alquerías.

Es tan dulce tu mirada,
niña de mi corazón
que si me miras fijo
pierdo hasta la razón.

Son tus ojos hermosos
mas brillantes que un lucero
me gustan más que la rosa
porque ellos dicen te quiero

                Uno que te quiere

Año XXII, núm. 4. Castellón 6 Mayo 1922

Sr. Director de La Juventud.

Muy señor mío: Para el próximo domingo se celebrará una corrida de vaquillas en la que tomarán parte Josefina Saborit y Genoveva como espadas y banderilleros Manuel Camilo y Paco Cantó.

Presidirá la corrida un tocador de cañeta.

Después de la corrida Josefina y su compañera tienen muchas ganas de novio y saldrán a la Estación para hablar con todos los jóvenes que se presenten, por ver si cae algún pajarito, pero estos pajaritos, pican y vuelan.

Por eso hay que cojerlos con bicicleta, no es eso Josefina.

                Un espionaje.

***

Sr. Dr. de «La Juventud Alegre».

Muy señor mío: Tengo el gusto de sacar a relucir a dos simpáticas jóvenes de estas Alquerías llamadas Rosita L. y su amiga la del Centro Obrero.

Rosita no sabes que el amor es como el niño que cuando más lo mimas siempre tiene un nuevo antojo, más caprichoso está.

No advertí serrana mía
que el sol deje de alumbrarte
y es que no hay sol que presuma
donde tus lindos ojos están.

Cinco sentidos tenemos
y todos los necesitamos
pero los cinco perdemos
cuando nos enamoramos.

Si mi corazón tuviera
ventanitas de cristal,
te asomarías y verías
que bonita en él estás.

                Uno que tu te piensas.

***

Sr. Director de La Juventud Alegre.

Muy señor mío: Después de saludarle, paso a comunicarle que tenía unas ansias indecibles el que saliera pronto a relucir este alegre semanario que V. tan dignamente dirige, para honrarme colaborando en él, sacando a relucir a varias jóvenes en una corrida de vaquillas para este domingo, en la plaza de la Estación del Norte.

Espadas: Regina la Porruna, Doloretes la Masiá y Grasieta la cuetera.

Banderillas: Herminia la vaquera, Isabel la masiana, y Doloretes la caba.

Parrandas: Carmen la bechinenca, Doloretes la auroreta.

Dicha corrida estará dirigida por los postineros Vicente milia, Vicente el bernardo y Bautista el pifaino.

                El Conde Ugo

Año XXII, núm. 5. Castellón 13 Mayo 1922

Sr. Director de La Juventud.

Muy señor mío: Dirigiéndome a los interesados en que tanto gusto tienen en salir con su ilustre periódico voy a declarar sus nombres: el 1.º se llama Jaime Molés (ventura) y el 2.º Ramón Vicent (cantó) sin olvidar a sus distinguidas y amables señoritas María Ros y Rosa Capella.

No tendréis en que quejaros porque es en vuestro permiso pero lo único que a mí me sabe mal es el poner a las jóvenes porque ellas son inocentes de todas vuestras charradas, pero como vuestro único empeño era el de salir con los periódicos para acreditar vuestra marca de festeantes como si nadie hubiera festeado nunca.

¡Si! estamos muy conformes, pero no lo tendréis muy seguro todavía cuando aun receláis con los que nunca pensaron haceros el menor daño, hasta os habéis atrevido a insultarnos por los casinos y algo más.

De hoy en adelante hay que tener un poco más de talento y ojo en hablar porque vosotros ya sois hombres.

                El Terror

***

Sr. Director de «La Juventud Alegre».

Muy señor mío: Va a debutar una gran compañía de varietés en el plá redó dirigida por D. Nelo el Mericano, por los siguientes jóvenes:

Bautista Arrufat, Bautista Manils y Rosario la tarronera bailarán sardanes.

Manuel de cala con la Rocha y Pepe el cabo con María la Borrasa cantarán la banderita.

  1. Felis y Concha la Blaya harán con V. el Pito sacarán fotografías.

Durante el descanso Miliá, la Caleta, Fraga y Antonia la bordeta venderán caramelos fan-fán.

Por último Miguel Safont dará un paseíto por el escenario con la bellísima Antonieta Saborit.

La Empresa.

***

Sr. Director «La Juventud Alegre».

Muy señor mío: En el niño Perdido habita una pollita que responde por Grasieta que tiene relaciones con un joven llamado Manuel N. dicho pollito está perdido por ella; tonto no seas así porque ella delante te hace la planta y detrás si te ha visto no me acuerdo porque tiene relaciones con otro.

Morenita te hizo Dios
como la Virgen morena
por eso te quiero tanto
por lo santa y por lo buena.

                El Duende del Amor

Año XXII, núm. 6. Castellón 20 Mayo 1922

Sr. Director de La Juventud.

Muy señor mío: Debiendo celebrarse una corrida de vaquillas el domingo por la tarde en el Arrabal, por la siguiente cuadrilla:

Primer espada será Grasieta la Tirora que capeará, banderilleará y dará muerte a la vaquilla, teniendo de sobresaliente al Conde.

Carmen la marraisa pondrá un par de banderillas al quiebro y estará en los quites Pascual el botiguer.

Parrandas: Carmen la torreblanquina, Josefina la broca, Doloretes la sordeta, Vicenta la sordeta.

Harán el despeje del ruedo el pollo Cazaña, Pascual de Lluisa, Bertomeu el platero y Manuel de Parcha.

La presidencia la formará La tomaca, Ramón del Broch, Doloretes de Miró y Francisco Cachatán.

                El Terror del Barrio.

Año XXII, núm. 7. Castellón 27 Mayo 1922

Sr. Director de La Juventud.

Muy señor mío: Voy a ocuparme de una parejita de enamorados llamados Dolores la Parrana con Bautista el Arrendador, dicho joven es muy tontuelo y dominante pues quería que su novia Dolores no bailara con nadie, puros celitos, pero como dicha joven no lo quería lo suficiente, bailó con otros y lo envió a freir espárragos.

Otro pollito llamado José R. Molés, el que se cree burlarse de todas las jóvenes y precisamente pasa todo lo contrario, de quien se burlan es de él.

Pues que diré de Vicente Cuatralo que está loquito por la Basereta y no sabe que hay otro que está primero, como las jóvenes son tan caraseritas que tan pronto hablan con unos, como en otros, y eso no puede ser tener tantas caras, se debe ser más formal.

                El buque Fantasma.

***

Sr. Director «La Juventud Alegre».

Muy señor mío: Voy a dar cuenta a los jóvenes Alquirienses de un Club que tenemos en esta partida.

Dicho Club se compone de nueve que forman la Junta Directiva y son los siguientes:

Presidente, Manolo; Vice, Manolo; Secretario, Manolo; Vocales, Manolo, Manolo, Manolo y Manolo.

Este Club hace profías a los jóvenes, en esta forma:

Si un joven quiere a una chica y si la Junta Directiva o sea Manolo quiere que esa chica le diga que sí, le dice que sí: y si Manolo quiere que diga que no, le dice que no. Y el que no lo crea que se juegue unas pastas y lo sabrá.

Título de este Clus «Anar en chiquets»

                U de tans.

***

Sr. Director de La Juventud Alegre

Muy señor mío: Tengo el gusto de sacar a relucir a cuatro hermosas jóvenes llamadas Isabel la chata que tiene mucho de postinera y Carmen la bechinense, Dolores la Aurora, tienen poca formalidad, siempre van chillando y saltando.

La última, Doloretes la saborida tenía un novio de Santa Bárbara y el chico como no tenía hanegadas lo despidió y ahora todo es hacer el postín porque tiene relaciones con un joven muy rico.

                Machacante

Año XXII, núm. 8. Castellón 3 Junio 1922

Sr. Director de La Juventud.

Muy señor mío: En el periódico de su dirección fecha 27 del pasado Mayo aparece una carta firmada con el pseudónimo «U de tans» en la que alude al Presidente y Directiva de un Club que existe en estas Alquerías, que según él no tiene otra misión que porfiar con los jóvenes respecto a la aceptación o no que puedan tener de sus dulcineas.

Aparte de ser cosa que no nos incumbe, no tenemos nosotros ese poder (moral desde luego) con nuestras agraciadas jó[venes] —————- nes de tenerlo, no les aconse-
j ————————–[éste o a]quél, sino que les de-
————————— [eligir librem]ente para que die-
————————— [tesoro de su amor al] hombre que
su corazón les dicte.

Este Club acoje en su seno a muchos chiquets, que usted dice que tenemos por Título, ye de de decirle que sí, es verdad, los acojemos con el fin de aconsejarles todo lo bueno que de la vida hemos aprendido. Como es que respeten a sus mayores, que amen a sus padres y maestros; que sepan respetar a su mujer cuando sean hombres,
tiempo que amarla, cuidarla
puesto que Dios la creó
amada.
Si el Sr. [«U de tants»]
escribiendo
su nombre
Presid

Año XXII, núm. 9. Castellón 24 Junio 1922

Sr. Director de La Juventud Alegre.

Muy señor mío: Leí la ultima carta que salió el último domingo en este semanario, y en contestación debo decirle al secretario del «Club» que firma la misma.

No te propongas Manolo, desmentir que tienes un gran poder y gran habilidad para hacer profías, pues si quieres bien se puede comprobar una, que su resultado fué un lío, según me han dicho por cierto.

Además dices: que si ese Club acoge en su seno a muchos «chiquets», lo hace con el fin de enseñarles a ser hombres. Muy bien me parece. Siempre es bueno que haya personas que se apiaden de los chicos que sus padres no los saben corregir.

Estarán muy agradecidos de tí sus padres.

¿Y a esos chicos no les cansará… que les enseñes ahora lo que debieron aprender a los ocho años o antes? pues ahora ya tendrán os 17 (aunque a tu lado son muy jóvenes).

Me pides que ponga mi nombre en la firma; Manolo el pecado se puede decir pero el pecador no.

Y con esto se despide firmando igualmente.

                U de tans

***

Sr. Director de La Juventud Alegre

Muy señor mío: Tengo el gusto de presentar a mis queridos lectores a una jóven que es de las mas bonitas de estas Alquerías llamada Julia la Ruera esta jóven es extraño que siendo tan bonita como ella es haya tenido tan mal gusto para elegir novio el cual es Pascual el Botiguer el cual además de ella tambien quiere a otra pollita que es amiguita de Julia y responde por la Chata de la Ruera. Yo te aconsejo Julia abandones a ese chulo porque tu te merecees algo mejor que eso y en cambio aun parece que te hace burla.

                El tercio de la risa

Año XXII, núm. 10. Castellón 1.º Julio 1922

Sr. Director de La Juventud Alegre

Muy señor mío: Voy a ocuparme de una parejita de enamorados llamados N.E. y C. A. dicha parejita soy de parecer que no haran nada y según mis informes la culpable es ella porque el otro domingo en el baile hicistes un feo muy grande a R.C. y si él me hubiera creído a mi cuánto mas hubiera ganado y no sería la risa de todos, tu harás lo que mas te convenga.

                Duncan

***

Sr. Director de «La Juventud Alegre»

Muy Sr. mío: Tengo el placer de sacar a relucir a dos jóvenes de estas Alquerías llamadas Joaquina Rius i Vicenta Rius Borillo, son jóvenes muy duras ya cerca de 22 abriles no han podido encontrar novio y ahora van los domingos a la estación por ver si encuentran algún joven desmayado y tengo por entendido que Joaquina ha encontrado a un tonto llamado Manuel Aguilecha, este jóven es muy postinero por que se ha mercado sombrero de chulo ya no mira a nadie; mira Manolo no te hagas postinero por que eres muy tonto y las jóvenes se burlan de tí y no encontrarás ninguna haciendo el postín.

Señores lectores y lectoras en cambio de la otra que se llama Vicenta y se había creído que Bautista el Tancat está perdido por ella y no sabe que este jóven aun no está aborrecido porque a donde quiera que vaya tiene una barbaridad de novias.

                El mosquitero

***

Sr. Director de La Juventud Alegre

Muy señor mío: Tengo el gusto de sacar a relucir en este semanario a unas cuantas pollitas de estas Alquerías.

Primera: Doloretes la Boeta es una chica mol presumida desde que té relasións en el chicot mes simpátic de les Alqueries. Doloretes no tel dises y emplea la ocasió y com eixa ya no te se en presentará un atra.

Segón: Carmen la Bechinenca es una chica de molt de gust, en fi, no es desagradable pero te una desgrasia que va per els camins sempre saltan com les cabres per aixó els fadrins no la miren.

Tersera: Sunsión la Boira estaba el dumenche per el matí en la sequia llavant y estaba un chalao gastanli la broma a disgust de ella.

Cuarta: Doloretes la Caba es una chica molt bonica y per lo bonica tots els chicons van raere de ella, pero ella no el vol de les Alqueries.

Quinta: Isabel la Chata tambe es de eixes que van en una cordeta saltan pels camins; a esta la tindrem que dur a un Sirco com a saltarina.

                Un Artiste

Año XXII, núm. 11. Castellón 8 Julio 1922

Sr. Director de La Juventud Alegre

Muy señor mío: Tengo el gusto de sacar a relucir a unas cuantas mocitas de estas Alquerías.

Primera responde por el nombre de Doloretes la Lerda, a esta joven se le acercó un chico y le despidió, diciendo que era poco para ella.

No te lo creas tanto Doloretes por que de lo contrario te quedarás para vestir Santos.

Segunda, Julia la Riera, esta niña es muy presumida y tonta y yo le aconsejo que se enmiende un poquito.

Julia adorada
no sigas esa carrera
si no te veras coronada
¡¡con pámpolos de figuera!!

Cuarta Doloretes la Sordeta que tiene relaciones con un jóven llamado Carlos S. dicha jóven es la mas bonita de estas Alquerías pero tiene la desgracia de que se lo cree mucho y es muy presumida.

¡Que lástima que una jóven tan bonita tenga defectos tan feos!

Y quinta responde por el nombre de C.M. y tiene relaciones con un V.B. y este jóven a pesar de que ella es bastante desagradable está perdido por ella.

Hay hombres que se enamoran de cualquier cosa.

                Los propagandistas

***

Sr. Director «La Juventud Alegre»

Muy señor mío: Tengo el gusto de participar a V. que para el próximo domingo se ha de celebrar una corrida en la que se lidiarán dos vaquillas que responden por los nombres de Josefina y Jenoveva y tienen sus corrales en la delicias del norte de Burriana, y serán capeadas y banderilladas por Manuel Camilo y Bautista el Arrendaor.

Presidirán la corrida de las dos niñas mas bonitas de estas Alquerías, llamadas Doloretes la morena y su amiga Grasieta la broca.

Las jóvenes antes mencionadas (como vaquillas) cuando van al baile se creen que no hay ninguna jóven que sepa bailar como ellas el postín y yo les aconsejo no se lo crean tanto de lo contrario se quedarán para vestir santos.

                El Gallo

Año XXII, núm. 12. Castellón 15 Julio 1922

Sr. Director de La Juventud Alegre

Muy señor mío: En estas alquerías habita una pollita llamada Teresa Bort dicha pollita tiene relaciones con un joven llamado Pascual Miliá, y para la pollita voy a dedicar estos versos.

Me gusta ver el cielo lleno de nubes:
del color de las rosas blancas y azules.
Rosa es tu pecho, azules son tus ojos
blanco es tu seno.

Olitas perleras, olitas del mar.
allá en la caleta, dicen las olitas,
para que te vas.

Mujer antes de nacer,
creadora de mil mujeres,
mujer en todo tu ser
siempre mujer que más quieres.

Para tu elogio mujer,
hay en el cielo un lucero,
el lucero más bonito
que vive del reverbero.

De los ojos de Teresita
un pintor la retrató
por ver la luz de sus ojos
como soles los encontró.

                Uno que te quiere bien.

***

Sr. Director de La Juventud Alegre

Muy señor mío: Tengo el gusto de sacar a relucir a un pollito llamado F.Ll.M., dicho joven ha querido vengar la calabaza que le hemos dado nosotras, pero no te figures F. que de nosotras te has de vengar porque primero preferimos quedarnos para vestir Santos antes que te cases con nosotras.

De lo que dices Francisco
que te has burlado de mí
si tu vergüenza tuvieras
no lo habías de decir.

Si tu eres propagandista
no vuelvas a escribir
porque te pones muy tonto
al acordarte de mí.

También me ocuparé de una corrida de toros que se ha de celebrar al próximo domingo día de Ntra. Señora del Carmen.

Primer toro de Miura, que será muerto por F. el bañut selles de ordi.

El segundo F. catachán, tercero M. Casalta; cuarto, Pepe tisora; quinto, V. Arnal; parrandas, P. el Botiguer, el Chato del petit, Paco el Meliciano, M. Cuello y V. el naso.

Esperamos tener un llenaso colosal.

                Ala, adiós, monins

Año XXVI, núm. 1. Castellón 3 Abril 1926

PARA MI MUSA

Sr. Dr. «La Juventud Alegre».

Muy señor mío: Un año ha transcurrido desde que este semanario cerró los ojos para reparar un sueño de muchos meses después de tanto batallar, y luego de desfrutar un descanso justo, vuelve a prestarse halagüeño y sonriente a mi disposición para cantar en sus columnas mis estrofas, para componer en él mis alegrías (que son pocas) mis penas o mis añoranzas…

Un año transcurrido con muchos alicientes y no sin haber rodado alguna que otra lágrima por mis mejillas recordando las ingratitudes de ciertos seres que pueblan lo que llámase tierra y censurando los actos de quien según la tradición son hermanos…

Un año ha transcurrido y héme lo mismo que el pasado: En el panteón de los desengañados, no en el del olvido…

Mil mujeres han pasado por mi lado, mil mujeres he conocido de mucha más valía y de más entereza que mi musa, pero no sé que de opinión contraria me obliga a aborrecerlas…

…Y ya que vuelve a aparecer este divertido semanario, abro con la presente carta la primera de la serie para distraer con mi sencilla estilográfica a los lectores del periodiquito y a mis adoradas jóvenes de estas Alquerías.

                Crisantemo

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *